By ho_chi_minh1890
#557012 Đây là toàn bộ các clip Gặp nhau cuối tuần và Gala cười mà mình vừa thu lại và up lên được, mình sẽ cố gắng thu và up hết nếu có thể, mong tất cả người ủng hộ

Bản lĩnh đàn ông
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Code: http://www.mediafire.com/?bsohph4qgs37tbr,inqdheh299ig259,m4ws81tpdffsaya Cắt giảm ngân sách
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Code: http://www.mediafire.com/?ck96k9bc00lcc3e,y11spguvi1116oo Mừng đám cưới
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! Code: http://www.mediafire.com/?8m7629tcq711ra3,okoshd0n4zp4l91 Quảng cáo chế
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Code: http://www.mediafire.com/?uk4xpao5rj2cv2l Quỹ đen của vợ
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Code: http://www.mediafire.com/?vt9lyo72of2v4dd,aefe0sai5g3l070 Thế giới vi tính
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Code: http://www.mediafire.com/?lcq9zlab24rzwh3,m2jdn5nbco7wr69,ymjw4421f17jfnd Trường học yêu vợ
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Code: http://www.mediafire.com/?dozl60chuiz99of,d0btzbp5l5bqunz,cea3sxnby5oye75,54xrhkhc9i3fhn3,gq3g9us57qc6wmg,kjujosv1wzkygfu Vợ / Tổ anh em xa vợ
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Code: http://www.mediafire.com/?eq547eh3ughn7et,nsh3f5b66nna8po,iddgcrigpkcl9dh,jg94gu2abb4g3fv,lnjl5puepyk15gh Người nổi tiếng
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Code: http://www.mediafire.com/?axww7mpw79r93d8,ciff4d023fsf08k,pdwacs4xk0b4kqn,szgr2e95onsxw1k,xv8dgbs739m85i9 Đất đai di động
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Code: http://www.mediafire.com/?ageece1e1jn5i28,i80yttqjnsxdjdc,o6xvwrrz67m8rse Buôn chuyện
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Code: http://www.mediafire.com/?9zvs5zow48ul93y,ur5uu34prl2juj0,v14ot8a3fb91si7,y0trd4jmwc1at9c,z56r8is6q2cy9vw Trường học yêu chồng
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Code: http://www.mediafire.com/?1yc9oh48e35oa87,3maf5dff95gjamg,93rr7hk4yduom1l,trz144ao3n31fav,xfaln4y4ryvpcbr,z69nfiyftp2b180 Rượu
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Code: http://www.mediafire.com/?2k2xjmjv39x9m5k,847dymktq1wvwix,pds63fbdzhvdq3u,q6t5ahlps0pu51z,u5ngr2j27ch51k7,vc60g6dh3a6dnx8,wdgkmp8ysrxm9ai Thời gian
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Code: http://www.mediafire.com/?1a109bw135aizxa,1srbl988cr3n44e,7vnyh89o9gtaoe1,axkf2kd2t964cw6 Dạy con
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Code: http://www.mediafire.com/?wgnvzpuozpj2jq3,pbtc7l9qya84coc,aot7yt1jqkjoe2a,6k7v0avalkkdz9z Trụ Cột
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Code: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! Trưởng giả học làm sang
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Code: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! Chuyện công ty/Lòng tin
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Code: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! Gala cười: hát nhép Bức tranh muôn màu
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Code: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! Gala cười: hát nhép We are the world
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Code: http://www.mediafire.com/?m7wpopez6l6s17x Password: mrtm1991
Gala cười: hát nhép Khung trời ngày xưa
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Code: http://www.mediafire.com/?m273ww0v3cen4yk Gala cười: hát nhép Lời cuối
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Code: http://www.mediafire.com/?xgi75rzchxs70bh Gala cười: hát nhép Thêm một lần chia tay
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Code: http://www.mediafire.com/?la4t8tbf1zgy5be Gala cười: hát nhép Vẫn nhớ
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Code: http://www.mediafire.com/?25o7535msuit09s Gala cười: hát nhép Về đâu em hỡi
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Code: http://www.mediafire.com/?ju1ca3o81tc96e3 Gala cười: Hát nhép Bản tình ca mùa đông
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Code: http://www.mediafire.com/?37axb1fcemnvbzh Hôn nhân thời (gian) mở cửa
Code: http://www.mediafire.com/?g23vhbov3syb363,5n1rf5bnmbz6v1c,pgznvb44qq9osbb,n9w2pp9ovl59mbf,stxnqan3zlh46pl,ri3r5pkfl8xgyd4 Tuyển người đẹp phường

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Code: http://www.mediafire.com/?94s2o4yrw2dmjyv,4cv5yvci5e4go47,ihumsnbbb96469d Tiết kiệm điện

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Code: http://www.mediafire.com/?24wwbifqwt39oz3,icmlrgxypm2s2hs,gksbtgid4rtqevq,elhlfi1hy8tqabq,0bf21e2um432224,ndijbwncdk6dp4k [Gala Cười 2004] Anh chàng đa tình
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Code: http://www.mediafire.com/?dyvqnlax1lalb2b,bnsma0849l3h1ig [Gala cười 2005] HTVC GD - 02.02.2012 - ??? (Cái này mình không biết tên, bạn nào biết tên tiểu phẩm thì Phần mềm mình nhé )
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Code: http://www.mediafire.com/?oma60c4tv9tb0si,k76hthr43kovyvx,ojgfsvyc9oc2py8 [Gala cười 2005] HTVC GD - 07.02.2012 - ??? (Cái này mình không biết tên, bạn nào biết tên tiểu phẩm thì Phần mềm mình nhé )
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Code: http://www.mediafire.com/?vdg6rjlaj41bldj,dip5zuxrihi7xd1,qaeleocfda1lbjc [Gặp nhau cuối tuần] Đối tác của Thắng
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Code: http://www.mediafire.com/?w3xixbinc3q8bj1,88ctzoo74b1e5wj,wpgp4jkkku92ngd [Gặp nhau cuối tuần] Dạy con
Cap

[code]http://www.mediafire.com/?k3e0ii2ejxgfkgd,zedazq2stzgt98o,z8oq5clt3caxqjt[code]
[Gặp nhau cuối tuần] Về quê (H.264)
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Code: http://www.mediafire.com/?is6ty5whh7j6ev0,b5v7c787aw6cnl8 [Gala cười] HTVC GĐ 16.02.2012
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Code: http://www.mediafire.com/?f6l1hg6jxeb5k84,xb184w8p22qvz79,jy0lbdo3t10gaeh [Gala cười 2005] HTVC GĐ 17.02.2012
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! Code: http://www.mediafire.com/?iig0ao1hibhc9q1,9ftuzc5icfuadc7 [Gặp nhau cuối tuần] Xe đạp ơi!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Code: http://www.mediafire.com/?w7l63wxxqe092zd,3qvijgesjv0jwj4 [Gala cười 2003] Người nhiều chuyện
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! Code: http://www.mediafire.com/?1ntn32vevih0x5w,rgo8yxy3od0lfgy [Gặp nhau cuối tuần] Cụ ông
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Code: http://www.mediafire.com/?livgq9ct0kc72qc,xe7x6tthxhm25ti,6ocpzi9r5cb597c [Gala cười 2003] Đám cưới
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Code: http://www.mediafire.com/?5cigblzh3ppzpdg,urx7yq73g7qpbke,eq2dkrbhzh1zxkn [Gặp nhau cuối tuần] Bỏ Qua
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Code: http://www.mediafire.com/?dickaf4ppi64814,qk8eccd4qfxd512,astxzbkac6lk5f3 [Gala cười 2004] Cô gái bán khoai nướng
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Code: http://www.mediafire.com/?5n6gy4fzlh8po6h,inkn8zeq9bbyfs9 [Gala Cười 2003] Chuyện thật giả
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Code: http://www.mediafire.com/?o7j10tali2ddzqs,z65j9yqie5es70j,0egjfns0enugsn2,wbp37v2q475bbxp [Gala cười 2003] Xích Lô
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Code: http://www.mediafire.com/?b19j9p194mhbwmj,7y6yicd5hs18y76 [Gặp nhau cuối tuần] Công nghệ mua bán
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Code: http://www.mediafire.com/?cs5vjtgb9q1usgz,6m4kyq7r622kxk8 [Gặp nhau cuối tuần] Chuyện lề đường
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Code: http://www.mediafire.com/?dvhtg2ttitf60yv,12a46ruhacaiip2 [Gala cười 2005] HTVC GĐ 01-03-2012
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Code: http://www.mediafire.com/?f1da0cecytdl3o3,k316c6c6b9b6ls6,d8oxqd2ar357zml [Gala cười 2004] HTVC GĐ 28-02-2012
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Code: http://www.mediafire.com/?h5zjsx0vv56qow9,qbbn69ftosv7kf8,fprfudotx333794 [Gala Cười 2003] Bắt Cá Hai Tay
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Code: http://www.mediafire.com/?49ozgtbss2zw7ss,3opgta5ckwnvxrk [Gặp nhau cuối tuần] Tin Tức Giật Mình - Half Life + Đào Cổ Vật + Đám Cưới
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Code: http://www.mediafire.com/?80ij805zm7hbs32,d5xrmh8rj28ojrs [Gặp nhau cuối tuần] Trả đũa
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Code: http://www.mediafire.com/?yud151k5y1u73ua,53vtntk97wjf2to [Gala Cười 2003] Bang Chủ Cái Bang
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Code: http://www.mediafire.com/?ulq2mnmd9eh2hne [Gala cười 2004] HTVC GĐ 03-03-2012
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Code: http://www.mediafire.com/?zuol3b3cbm02j0p,94js1pmjrbcxz3k,1rvx1lzl29nek17 [Gala Cười 2003] Mẹ vợ sành điệu
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Code: http://www.mediafire.com/?ocddckgab3g3tcy,898lealfzu3qg82 [Gala Cười 2005] Thần Bài
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Code: http://www.mediafire.com/?4jhlcpqserc5qta,a1cgmq6q4dac1qv [Gala Cười 2004] Karaoke
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Code: http://www.mediafire.com/?asym7214lwzqtcv,n2n92s34ezhe661,r6lyb54h2ypcbfl [Gala Cười 2003] Giảm biên chế
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Code: http://www.mediafire.com/?oryw9gr75d2g24k,shigsii85omz00c [Gặp nhau cuối tuần] Câu chuyện công viên
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Code: http://www.mediafire.com/?h0tnrqv109t2lw7,z6xeido1eqrhy5y [Gặp nhau cuối tuần] Email tình yêu
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Code: http://www.mediafire.com/?auyzc5g3uwe76li,lwtd752va5h3512 [Gala cười 2003] Chí phèo thời (gian) nay
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Code: http://www.mediafire.com/?rmp2glpr1d354hv,tu71x6ax2d8fhn5,g4uhbuih4015yr8 [Gala Cười 2005] HTVC GĐ 10-03-2012
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Code: http://www.mediafire.com/?vcifoatz28waujv,jbinjc5ihef5n37,3s3gsvhd93105n9 [Gặp nhau cuối tuần] Anh ấy bỏ đi
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Code: http://www.mediafire.com/?hie80hk36ba7obo,ofwolkj28w6pwg6,scfhfc93q9gcfb3 [Gặp nhau cuối tuần] Tìm chồng
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Code: http://www.mediafire.com/?3dqgnuk3nzz0zrg,ir78ugawzoqw8xv [Gặp nhau cuối tuần] Hãy sống chân thật
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Code: http://www.mediafire.com/?zpnl9p7x7z42joo,6xfye56y8fq37me [Gala Cười 2003] HTVC GĐ 07-03-2012
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Code: http://www.mediafire.com/?9y2cqw7t1eegxxb,q21uay2xouici1c [Gala cười 2005] HTVC GĐ 28-03-2012
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Code: http://www.mediafire.com/?33y1oj4f34piop8,n9ddisdus9ydj83 [Gặp nhau cuối tuần] Ngày Giỗ
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Code: http://www.mediafire.com/?sf8vz34qa22uujp,2pz2l1c9819xit4 [Gặp nhau cuối tuần] Từ một đến mười
Code: http://www.mediafire.com/?p3grtysbt0v9m1u,h7xm56bd5eei0eo,t5pa6c2d7fp672m [Gala cười 2003] Thử lòng
Code: http://www.mediafire.com/?kzxybuk37i6g70z,jrlhyh2nluv9nhi,vexoca17wb6j82q,udk1xt7h19r15h6 [Hát nhép] Thu cuối (thư giãn cuối tuần 07.04.2012)
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Code: http://www.mediafire.com/download.php?52cbdd3a3bqkb87 Nguồn: VTV | HTVC Gia Đình | HTVC Thuần Việt | FPT ITV | Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
By Dennet
Kết nối đề xuất: