By binhminhtrongmat_buon
#554044 Dance of dead (2008)


Trailer:


Download:
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
(Hardsub)


[Rec] ² (2009)


Trailer:


Download:
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
(Hardsub)


Survival of the Dead (2009)


Trailer:Download:
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! (Pass (part 3): urgrove.com)

Subviet: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


Zombieland (2009)


Trailer:


Download:
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Sub có sẵn trong folder

Pass: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


Dawn of the Dead (2004) Phim hay


Trailer:


Download:
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Pass: hdmovie.vn
Subviet: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


Diary of the Dead (2008)


Trailer:


Download:
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Pass: usk4wbb

Thêm .rar rồi giải nén
Subviet: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


Shaun Of The Dead (2004)


Trailer:


Download:
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Pass: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Subviet: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


28 Days Later (2002)


Trailer:


Download:
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Pass unrar (nếu có): joinmovie.com

Subviet: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!28 Weeks Later (2007)


Trailer:


Download:
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
HardSubDead Snow (2009)Trailer:


Download:
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Pass: vnsharing.net

Subviet: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!Day of the Dead (2008)


Trailer:


Download:
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Xóa đuôi vnw đổi thành rar

Password giải nén : [email protected]

Subviet: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!Doghouse (2009) Hài


Trailer:


Download:
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Pass: lucky

Subviet: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!Zone Of The Dead (2009)Trailer:


Download:
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Pass: joinmovie.com

Subviet: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


Sau đây là bộ phim crank ăn khách nhất hiện nay.

The Walking Dead Season 1 (2010)Trailer:


Download:
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Folder bao gồm 6 tập và subviet chuẩn !


[MF/MU/4S/FS/MG]The Walking Dead [Season 2]-(2011) Tập 7/13


Trailer:


Download:
Bản 750MB/1 tập (Đã có sẵn sub việt)

Tập 1
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Tập 2
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Tập 3
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Tập 4
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Tập 5
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!Bản HDTV XiD ( dưới 600MB/1 tập, Ep 6/12 )


Episode 1: What Lies Ahead (578 mb)

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Subviet:
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Episode 2: Bloodletting (349 mb)

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Subviet:
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Episode 3: Save the Last One (350 mb)

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Subviet:
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Episode 4: Cherokee Rose (350 mb)

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Subviet:
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Episode 5: Chupacabra (350 mb)

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Subviet:
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Episode 6: Secrets

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Subviet:
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


SD phiên bản - 480p

Episode 7:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


Subviet: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Episode 8:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


Subviet: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Episode 9:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


Subviet: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Episode 10:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


Subviet: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Episode 11:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


Subviet: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Episode 12:

Part 1: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Part 2: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Subviet: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Episode 13:

Part 1: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Part 2: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


Pass: topmfmovie

Subviet: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
By akira_oni268
Kết nối đề xuất: