By thienngaden_hue
#552024 Tình hình site vừa chính thức open , nay cần tuyển nhân sự gấp cho site phim và diễn đàn

Link đăng ký : Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Link movie : Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất: