Nơi để chia sẻ kinh nghiệm và kỹ năng học tiếng anh của mọi người
Nội quy chuyên mục: * Ai muốn làm trắc nghiệm xin vời vào Kho trắc nghiệm Tiếng Anh của Ketnooi

* Tham gia diễn đàn VietnamAnswer (All in English) để trau dồi tiếng Anh nhé
Hình đại diện của thành viên
By yaiba1008
#502370 Much + DANH TỪ KHÔNG ĐẾM ĐƯỢC EX: Much milk, much wine, much rice, much cheese...
Many + DANH TỪ ĐẾM ĐƯỢC SỐ NHIỀUEX: Many students, many books...
Few + DANH TỪ ĐẾM ĐƯỢC SỐ NHIỀU A few
Little+ DANH TỪ KHÔNG ĐẾM ĐƯỢC A little
EX: Few friends, few places....Little money, little milk...

Phân biệt FEW, LITTLE & A FEW,
A LITTLE FEW, LITTLE : Ít mà chưa đủ làm gìA
FEW, A LITTLE: Ít mà đủ để làm gì.
Ví dụ:I have few friends and little money.tui có quá ít bạn và quá ít tiền.Người nói đang than phiền về tình trạng của mình.
I have a few friends and a little money.tui có một vài người bạn và một ít tiền.Người nói có đủ số bạn bè và tiền mà họ cần.


Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!, Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! , Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!, Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!,Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!,Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement