Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1004046 Link tải luận văn miễn phí cho ae

Chương 1. Ngân hàng thương mại trong nền kinh tế thị trường
Chương 2. Nghiệp vụ huy động vốn của ngân hàng thương mại
Chương 3. Tín dụng ngắn hạn tài trợ cho kinh doanh
Chương 4. Tín dụng trung hạn và dài hạn tài trợ cho đầu tư (tín dụng đầu tư)
Chương 5. Bao thanh toán - factoring
Chương 6. đảm bảo tín dụng

Một số văn bản, mẫu tài liệu giao dịch

Bài tập: Nghiệp vụ ngân hàng thương mại
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement