Hình đại diện của thành viên
By daigia721
#910515 Chia sẻ cho anh em

Trình bày hoạt động kinh doanh chủ yếu của Ngân hàng Thương mại.Liên hệ với thực tế hoạt động kinh doanh của một Ngân hàng Thương mại mà bạn biết.
I. Khái quát về NHTM
1.1. Khái niệm
1.2. Sự ra đời và phát triển của NHTM
1.3. Chức năng của NHTM
1.4. Vai trò của NHTM
II. Các hoạt động kinh doanh chủ yếu của NHTM
2.1. Hoạt động huy động vốn.
2.2. Hoạt động cho vay.
III. Các hoạt động kinh doanh chủ yếu của NHTM cổ phần ngoại thương Việt Nam.(Vietcombank).
3.1. Khái quát về Vietcombank.
3.2. Các hoạt động chủ yếu của Vietcombank.

1.1. Khái niệm:
Ngân hàng thương mại là một tổ chức kinh doanh trong lĩnh vực tiền tệ- tín dụng với hoạt động thường xuyên là cho vay và cung cấp các dịch vụ ngân hàng cho nền kinh tế quốc dân.


Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement