Hình đại diện của thành viên
By tctuvan
#860629 Ví dụ của phương pháp lợi nhuận
Thông tin này được lấy ra từ công bố tài chính của khách sạn X. Hãy tính
giá trị thị trường của tài sản? Giả định lợi nhuận ban đầu là 10%.
Vốn kinh doanh 5.000.000 USD

Thu nhập
Tiền phòng 6.000.000 USD
Thực phẩm và đồ uống 3.000.000 USD
Điện thoại 500.000 USD
Khoản khác 300.000 USD
Các chi phí trực tiếp
Phòng 2.000.000 USD
Thực phẩm và đồ uống 1.000.000 USD
Điện thoại 200.000 USD
Khoản khác 100.000 USD
Các chi phí gián tiếp
Bán hàng và Marketing 250.000 USD
Quản lý chung 500.000 USD
Các tiện ích công cộng 200.000 USD
Thuế BĐS 70.000 USD
Bảo hiểm 130.000 USD
Sửa chữa và bảo dưỡng 200.000 USD

Link download lời giải đầy đủ
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement