Hình đại diện của thành viên
By tctuvan
#921965

LỜI NÓI ĐẦU
Kinh tế vĩ mô là một môn kinh tế cơ sở, đề cập đến các lý thuyết và các phương pháp
phân tích sự vận động của các mối quan hệ kinh tế trên bình diện tổng thể nền kinh tế. Là
môn khoa học nền tảng, cơ sở cho các khoa học kinh tế chuyên ngành khác.
Nền kinh tế quốc dân, bao gồm nhiều thị trường, nhiều thành phần kinh tế, nhiều bộ
phân cấu thành có liên quan mật thiết với nhau. Mỗi biến động của một thị trường, một thành
phần, một bộ phận đều tác động đến các cân bằng tổng thể của nền kinh tế. Kinh tế vĩ mô
quan tâm đến những mối quan hệ tổng thể này nhằm phát hiện, phân tích và mô tả bản chất
của các biến đổi kinh tế, tìm ra các nguyên nhân gây nên sự mất ổn định ảnh hưởng tới hiệu
quả của toàn bộ nền kinh tế. Cũng từ đó kinh tế vĩ mô nghiên cứu, đưa ra các chính sách và
công cụ tác động vào nền kinh tế nhằm đạt được các mục tiêu kinh tế của nền kinh tế như:
tăng trưởng kinh tế, ổn định kinh tế và phân phối công bằng.
Với tập tài liệu “Sách hướng dẫn học tập môn kinh tế vĩ mô cho đối tượng đại học đào
tạo từ xa” được kết cấu thành 8 chương:
- Chương 1: Một số vấn đề cơ bản về kinh tế học
- Chương 2: Khái quát về kinh tế học vĩ mô
- Chương 3: Tổng sản phẩm và thu nhập quốc dân
- Chương 4: Tổng cầu và chính sách tài khoá
- Chương 5: Tiền tệ và chính sách tiền tệ
- Chương 6: Tổng cung và chu kỳ kinh doanh
- Chương 7: Thất nghiệp và lạm phát
- Chương 8: Kinh tế vĩ mô của nền kinh tế mở
Nhằm cung cấp những kiến thức cơ bản của kinh tế học vĩ mô, tập tài liệu này được
trình bày theo cách tiếp cận từ từ, phân tích kinh tế được tiến hành với nền kinh tế khép kín
đến nền kinh tế mở.
Mỗi chương được kết cấu thành 4 phần: Phần giới thiệu chương nhằm giới thiệu khái
quát nội dung của chương và yêu cầu đối với người học khi nghiên cứu chương đó. Phần nội
dung chương, được biên soạn theo trình tự, kết cấu nội dung của môn học một cách cụ thể, chi
tiết, đơn giản giúp cho người học có thể nắm bắt nội dung một cách nhanh chóng. Phần tóm
tắt nội dung và những vấn đề cần nghi nhớ, nhằm mục đích nhắc lại các thuật ngữ then chốt,
nội dung cốt lõi của chương. Phần bài tập và câu hỏi củng cố lý thuyết, phần này gồm các câu
hỏi củng cố lý thuyết, câu hỏi lựa chọn câu trả lời đúng, giải thích và bài tập. Đây là phần
luyện tập khi học viên đã nghiên cứu song nội dung của mỗi chương.
Tập tài liệu hướng dẫn học tập môn kinh tế vĩ mô cho đối tượng đại học từ xa, lần đầu
tiên được biên soạn, nên không tránh khỏi những sai sót. Rất mong nhận được các ý kiến
đóng góp của bạn đọc và các thày cô giáo.
Xin trân trọng cám ơn!
Tác giả


Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Thuê xe du lịch
Advertisement