Hình đại diện của thành viên
By vesau8x
#704 Để có thể học tốt các môn học theo mình phải hiểu được mục đích của môn học đó là gì,nó giúp cho chúng ta có thêm được gì.
Mình muốn hỏi các bạn mục đích học của một số môn như triết,toán cao cấp,lý thuyết xác suất (hay một số môn bắt buộc khác ngay từ khi bắt đầu nhập học đã phải học)
Hình đại diện của thành viên
By tteen
#705 Thằng cha này không ổn, phải đuổi học

Học bất cứ môn nào mà chẳng có chương đầu hướng dẫn nội dung, phương pháp học, ý nghĩa. Nếu không có ý nghĩa thì cũng có nội dung... từ đó suy ra !
Hình đại diện của thành viên
By kid1512
#706 Triết học vì chúng ta đang sống trong đất nước XHCN, nên cần quán triệt tư tưởng đúng để phục vụ đất nước

Tương lai đất nước cần hiểu đất nước!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement