Cùng chia sẻ kinh nghiệm học Tiếng Anh!
Kho tài liệu Tiếng Anh khổng lồ của Kết nối
:read:
Nội quy chuyên mục: Chia sẻ kinh nghiệm, download tài liệu học tiếng Anh
Kho tài liệu học Tiếng Anh khổng lồ của Ket-noi!

* Ai muốn làm trắc nghiệm xin vời vào Kho trắc nghiệm Tiếng Anh của ket-noi

* Tham gia diễn đàn Vietnam Answer (All in English) để trau dồi tiếng Anh nhé
By Thaddeus
#71293 1.Test Your Grammar And Usage For FCE (5.31 MB)Link Click here

2.Test Your Prepositions (2.82 MB)Link Click here
3. Test Your Professional English Management (2.74 MB)Link Click here

4. Test Your Professional English Marketing(5.33 MB)Link Click here

5. Test Your Reading (2.96 MB)Link Click here

6.Your Professional English Business General (2.26 MB)Link
Click here
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement