Cùng chia sẻ kinh nghiệm học Tiếng Anh!
Kho tài liệu Tiếng Anh khổng lồ của Kết nối
:read:
Nội quy chuyên mục: Chia sẻ kinh nghiệm, download tài liệu học tiếng Anh
Kho tài liệu học Tiếng Anh khổng lồ của Ket-noi!

* Ai muốn làm trắc nghiệm xin vời vào Kho trắc nghiệm Tiếng Anh của ket-noi

* Tham gia diễn đàn Vietnam Answer (All in English) để trau dồi tiếng Anh nhé
By black_girl_red_girl_white_girl
#192538 Mình vừa kiếm được một link khá nhiều clip học tiếng Anh hay. Gồm 50 bài hội thoại tiếng anh. Nghe sướng phết, sẻ chia cùng các bạn
[url]http://hotfile.com/dl/39277705/66eddd9/bai1.flv.html
[url]http://hotfile.com/dl/39353539/86085e9/bai10.flv.html
[url]http://hotfile.com/dl/39353128/eca1de2/bai11.flv.html
[url]http://hotfile.com/dl/39354361/24cb307/bai12.flv.html
[url]http://hotfile.com/dl/39361838/b3daaac/bai12.flv.html
[url]http://hotfile.com/dl/39376558/fb4063d/bai13.flv.html
[url]http://hotfile.com/dl/39377707/b42787c/bai14.flv.html
[url]http://hotfile.com/dl/39360739/6ac5ea6/bai15.flv.html
[url]http://hotfile.com/dl/39364053/efc1618/bai16.flv.html
[url]http://hotfile.com/dl/39378597/1470602/bai17.flv.html
[url]http://hotfile.com/dl/39363661/ef688ef/bai19.flv.html
[url]http://hotfile.com/dl/39283931/f9494a8/bai2.flv.html
[url]http://hotfile.com/dl/39362085/0f40e0c/bai20.flv.html
[url]http://hotfile.com/dl/39363845/f0f6371/bai21.flv.html
[url]http://hotfile.com/dl/39369533/f73c0f2/bai22.flv.html
[url]http://hotfile.com/dl/39363628/18c0d02/bai23.flv.html
[url]http://hotfile.com/dl/39362904/3b42723/bai24.flv.html
[url]http://hotfile.com/dl/39364020/7b6357a/bai25.flv.html
[url]http://hotfile.com/dl/39363776/fa52ec7/bai26.flv.html
[url]http://hotfile.com/dl/39363967/a77a6bb/bai27.flv.html
[url]http://hotfile.com/dl/39364113/1ab6367/bai28.flv.html
[url]http://hotfile.com/dl/39369527/ba7a74e/bai29.flv.html
[url]http://hotfile.com/dl/39338851/918507a/bai3.flv.html
[url]http://hotfile.com/dl/39363127/4ac5ef5/bai30.flv.html
[url]http://hotfile.com/dl/39399710/1ffed6e/bai31.flv.html
[url]http://hotfile.com/dl/39400535/0243056/bai32.flv.html
[url]http://hotfile.com/dl/39401326/850a919/bai33.flv.html
[url]http://hotfile.com/dl/39399974/8f3555a/bai34.flv.html
[url]http://hotfile.com/dl/39404384/fe2c48f/bai35.flv.html
[url]http://hotfile.com/dl/39404134/4d4ebbd/bai36.flv.html
[url]http://hotfile.com/dl/39423087/e2e6e8a/bai37.flv.html
[url]http://hotfile.com/dl/39419830/745c6cb/bai38.flv.html
[url]http://hotfile.com/dl/39423662/36116c4/bai39.flv.html
[url]http://hotfile.com/dl/39346525/2c082c9/bai4.flv.html
[url]http://hotfile.com/dl/39422614/fda25dd/bai40.flv.html
[url]http://hotfile.com/dl/39423724/b85999e/bai41.flv.html
[url]http://hotfile.com/dl/39421850/2d385a4/bai42.flv.html
[url]http://hotfile.com/dl/39419139/55b50d1/bai43.flv.html
[url]http://hotfile.com/dl/39433761/4378698/bai44.flv.html
[url]http://hotfile.com/dl/39420470/07fed9c/bai45.flv.html
[url]http://hotfile.com/dl/39436097/9f26af0/bai47.flv.html
[url]http://hotfile.com/dl/39435816/a634206/bai48.flv.html
[url]http://hotfile.com/dl/39435391/b657855/bai49.flv.html
[url]http://hotfile.com/dl/39348528/f11e7b2/bai5.flv.html
[url]http://hotfile.com/dl/39435968/b262bc8/bai50.flv.html
[url]http://hotfile.com/dl/39350233/77965aa/bai6.flv.html
[url]http://hotfile.com/dl/39352239/a2d876b/bai7.flv.html
[url]http://hotfile.com/dl/39354290/23437b4/bai8.flv.html
[url]http://hotfile.com/dl/39354698/1390322/bai9.flv.html

Phần ềm đọc file FLV: [url]http://hotfile.com/dl/39448686/d58f499/flvplayer_setup.rar.html

By nuhoangracroi_19942000
#192545 hie hie...tiện thể share luôn, dowload iTunes trên www.cnn.com, bạn cũng có thể học tiếng anh trong phần LANGUAGE LEARNING đấy. Phần đó cũng cơ bản lắm

By le_huyen_trang2706
#192559 Trích từ bài của dgirlvn viết lúc 07:46 ngày 24/04/2010:

hie hie...tiện thể share luôn, dowload iTunes trên www.cnn.com, bạn cũng có thể học tiếng anh trong phần LANGUAGE LEARNING đấy. Phần đó cũng cơ bản lắm
suốt ngày CNN với lại iTunes
By be_boy_17_6_1991
#192561 Bạn ơi sao k đủ 50 bài như bạn nói ??? Bạn gửi link cho mình được k? [email protected] Thank rất rất nhiêu!

Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement