Cùng chia sẻ kinh nghiệm học Tiếng Anh!
Kho tài liệu Tiếng Anh khổng lồ của Kết nối
:read:
Nội quy chuyên mục: Chia sẻ kinh nghiệm, download tài liệu học tiếng Anh
Kho tài liệu học Tiếng Anh khổng lồ của Ket-noi!

* Ai muốn làm trắc nghiệm xin vời vào Kho trắc nghiệm Tiếng Anh của ket-noi

* Tham gia diễn đàn Vietnam Answer (All in English) để trau dồi tiếng Anh nhé
By giet_nguoi
#16287 Quyển 1: Introductory
- Click here (Disk0_1)
- Click here (Disk2_3)
- Click here (Disk4_5)

Quyển 2: Intermdiate
- Click here (Disk0)
- Click here (Disk1_2)
- Click here (Disk3_4)
- Click here (Disk5_6)

Quyển 3: Advanced
- Click here (CD1_2)
- Click here (CD3)
- Click here (CD4_5)

Các book audio của giáo trình TOEIC 30 days:
- Click here (CD1)
- Click here (CD2)

- Click here (TOEIC Building Skills 1)
- Click here (TOEIC Building Skills 2)


Link mới update đây
[Ebook + Audio] TỔNG HỢP GIÁO TRÌNH LUYỆN THI TOEIC MỚI NHẤT
By Chetan
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement