Cùng chia sẻ kinh nghiệm học Tiếng Anh!
Kho tài liệu Tiếng Anh khổng lồ của Kết nối
:read:
Nội quy chuyên mục: Chia sẻ kinh nghiệm, download tài liệu học tiếng Anh
Kho tài liệu học Tiếng Anh khổng lồ của Ket-noi!

* Ai muốn làm trắc nghiệm xin vời vào Kho trắc nghiệm Tiếng Anh của ket-noi

* Tham gia diễn đàn Vietnam Answer (All in English) để trau dồi tiếng Anh nhé
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1007082 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối

Chuyên đề Luyện thi Tốt nghiệp THPT

CHUYÊN ĐỀ LUYỆN THI TỐT NGHIỆP THPT
VÀ LUYỆN THI ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG 2009

Môn: TIẾNG ANH
Chuyên đề: TÍNH TỪ ĐI VỚI GIỚI TỪ


I. MỤC ĐÍCH CHUYÊN ĐỀ
- Chuyên đề này cung cấp cho các em các kết hợp giữa tính từ và giới từ phổ biến
hay được sử dụng trong tiếng Anh. Bên cạnh đó, chúng ta cũng học thêm một số
cấu trúc câu sử dụng các kết hợp từ này.

II. KIẾN THỨC CƠ BẢN
1. Adj + of…
• Nice/ kind/ good/ polite/ silly/ stupid… of somebody (to do something)
- Thank you. It was nice of you to Giúp me.
- It is stupid of her to go out without a coat in such cold weather.
Nhưng: nice/ kind/ good/ polite/ silly/ stupid/ unfriendly … to somebody
- They have always been very nice to me.
• Afraid/ frightened/ terrified/ scared of..: sợ…
- Are you afraid of dogs?
• Fond/ proud/ ashamed/ jealous/ envious of…: thích/ tự hào/ xấu hổ/
ghen tị/ đố kỵ về ai/ cái gì
- Why are you so jealous of other people?
• Suspicious/ critical of…: nghi ngờ/ chỉ trích, phê bình….
- He was suspicious of my intentions.
• Aware of/ conscious of …: có ý thức về….
- Did you know he was married? - No, I wasn’t aware of that.
• Capable/ incapable of doing somethingg…: có khả năng/ không có khả
năng làm việc gì
- I’m sure that you are capable of passing the exam.
• Full of/ short of…: đầy/ thiếu cái gì
- The letter I wrote was full of mistakes.
- I’m short of money. Can you lend me some?
• Tired of doing something…: mệt mỏi với việc làm gì
- Come on, let’s go! I’m tired of waiting.
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement