Cùng chia sẻ kinh nghiệm học Tiếng Anh!
Kho tài liệu Tiếng Anh khổng lồ của Kết nối
:read:
Nội quy chuyên mục: Chia sẻ kinh nghiệm, download tài liệu học tiếng Anh
Kho tài liệu học Tiếng Anh khổng lồ của Ket-noi!

* Ai muốn làm trắc nghiệm xin vời vào Kho trắc nghiệm Tiếng Anh của ket-noi

* Tham gia diễn đàn Vietnam Answer (All in English) để trau dồi tiếng Anh nhé
Hình đại diện của thành viên
By tctuvan
#940639

[email protected] is a language-learning sitcom broadcast in many countries. The success and innovation of the series is that it combines real learning with a genuinely entertaining, sophisticated and sometimes risque' sitcom format that appeals to the 'Friends' generation.

[email protected] is the story of Bridget and Annie, Hector and Nick, four good-looking 19–22 years old who are thrown together to play out their romances, life crises and contrasting interests in a familiar sitcom setting.
Mã: Chọn tất cả        07_Extra_English_-_The_twin.avi    293.1 MB   
        27_Extra_English_-_Can_you_live_without.avi    291.39 MB   
        06_Extra_English_-_Bridget_wins_the_lottery.avi    290.65 MB   
        05_Extra_English_-_A_star_is_born.avi    290.04 MB   
        13_Extra_English_-_A_wedding_in_the_air.avi    289.83 MB   
        24_Extra_English_-_Pilot_Nick.avi    289.8 MB   
        09_Extra_English_-_Jobs_for_the_boys.avi    289.15 MB   
        11_Extra_English_-_Holiday_time.avi    289.11 MB   
        04_Extra_English_-_Hector_looks_for_a_job.avi    288.33 MB   
        23_Extra_English_-_Truth_or_dare.avi    287.39 MB   
        12_Extra_English_-_Football_Crazy.avi    287.01 MB   
        08_Extra_English_-_The_landladys_cousin.avi    286.38 MB   
        25_Extra_English_-_Art.avi    286.11 MB   
        15_Extra_English_-_The_bouncer.avi    284.98 MB   
        03_Extra_English_-_Hector_has_a_date.avi    284.35 MB   
        16_Extra_English_-_Uncle_Nick.avi    283.76 MB   
        30_Extra_English_-_Love_hurts.avi    283.57 MB   
        19_Extra_English_-_Kung_fu_fighting.avi    283.14 MB   
        28_Extra_English_-_Christmas.avi    282.45 MB   
        10_Extra_English_-_Annies_Protest.avi    281.97 MB   
        01_Extra_English_-_Hectors_arrival.avi    281.5 MB   
        29_Extra_English_-_Camping.avi    280.79 MB   
        17_Extra_English_-_Cyber_Stress.avi    280 MB   
        26_Extra_English_-_Alibi.avi    279.84 MB   
        14_Extra_English_-_Changes.avi    279.68 MB   
        22_Extra_English_-_Haunting_at_Halloween.avi    279.43 MB   
        02_Extra_English_-_Hector_goes_shopping.avi    279.33 MB   
        20_Extra_English_-_Every_dog_has_its_day.avi    278.84 MB   
        18_Extra_English_-_Just_the_ticket.avi    278.23 MB   
        21_Extra_English_-_The_entertainers.avi

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

8GB
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


hay bản nhẹ dành cho mobile
Mã: Chọn tất cả    01.extra.english_PocketPC.avi    60.8 MB
        02.extra.english_PocketPC.avi    60.34 MB
        03.extra.english_PocketPC.avi    61.44 MB
        04.extra.english_PocketPC.avi    62.31 MB
        05.extra.english_PocketPC.avi    62.72 MB
        06.extra.english_PocketPC.avi    62.82 MB
        07.extra.english_PocketPC.avi    63.27 MB
        08.extra.english_PocketPC.avi    61.85 MB
        09.extra.english_PocketPC.avi    62.46 MB
        10.extra.english_PocketPC.avi    60.83 MB
        11.extra.english_PocketPC.avi    62.48 MB
        12.extra.english_PocketPC.avi    62.16 MB
        13.extra.english_PocketPC.avi    62.7 MB
        14.extra.english_PocketPC.avi    60.47 MB
        15.extra.english_PocketPC.avi    61.52 MB
        16.extra.english_PocketPC.avi    61.32 MB
        17.extra.english_PocketPC.avi    60.67 MB
        18.extra.english_PocketPC.avi    60.27 MB
        19.extra.english_PocketPC.avi    61.17 MB
        20.extra.english_PocketPC.avi    60.36 MB
        21.extra.english_PocketPC.avi    60.11 MB
        22.extra.english_PocketPC.avi    60.25 MB
        23.extra.english_PocketPC.avi    62.11 MB
        24.extra.english_PocketPC.avi    62.63 MB
        25.extra.english_PocketPC.avi    61.85 MB
        26.extra.english_PocketPC.avi    60.48 MB
        27.extra.english_PocketPC.avi    62.93 MB
        28.extra.english_PocketPC.avi    61.04 MB
        29.extra.english_PocketPC.avi    60.64 MB
        30.extra.english_PocketPC.avi

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

1.8GB
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


hay Fshare:
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
pass là: getitfreebuddy.blogspot.com

SUB cả bộ
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

hay xem online:
Tổng hợp video học tiếng anh
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement