Cùng chia sẻ kinh nghiệm học Tiếng Anh!
Kho tài liệu Tiếng Anh khổng lồ của Kết nối
:read:
Nội quy chuyên mục: Chia sẻ kinh nghiệm, download tài liệu học tiếng Anh
Kho tài liệu học Tiếng Anh khổng lồ của Ket-noi!

* Ai muốn làm trắc nghiệm xin vời vào Kho trắc nghiệm Tiếng Anh của ket-noi

* Tham gia diễn đàn Vietnam Answer (All in English) để trau dồi tiếng Anh nhé
Hình đại diện của thành viên
By tctuvan
#923825 Tải miễn phí cho ae


1. I usually watch the news on television. i also like to get news on Internet everyday. How do you get news? What do you think about the importance of getting update news everyday?
tui thường xem chương trình thời sự trên ti vi. tui cũng muốn có được tin tức trên mạng mỗi ngày. Làm thế nào để bạn có được tin tức? Bạn nghĩ gì về tầm quan trọng của việc cập nhật tin tức mỗi ngày?
Hà Nội, Việt Nam
Dear A,
I am very happy to get your letter. I am writing to tell you about How I get the news and the importance of getting update new everyday.
I usually watch the news on television, internet, newspaper, and my friend. I feel update new everyday very important. It hepls me know the problem is happening in the country and in the world. If you update news everyday, you will not be backward
I must stop now. I am looking forward to meeting you again soon.
Yours

2. This term, I have to study English at school but I am not very good at it. Could you tell me how to study English well? How must time should I spend on it.
tui có học tiếng Anh ở trường, nhưng tui không phải là rất tốt ở đó. Bạn có thể cho tui biết làm thế nào để học tốt tiếng Anh? Thời gian dành cho nó là như thế nào/
Hà Nội, Việt Nam
Dear A,
I am very happy to get your letter. I am writing to tell you about how to study English well and How must time should I spend on it.
I think to study English is not difficult. You should study it everyday, study vocabulary and study grammar. You can come centers. it also helps you learn better. You should spend three hours a day to learn English. I think that is enough time to learn English better. Good luck!
I must stop now. I am looking forward to meeting you again soon.
Yours

3. I am glad you like learning English. Your teacher sounds really nice and your friends do too! Tell me all about your English classes
tui vui bạn thích học tiếng Anh. Giáo viên của bạn phát âm thực sự tốt và bạn bè của bạn cũng vậy! Nói cho tui biết tất cả về các lớp học tiếng Anh của bạn.
Hà Nội, Việt Nam
Dear A,
I am very happy to get your letter. I am writing to tell you about my English classes.
I have good English teacher and also good clasmates. They make me more interest to learn English. They are ten nice students and once nice teacher. The first, my teacher name is Thang. He is as tall as me, very kute. He makes very interest and I feel comfortable in his class. The secoud is my friends. They are very good to me. They hepled me a lot in learning English.
That is why I said that I like learning Einglish.
I must stop now. I am looking forward to meeting you again soon.
Yours

4. We had dinner at a new restaurant yesterday. It was great! How often do you eat out? What is your favourite restaurant like?
Chúng tui đã có bữa ăn tối tại một nhà hàng mới ngày hôm qua. Đó là tuyệt vời! Bạn thường xuyên ra ngoài ăn như thế nào? Nhà hàng yêu thích của bạn là gì?
Hà Nội, Việt Nam
Dear A,
I am very happy to get your letter. I am writing to tell you about How often i eat out and the restaurant like.
I often have dinner with my friend. We sometimes have dinner at a restauranr. The name of the restaurant is Phuong Do. It was great where all things are very good, the location, the foods, the service, music and the pirce... We are very satisfied
That is why I said I choose the restaurant is Phuong Do.
I must stop now. I am looking forward to meeting you again soon.
Yours

5. You went to a party last weekend, did not you? Did you have a good time there? Tell me about the party!
Bạn đã đi dự tiệc cuối tuần trước, phải không? Bạn đã có một thời gian ở đó?Cho tui biết về buổi tiệc.
Hà Nội, Việt Nam
Dear A,
I am very happy to get your letter. I am writing to tell you about the party
Yes, I went to a party last weekend. It was our meeting. We have 20 people. We had a party together at a restaurant. The name of the restaurant is Phuong Do. It is great where all things are very good, the location(vị trí), the foods(thực phẩm), the service(dịch vụ), the pirce and music... We felt very satisfied(hài lòng)
The end, we slept at a hotel. And come back home the next morning.
I must stop now. I am looking forward to meeting you again soon.
Yours

6. I have just seen a brilliant programme about dolphins on television. Which programmes have you enjoyed recently? How much television do you watch?
tui đã thấy được một chương trình rực rỡ về cá heo trên truyền hình. Chương trình nào mà bạn thích gần đây? Bao nhiêu truyền hình để bạn xem?
Hà Nội, Việt Nam
Dear A,
I am very happy to get your letter. I am writing to tell you about the programmes I have enjoyed recently
There are so many but I love watching cartoons anh comedy. eg: film Tom and Jerry, Rango, Naruto and Priceless... They make me feel comfortable after-school stress. I sometimes watch the news. It hepl me know the problem is happening in the country and in the world. I do not watch a lot of programs, because I also spend time learning.
I must stop now. I am looking forward to meeting you again soon.
Yours

7. I am glad you like your job. In your next letter, tell me about it.
tui vui bạn thích công việc của bạn. Trong lá thư tiếp theo của bạn, cho tui biết về nó.
Hà Nội, Việt Nam
Dear A,
I am very happy to get your letter. I am writing to tell you about my job.
I've done a lot of work for example: accounting, credit card advice, business people. But I like the work of business people. And now I am doing the job. I go to a lot of places because of the nature of work. I have to sign contracts with partners(ký kết hợp đồng). I feel very comfortable doing this work. I go to a lot of places to work. I think this job is right for me.
I must stop now. I am looking forward to meeting you again soon.
YoursLink Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Xem thêm:
50 Topic thi nói, viết tiếng Anh B1 châu âu 2013
597 thư tín thương mại tiếng Anh phổ biến
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement