Cùng chia sẻ kinh nghiệm học Tiếng Anh!
Kho tài liệu Tiếng Anh khổng lồ của Kết nối
:read:
Nội quy chuyên mục: Chia sẻ kinh nghiệm, download tài liệu học tiếng Anh
Kho tài liệu học Tiếng Anh khổng lồ của Ket-noi!

* Ai muốn làm trắc nghiệm xin vời vào Kho trắc nghiệm Tiếng Anh của ket-noi

* Tham gia diễn đàn Vietnam Answer (All in English) để trau dồi tiếng Anh nhé
By lehuyfit
#163578 Most people work to earn a living,and produce goods and services.Goods are either agricultural (like maize and milk) or manufactured(like cars and paper).Services are such things as education, medicine and commerce.Some people provide goods, some provide services.Other people provide both goods and service which helps him to maintain his car.

The work people do is called economic activity.All economic activities together make up the economics system of a town, a city, a country or the world. Such an economic system is the sum-total of what people do and what they want. The work people undertake eaither provides what they need or provides the money with which they can buy essential commodities. Of course, most people hope to earn enough money to buy commodities and services which are non-essential but which provide some particular personal satisfaction, like toys for children, visit to the cinema and book. Cam on may ban nhieu! Văn hóa Thank Nhập gia tùy tục | Văn hóa thảo luận Ketnooi.com/forum:~ Chúng tui bấm thanks khi được đọc bài viết hay.

~ Chúng tui bấm thanks thay cho lời nói "cảm ơn".# 1 Thanks = 2 điểm danh tiếng để nâng cao uy tín và level.

# Bài viết nhận nhiều thanks sẽ được đưa vào List Bài Viết Hay.- Bấm nút thanks là cách Thank ý nghĩa nhất.

- Giúp đỡ lại người khác là cách Thank thiết thực nhất.
Văn hóa cảm ơn
Nhập gia tùy tục | Văn hóa thảo luận Ketnooi.com/forum:~ Chúng tui bấm thanks khi được đọc bài viết hay.

~ Chúng tui bấm thanks thay cho lời nói "cảm ơn".# 1 Thanks = 2 điểm danh tiếng để nâng cao uy tín và level.

# Bài viết nhận nhiều thanks sẽ được đưa vào List Bài Viết Hay.- Bấm nút thanks là cách Thank ý nghĩa nhất.

- Giúp đỡ lại người khác là cách Thank thiết thực nhất.

By ltk_11b3
#163584
Trích:Nguyên văn bởi khocvedem


Most people work to earn a living,and produce goods and services.Goods are either agricultural (like maize and milk) or manufactured(like cars and paper).Services are such things as education, medicine and commerce.Some people provide goods, some provide services.Other people provide both goods and service which helps him to maintain his car.

The work people do is called economic activity.All economic activities together make up the economics system of a town, a city, a country or the world. Such an economic system is the sum-total of what people do and what they want. The work people undertake eaither provides what they need or provides the money with which they can buy essential commodities. Of course, most people hope to earn enough money to buy commodities and services which are non-essential but which provide some particular personal satisfaction, like toys for children, visit to the cinema and book. Cam on may ban nhieu! Văn hóa Thank Nhập gia tùy tục | Văn hóa thảo luận Ketnooi.com/forum:~ Chúng tui bấm thanks khi được đọc bài viết hay.

~ Chúng tui bấm thanks thay cho lời nói "cảm ơn".# 1 Thanks = 2 điểm danh tiếng để nâng cao uy tín và level.

# Bài viết nhận nhiều thanks sẽ được đưa vào List Bài Viết Hay.- Bấm nút thanks là cách Thank ý nghĩa nhất.

- Giúp đỡ lại người khác là cách Thank thiết thực nhất.
Hau het moi nguoi lam viec de kiem song, va tao ra hang hoa va dich vu. Hang hoa bao gom ca nhung san pham thuoc nganh nong nghiep ( b ova sua) hoac san pham duoc san xuat ra ( xe va giay). Dich vu la nhung thu nhu: giao duc, y te va thuong mai. Mot so nguoi tao ra hang hoa. Mot so nguyoi tao ra dich vu. Mot so khac cung cap ca hang hoa va dich vu, dieu ma giup ho duy tri chiec xe hoi cua ho. ( doan nay ban co viet sai khong)

Cong viec ma moi nguoi lam duoc goai la hoat dong kinh te. Tat ca cac hoat dong kinh te tu hop lai dung nen he thong kinh te cua mot tinh, mot thanh pho, mot quoc gia hay the gioi. Mot he thong kinh te nhu the la tong hop – tong the cua nhung gi ma con nguoi lam van hung gi ho muon. Cong viec con nguoi dam nhan gom ca viec cung cap nhung gi ma ho can hoac cung cap tien chon hung hang hoa thiet yeu ma ho co the mua. Di nhien, hau het moi nguoi hy vong la ho kiem du tien de mua nhugn hang hoa va dich vu khong thiet yeu ( co nghia la xa xi pham) nhung thu ma cugng cap cho ho su thoa man ca nhan cu the nhu do choi cho tree m, xem phim va doc sach.


Văn hóa cảm ơn
Nhập gia tùy tục | Văn hóa thảo luận Ketnooi.com/forum:~ Chúng tui bấm thanks khi được đọc bài viết hay.

~ Chúng tui bấm thanks thay cho lời nói "cảm ơn".# 1 Thanks = 2 điểm danh tiếng để nâng cao uy tín và level.

# Bài viết nhận nhiều thanks sẽ được đưa vào List Bài Viết Hay.- Bấm nút thanks là cách Thank ý nghĩa nhất.

- Giúp đỡ lại người khác là cách Thank thiết thực nhất.

By Ordwald
#163588 cam on ban nhjeu!!!!!mjnh viet sai doan do.hj


Văn hóa cảm ơn
Nhập gia tùy tục | Văn hóa thảo luận Ketnooi.com/forum:~ Chúng tui bấm thanks khi được đọc bài viết hay.

~ Chúng tui bấm thanks thay cho lời nói "cảm ơn".# 1 Thanks = 2 điểm danh tiếng để nâng cao uy tín và level.

# Bài viết nhận nhiều thanks sẽ được đưa vào List Bài Viết Hay.- Bấm nút thanks là cách Thank ý nghĩa nhất.

- Giúp đỡ lại người khác là cách Thank thiết thực nhất.

Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
F1 Vietnam
Advertisement