Cùng chia sẻ kinh nghiệm học Tiếng Anh!
Kho tài liệu Tiếng Anh khổng lồ của Kết nối
:read:
Nội quy chuyên mục: Chia sẻ kinh nghiệm, download tài liệu học tiếng Anh
Kho tài liệu học Tiếng Anh khổng lồ của Ket-noi!

* Ai muốn làm trắc nghiệm xin vời vào Kho trắc nghiệm Tiếng Anh của ket-noi

* Tham gia diễn đàn Vietnam Answer (All in English) để trau dồi tiếng Anh nhé
By con_gai
#159577 bạn ơi

bạn có phần nghe của thi toeic không gửi cho mình với hen.mail của mình là [email protected]


Ketnooi.com/forum - Kênh tiếp cận khách hàng mới của bạn
Liên hệ quảng cáo trên http://ket-noi.com/forumMobile: www.Liket.ly/KetnooiForum/

Email: ads (at) Ketnooi.com/forum

By Aingeru
#159576 Cấu trúc đề thi TOEIC năm nay có sự thay đổi, mình đưa lên cấu trúc bài thi TOEIC cho những bạn nào sắp hay muốn thi có thể có cơ sở luyện thi hiệu quả ^^Listening Comprehension Section 11 Photographs: 10 questions ( phần này dễ nhất mà giảm còn 10 câu)2 Question-Response: 30 questions3 Conversations: 30 questions

(10 conversations, 3 questions each)4 Short Talks: 30 questions

(10 talks, 3 questions each)

( còn phần này thì khó nhất mà tăng lên,, teo òi)

Reading Comprehension Section 25 Incomplete Sentences: 40 questions6 Text Completion: 12 questions ( phần này thay cho phần sửa lỗi sai nì)

(4 reading sets, 3 questions each)7 Reading Comprehension: 48 questions

(single passages: 28 questions; double passages: 20 questions)

Nói chung cấu trúc bài thi được sọan lại với fần dễ bỏ bớt và phần khó thì tăng lên

Sẽ không có fần sửa lỗi sai nữa và thêm vào phần mới hòan tòan

(Thông tin chính xác do mò ở website chính của tổ chức ra đề thi Examinational Testing Service)

Good luck


Ketnooi.com/forum - Kênh tiếp cận khách hàng mới của bạn
Liên hệ quảng cáo trên http://ket-noi.com/forumMobile: www.Liket.ly/KetnooiForum/

Email: ads (at) Ketnooi.com/forum

Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement