Cùng chia sẻ kinh nghiệm học Tiếng Anh!
Kho tài liệu Tiếng Anh khổng lồ của Kết nối
:read:
Nội quy chuyên mục: Chia sẻ kinh nghiệm, download tài liệu học tiếng Anh
Kho tài liệu học Tiếng Anh khổng lồ của Ket-noi!

* Ai muốn làm trắc nghiệm xin vời vào Kho trắc nghiệm Tiếng Anh của ket-noi

* Tham gia diễn đàn Vietnam Answer (All in English) để trau dồi tiếng Anh nhé
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#848917 Trong tiếng Anh, có các dạng nguyên âm: Nguyên âm ngắn, nguyên âm dài và nguyên âm đôi

- Nguyên âm ngắn hay dài tạo sự khác biệt trong việc phát âm của 1 từ, và cũng thể hiện vỏ ngữ nghĩa của 1 từ đó.

Nguyên âm ngắn có ký hiệu phiên âm chỉ 1 chữ cái
Ví dụ nguyên âm i trong từ ship, và từ sheep.
Từ ship có nguyên âm i ngắn (âm này được ký hiệu phiên âm là /i/).
Từ sheep có nguyên âm i dài (âm này được ký hiệu phiên âm là /i:/).

Vì ở Forum này không thể gõ được ký hiệu phiên âm 1 cách chính xác, nên nếu muốn biết chính xác cách viết phiên âm các từ này, bạn nên tra cứu trong từ điển.

Và đây là 1 số nguyên âm dài khác :
/u:/, trong từ moon, hay trong từ June.
/o:/ trong từ more, hay trong từ before
(thực ra nó được ký hiệu giống chữ c quay ngược trước ra sau, nhưng vì không thể gõ cho đúng được các ký hiện trong đây nên tạm gõ thành /o:/. Bạn vui lòng xem trong từ điển)
.............

- Nguyên âm đôi, hay còn gọi là nguyên âm kép, là nguyên âm mà trong phần ký hiệu, nó luôn được thể hiện bằng 2 thành phần liền nhau.

Ví dụ mà từ arive. Từ này có nguyên âm đôi rơi vào chữ i của âm tiết thứ hai. Chữ i này được đọc thành /ai/ và đây chính là ký hiệu phiên âm của 1 nguyên âm đôi.

Tương tự như trên, vì trong Forum này không thể gõ được ký hiệu phiên âm 1 cách chính xác, nên nếu muốn biết chính xác cách viết phiên âm đầy đủ của từ này, bạn nên tra cứu trong từ điển.

Và đây là 1 số nguyên âm đôi khác :
/ei/, trong từ main, hay trong từ make.
/ai/ trong từ arive, hay trong từ July.
/oi/ trong từ boy (thực ra ký hiệu /oi/ này cũng phiên âm ký hiệu giống như chữ c ngược. Vui lòng xem trong từ điển.)các bạn xem thêm bài này

Bài giảng trọng âm và phát âm tiếng ANh

Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Thuê xe du lịch
Advertisement