Cùng chia sẻ kinh nghiệm học Tiếng Anh!
Kho tài liệu Tiếng Anh khổng lồ của Kết nối
:read:
Nội quy chuyên mục: Chia sẻ kinh nghiệm, download tài liệu học tiếng Anh
Kho tài liệu học Tiếng Anh khổng lồ của Ket-noi!

* Ai muốn làm trắc nghiệm xin vời vào Kho trắc nghiệm Tiếng Anh của ket-noi

* Tham gia diễn đàn Vietnam Answer (All in English) để trau dồi tiếng Anh nhé
Hình đại diện của thành viên
By tctuvan
#838503 Tải miễn phí tài liệu


TOPIC 1: HEALTH AND WEALTH: WHICH IS BETTER?All of us want to have good health because we cannot buy health even we arerich. In my opinion, health is the better than wealth because if we were ingood health, but not rich, we could do what we want, we could do hard work andserve ourselves in daily activies. Moreover, we could Giúp others, bringhappiness to them. With good health, we could interesting. Otherwise, if wewere rich but not healthy, we would depend on others because we could not serveourselves in daily life, become other’sload, we are easy to be angry or bored with everything. In summary, healthis better than wealth.
Health /'hi:liɳ/
Even /'i:vən/
Opinion /ə'pinjən/
wealth /welθ/
daily /'deili/
ourselves /,auə'selvz/
CHỦ ĐỀ 1: SỨC KHỎE VÀ GIÀU CÓ: nào tốt hơn?
Tất cả chúng ta muốn có sức khỏe tốt vì chúng tui không thể mua được sức khỏe,ngay cả chúng ta rất giàu. Theo tôi, sức khỏe là tốt hơn so với sự giàu có bởivì nếu chúng tui có sức khỏe tốt, nhưng không giàu có, chúng tui có thể làm nhữnggì chúng ta muốn, chúng tui có thể làm công việc khó khăn và phục vụ bản thânmình trong những hoạt động hàng ngày. Hơn nữa, chúng tui có thể giúp đỡ ngườikhác, mang lại hạnh phúc cho họ. Với sức khỏe tốt, chúng ta có thể thú vị. Nếukhông, nếu chúng ta giàu có nhưng không khỏe mạnh, chúng tui sẽ phụ thuộc vàongười khác bởi vì chúng tui không thể phục vụ bản thân trong cuộc sống hàngngày, trở thành khác tải, chúng tui rất dễ tức giận hay buồn chán với tất cả mọithứ. Tóm lại, sức khỏe là tốt hơn so với sự giàu có.

TOPIC 2: CONDITIONS OF A TRUE FRIENDSHIP?
Our life will be happy if everybody has a true friendship. Making friends isvery easy but the problem is how to get a true friendship? In my opinion someconditions following:
First, we should be sincere and faithful with our friend from works to behavior. We have to believe ineach other and understand each other. We usually visit or get in touch eachother. Moreover, we should be always ready to share and Giúp with other inevery situation such as studying in group, taking part in club or outdooractivities so that we canadvance.Besides, to get true friendship is to share sadness and happiness,always support with each other every time and every where. Therefore, afriendship is common provided that they respect and sympathize witheach other.
In short, getting true friendship is very useful for our life.
Behaviour /bi'heivjə
touch /tʌtʃ/
situation /,sitju'eiʃn/
sadness /'sædnis/
support /sə'pɔ:t/
common /'kɔmən/
provided / pro’vaidit/
respect /ris'pekt/
sympathize /'simpəθaiz

CHỦ ĐỀ 2: ĐIỀU KIỆN CỦA TÌNH BẠN CHÂN THẬT
Cuộc sống của chúng tui sẽ được hạnh phúc nếu mọi người có một tình bạn thật sự.Kết bạn là rất dễ dàng nhưng vấn đề là làm thế nào để có được một tình bạn đúngkhông? Theo tui một số điều kiện sau đây:
Trước tiên, chúng ta phải chân thành và trung thành với người bạn của chúng tôitừ công trình đến hành vi. Chúng ta phải tin vào nhau và hiểu nhau. Chúng tôithường truy cập hay liên lạc với nhau. Hơn nữa, chúng ta nên luôn sẵn sàngchia sẻ và giúp đỡ trong mọi tình huống khác như nghiên cứu trong nhóm, thamgia vào các hoạt động câu lạc bộ hay ngoài trời để chúng tui có thể trước. Bêncạnh đó, để có được tình bạn thật sự là để chia sẻ nỗi buồn và hạnh phúc, luônluôn hỗ trợ với nhau mỗi thời gian và mọi nơi. Do đó, tình bạn thường cung cấpmà họ tôn trọng và thông cảm với nhau.
Trong ngắn hạn, nhận được tình bạn thật sự là rất hữu ích cho cuộc sống củachúng tôi

TOPIC 3: THE VALUE OF EDUCATION
Education improves our life for many things. The process of education is theprogress of giving knowledge, developing our ability and training character andmental power. Now society becomes modern thanks to it It Giúp us understand thevarious surroundings including various cultures and civilizations on the earthfrom the lesson which are very useful. The economy is developing with modernmachines and I’m sure you can’t use them if you don’t know knowledge aboutthem, it also supports us to make machines serving daily life such as TV,computer, air conditioners, car education brings us the lesson aboutpersonality and virtue which helps us develop better and better.

Link download cho anh em

15 chủ đề và 18 bài luận:
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Và tải nốt 136 bài luận mẫu hay nhất

Xem thêm:
50 Topic thi nói, viết tiếng Anh B1 châu âu 2013
Trọn bộ tài liệu Ôn thi Tiếng Anh B1
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement