Cùng chia sẻ kinh nghiệm học Tiếng Anh!
Kho tài liệu Tiếng Anh khổng lồ của Kết nối
:read:
Nội quy chuyên mục: Chia sẻ kinh nghiệm, download tài liệu học tiếng Anh
Kho tài liệu học Tiếng Anh khổng lồ của Ket-noi!

* Ai muốn làm trắc nghiệm xin vời vào Kho trắc nghiệm Tiếng Anh của ket-noi

* Tham gia diễn đàn Vietnam Answer (All in English) để trau dồi tiếng Anh nhé
Hình đại diện của thành viên
By tctuvan
#718680 Với những từ có 2 âm tiết :- Động từ : trọng âm rơi vào tiếng thứ 2
VD : de'stroy
pe'rmit

- Danh từ, Tính từ , Trạng từ : trọng âm rơi vào tiếng đầu tiên
Ex : do'ctor


- Những từ có 3 âm tiết trở lên thì trọng âm rơi vào tiếng thứ 3 từ phải sang trài
Ex : geography -> geo'graphy

- Các từ có tận cùng là : tion , sion, ity,ety,ic,ical,ous,ian,al thì trọng âm rơi trước những từ này
Ex : preparation -> prepara'tion

- Các từ có tận cùng là : ese,ee,eer,oo,oon,ique,ed,esque thì trọng âm rơi vào những từ này
Ex : Vietnamese' , employee'

- Một số tiền tố và hậu tố không ảnh hưởng đến trọng âm . Lúc đó ta phải xét đến từ gốc : re , dis,un,in,il,im,ir,ing,ful,ness,less,able,uos,ly,m ent.
Ex : Từ : uncomfortable -> xét từ : comfort ( bỏ từ "un" và " able" ) đây là tính từ có 2 âm tiết nên trọng âm ở tiếng đầu tiên .
:evil: :twisted:


Ngoài những điều ở trên vẫn còn rất nhiều lưu ý nữa có những từ không thuộc quy tắc trên
Ví dụ : Một tiếng có 3 âm tiết mà tiếng đầu đọc là " ơ" thì trọng âm rơi vào tiếng khác mạnh hơn
Kết nối đề xuất:
Đọc Truyện online