Cùng chia sẻ kinh nghiệm học Tiếng Anh!
Kho tài liệu Tiếng Anh khổng lồ của Kết nối
:read:
Nội quy chuyên mục: Chia sẻ kinh nghiệm, download tài liệu học tiếng Anh
Kho tài liệu học Tiếng Anh khổng lồ của Ket-noi!

* Ai muốn làm trắc nghiệm xin vời vào Kho trắc nghiệm Tiếng Anh của ket-noi

* Tham gia diễn đàn Vietnam Answer (All in English) để trau dồi tiếng Anh nhé
By heomay_7
#91713 link down trực tiếp các bạn có thể download theo link 1 hay link 2


Cambridge Practice Tests for IELTS 1 Book + Practice Tests 1, 2, 3 and 4

File type: PDF+MP3 → RAR

Size: 2,43 Мb + 2,89 Мb, 2,73 Мb, 3,01 Мb & 3,09 Мb

Download here:

Link thứ 1 : click here

Link thứ 2 : click here

Cambridge Practice Tests for IELTS 2 Book + Practice Tests 1, 2, 3 and 4

File type: PDF+MP3 → RAR

Size: 518 Кб + 6,75 MB, 6,75 MB, 6,68 MB & 6,77 MB

Download here:

Link thứ 1: click here

Link thứ 2 : click here

Cambridge Practice Tests for IELTS 3 Book + Practice Tests 1, 2, 3 and 4

File type: PDF+MP3 → RAR

Size: 2,91 MB + 4,95 MB, 4,82 MB, 4,81 MB & 4,72 MB

Download here:

Link thứ 1: click here

Link thứ 2 : click here

Cambridge Practice Tests for IELTS 4 Book + Answer Key + Practice Tests 1, 2, 3

File type: PDF+DOC+MP3 → RAR

Size: 8,63 MB + 89 Кб + 16,8 MB, 16,9 MB, 16,7 MB & 17,9 MB

Download here:

Link thứ 1: click here

Link thứ 2: click here

Cambridge IELTS 5 Student’s Book with Answers+ Practice Tests 1, 2, 3 and 4 NEW!!!

File type: PDF+DOC+MP3 → RAR

Size: 10,2 MB + 5,34 MB, 5,91 MB, 6,16 MB & 5,25 MB

Download here:

Link thứ 1: click here

Link thứ 2: click here


Sưu tầm

Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement