Cùng chia sẻ kinh nghiệm học Tiếng Anh!
Kho tài liệu Tiếng Anh khổng lồ của Kết nối
:read:
Nội quy chuyên mục: Chia sẻ kinh nghiệm, download tài liệu học tiếng Anh
Kho tài liệu học Tiếng Anh khổng lồ của Ket-noi!

* Ai muốn làm trắc nghiệm xin vời vào Kho trắc nghiệm Tiếng Anh của ket-noi

* Tham gia diễn đàn Vietnam Answer (All in English) để trau dồi tiếng Anh nhé
By Henwas
#90566 Đây là một mẫu giao tiếp căn bản, giúp bạn luyện tập kỹ năng khi nói chuyện với người nước ngoài qua điện thoại.


Đoạn hội thoại này bạn có thể nghe thấy khi bạn gọi đến một công ty và muốn gặp một ai đó.


Bấm Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! để nghe.


Michelle: Hello, you've reached the marketing department. How can I help?

Male: Yes can I speak to Rosalind Wilson, please?

Michelle: Who’s calling please?

Male: It’s Richard Davies here

Michelle: Certainly. Please hold and I’ll put you through.

Male: Thank you.

Michelle: Hello, marketing. How can I help?

Male: Could I speak to Jason Roberts please?

Michelle: Certainly. Who shall I say is calling?

Male: My name’s Mike Andrews.

Michelle: Just a second - I’ll see if he’s in. Hello, Jason, I’ve got Mike Andrews on the phone for you ... OK - I’ll put him through. Hang on a moment, I’m just putting you through.


Theo BBC

Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Advertisement