Cùng chia sẻ kinh nghiệm học Tiếng Anh!
Kho tài liệu Tiếng Anh khổng lồ của Kết nối
:read:
Nội quy chuyên mục: Chia sẻ kinh nghiệm, download tài liệu học tiếng Anh
Kho tài liệu học Tiếng Anh khổng lồ của Ket-noi!

* Ai muốn làm trắc nghiệm xin vời vào Kho trắc nghiệm Tiếng Anh của ket-noi

* Tham gia diễn đàn Vietnam Answer (All in English) để trau dồi tiếng Anh nhé
By Egan
#148093 Lịch khai giảng các lớp mới tại GLN Nguyễn Thị Định

* Ngày 26/01 Khai giảng lớp GE buổi tối 20:00 – 21:30 các ngày thứ Ba, thứ Năm, Chủ Nhật - GV Aubrey* Ngày 26/01 Khai giảng lớp PreIELTS buổi chiều từ 14.00-17.00 học thứ Ba, thứ Năm - GV Aubrey* Ngày 22/02 Khai giảng lớp PreIELTS buổi chiều từ 15.30-17.30 học thứ Hai, Tư, Sáu - GV Aubrey* Ngày 22/02 khai giảng lớp IELTS Intensive học liên tục từ thứ Hai đến thứ Sáu từ 18:00 – 21:00 - GV Contessa

* Ngày 22/02 khai giảng lớp IELTS Intensive học liên tục từ thứ Hai đến thứ Sáu từ 14:00 – 17:00 - GV Contessa

* Ngày 28/02 Khai giảng lớp Speaking for IELTS buổi sáng 8.30-11.30 chỉ học Chủ Nhật - GV Chris* Ngày 22/02 Khai giảng lớp GE buổi tối từ 18.00-20.00 thứ Hai, Tư, Sáu - GV Myra* Ngày 22/02 Khai giảng lớp GE buổi tối 20.00-21.30 thứ Hai, Tư, Sáu - GV Myra* Ngày 22/02 Khai giảng lớp PreIELTS buổi sáng từ 8.30-11.30 thứ Hai, Tư, Sáu - GV MyraLịch khai giảng các lớp mới tại GLN Phố Vọng

* Ngày 22/01 Khai giảng lớp Tiếng Anh Tổng Quát vào lúc 18:00 – 19:30 các ngày thứ 2, thứ 4, thứ 6 - GV Tes

* Ngày 30/01 Khai giảng lớp Essential Writing for IELTS học từ 14.00 – 17:00 Thứ Bảy - GV Contessa* Ngày 30/01 Khai giảng lớp Essential Speaking for IELTS học từ 18.00 – 20:00 Thứ Bảy - GV Contessa* Ngày 02/02 khai giảng lớp PreIELTS học từ 18:00 – 21:00 các ngày thứ 3, thứ 5 - GV Tes* Ngày 02/02 Khai giảng lớp PreIELTS học từ 8:30 – 11:30 các ngày thứ Hai, thứ Tư, thứ Sáu - GV Christine* Ngày 22/02 Khai giảng lớp PreIELTS học từ 8:30 – 11:30 các ngày thứ Ba, thứ Năm - GV Christine* Ngày 22/02 Khai giảng lớp Tiếng Anh Tổng Quát từ 19.30-21.00 học thứ Hai, thứ Tư, thứ Sáu - GV Chris* Ngày 22/02 Khai giảng lớp Speaking & Writing for IELTS học từ 8.30-11.30 thứ Hai, Tư, Sáu - GV Tes

* Ngày 01/03 Khai giảng lớp Tiếng Anh Tổng Quát từ 18.00 - 19.30 học thứ Hai, thứ Tư, thứ Sáu - GV Chris

By levanhai1978
#148095 Lịch khai giảng các lớp mới tại GLN Nguyễn Thị Định

* Ngày 26/01 Khai giảng lớp GE buổi tối 20:00 – 21:30 các ngày thứ Ba, thứ Năm, Chủ Nhật - GV Aubrey* Ngày 26/01 Khai giảng lớp PreIELTS buổi chiều từ 14.00-17.00 học thứ Ba, thứ Năm - GV Aubrey* Ngày 22/02 Khai giảng lớp PreIELTS buổi chiều từ 15.30-17.30 học thứ Hai, Tư, Sáu - GV Aubrey* Ngày 22/02 khai giảng lớp IELTS Intensive học liên tục từ thứ Hai đến thứ Sáu từ 18:00 – 21:00 - GV Contessa

* Ngày 22/02 khai giảng lớp IELTS Intensive học liên tục từ thứ Hai đến thứ Sáu từ 14:00 – 17:00 - GV Contessa

* Ngày 28/02 Khai giảng lớp Speaking for IELTS buổi sáng 8.30-11.30 chỉ học Chủ Nhật - GV Chris* Ngày 22/02 Khai giảng lớp GE buổi tối từ 18.00-20.00 thứ Hai, Tư, Sáu - GV Myra* Ngày 22/02 Khai giảng lớp GE buổi tối 20.00-21.30 thứ Hai, Tư, Sáu - GV Myra* Ngày 22/02 Khai giảng lớp PreIELTS buổi sáng từ 8.30-11.30 thứ Hai, Tư, Sáu - GV MyraLịch khai giảng các lớp mới tại GLN Phố Vọng

* Ngày 22/01 Khai giảng lớp Tiếng Anh Tổng Quát vào lúc 18:00 – 19:30 các ngày thứ 2, thứ 4, thứ 6 - GV Tes

* Ngày 30/01 Khai giảng lớp Essential Writing for IELTS học từ 14.00 – 17:00 Thứ Bảy - GV Contessa* Ngày 30/01 Khai giảng lớp Essential Speaking for IELTS học từ 18.00 – 20:00 Thứ Bảy - GV Contessa* Ngày 02/02 khai giảng lớp PreIELTS học từ 18:00 – 21:00 các ngày thứ 3, thứ 5 - GV Tes* Ngày 02/02 Khai giảng lớp PreIELTS học từ 8:30 – 11:30 các ngày thứ Hai, thứ Tư, thứ Sáu - GV Christine* Ngày 22/02 Khai giảng lớp PreIELTS học từ 8:30 – 11:30 các ngày thứ Ba, thứ Năm - GV Christine* Ngày 22/02 Khai giảng lớp Tiếng Anh Tổng Quát từ 19.30-21.00 học thứ Hai, thứ Tư, thứ Sáu - GV Chris* Ngày 22/02 Khai giảng lớp Speaking & Writing for IELTS học từ 8.30-11.30 thứ Hai, Tư, Sáu - GV Tes

* Ngày 01/03 Khai giảng lớp Tiếng Anh Tổng Quát từ 18.00 - 19.30 học thứ Hai, thứ Tư, thứ Sáu - GV Chris

Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement