Cùng chia sẻ kinh nghiệm học Tiếng Anh!
Kho tài liệu Tiếng Anh khổng lồ của Kết nối
:read:
Nội quy chuyên mục: Chia sẻ kinh nghiệm, download tài liệu học tiếng Anh
Kho tài liệu học Tiếng Anh khổng lồ của Ket-noi!

* Ai muốn làm trắc nghiệm xin vời vào Kho trắc nghiệm Tiếng Anh của ket-noi

* Tham gia diễn đàn Vietnam Answer (All in English) để trau dồi tiếng Anh nhé
By huynhanh_333
#146120
Trích:


sinh viên cùng kiệt học sao đây?hixx


cùng kiệt cũng phải cho tèo đi bộ đội.

Sự đầu tư nào cũng có mất mát. Bạn không mất trước bạc thì bạn mất thời (gian) gian. Cái chính là sau đó m sẽ đạt được những gì thôi.
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement