Cùng chia sẻ kinh nghiệm học Tiếng Anh!
Kho tài liệu Tiếng Anh khổng lồ của Kết nối
:read:
Nội quy chuyên mục: Chia sẻ kinh nghiệm, download tài liệu học tiếng Anh
Kho tài liệu học Tiếng Anh khổng lồ của Ket-noi!

* Ai muốn làm trắc nghiệm xin vời vào Kho trắc nghiệm Tiếng Anh của ket-noi

* Tham gia diễn đàn Vietnam Answer (All in English) để trau dồi tiếng Anh nhé
By Chago
#80630 câu 1 : tui nhận thấy chuyện nói và hiểu được tiếng anh khi nói chuyện với người nước ngoài thì bất dễ.


câu 2 : Bạn thường gặp gỡ cùng nghiệp ở đâu sau giờ làm ?


câu 3: tui đi du lịch đến những thành phố khác rồi và tui hy vọng tui đi du lịch vào các nước khác trong tương lai.


câu 4: Bạn có đọc báo tài chính vào buổi sáng ko?


câu 5: họ đi học bằng phương tiện gì?


câu 6: họ thường rời khỏi nhà lúc mấy giờ?


câu 7: tui không bao giờ thức dậy sớm.


câu 8: tui thường nhờ cùng nghiệp kiểm tra lại bằng tiếng anh trước khi tui gửi đi.


câu 9: bạn có con chưa?

câu 10: Nhà của tui cách trường 60 m.

câu 11: Vào mùa đông tui thường đi chơi.


anh chị và các bạn có vào câu hỏi của mình. trả lời và giải thích ra những câu này bằng Tiếng anh dùm mình nha!.


mình mới học nên mình chưa biết làm bằng tiếng anh những câu trên đây như thế nào cả.


giúp mình nhé


Mình Thank rất nhiều.

By Jayronn
#80663 1/ It is hard for me to understand when I talk to foreigners in English.


2/ Where do you usually meet your fellow workers after working hours ?


3/ I've travelled to some different cities in the country and I'm going to somewhere new .


4/ Do you read finance magazines each morning ?


5/ How do they usually go to school ?


6/ What time do you leave home?


7/ I never wake up early.


8/ I often ask colleagues to review letters in English before I send it out.


9/ Do you have any children ?


10/ My house is 60 metres from the school .


11/ I usually go on holiday in the summer.

By o0ochild_of_seao0o
#80714 I usually take vacation during winter time

My house is just 60 m from school

Do you have any kid?

I have my colleagues check my English first before I send it out

I never wake up early

What time do they usually leave the house?

How do they get to school?

Do you read Finance Newspaper in the morning?

I've traveled some other cities in difernent countries and hope will do more in the future.

Where do you usually meet your co-workers after work?

I've realized it's not easy to speak and to understand English with other foreign people.

By ngocthe76
#80734 câu 1 : tui nhận thấy chuyện nói và hiểu được tiếng anh khi nói chuyện với người nước ngoài thì bất dễ.

- I noticed that when talking to foreigners in the English language is not easy even understanding


câu 2 : Bạn thường gặp gỡ cùng nghiệp ở đâu sau giờ làm?

- Where do you always meet your co-workers after work?


câu 3: tui đi du lịch đến những thành phố khác rồi và tui hy vọng tui đi du lịch vào các nước khác trong tương lai. ........(câu hỏi không rỏ)

- I have travelled through many cities and hopefully I will travel to other countries in the future


câu 4: Bạn có đọc báo tài chính vào buổi sáng ko?

Do you read the financial report in the morning?


câu 5: họ đi học bằng phương tiện gì?

- What kinds of transportation do they use to school?


câu 6: họ thường rời khỏi nhà lúc mấy giờ?

- What time do they usually leave home?


câu 7: tui không bao giờ thức dậy sớm

- I never get up early


câu 8: tui thường nhờ cùng nghiệp kiểm tra lại bằng tiếng anh trước khi tui gửi đi.. (câu hỏi không rỏ)

- I always ask my co-work to check it for me in English before sending


câu 9: bạn có con chưa?

-Do you have any children?


câu 10: Nhà của tui cách trường 60 m.

- My house is 60 m away from the school


câu 11: Vào mùa đông tui thường đi chơi.

- I always take my vacation in the winter time

By connit_bietchat2001
#80770 Câu 1: I realize to speak and know with foreigners is not easily

2: Where do usually meet work-mate after working hours?

3:I travel to other city in my country and I hope for travelling another countries in the future

4: Do you usally real financial newspaper in the morning?

5: How do they usually go to school

6: When do they leave home?

7:I never get up early

8:I usually ask work-mate to review letters in English before I send it out.

9:Do you have child(ren)?

10: My home is 60km from the school

11: I usually go playing in winter.

Bạn phải cải thiện nhiều chuyện học tập của bạn. Đây là những câu căn bản.

Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement