Cùng chia sẻ kinh nghiệm học Tiếng Anh!
Kho tài liệu Tiếng Anh khổng lồ của Kết nối
:read:
Nội quy chuyên mục: Chia sẻ kinh nghiệm, download tài liệu học tiếng Anh
Kho tài liệu học Tiếng Anh khổng lồ của Ket-noi!

* Ai muốn làm trắc nghiệm xin vời vào Kho trắc nghiệm Tiếng Anh của ket-noi

* Tham gia diễn đàn Vietnam Answer (All in English) để trau dồi tiếng Anh nhé
By Chagiya
#79202 1- HÀ NỘI: Chú ý! câu lạc bộ Hạt Giống Lãnh Đạo 2-Một giờ với vợ chồng Bill Gates và Warren Buffett 3- Guy Kawasaki: The Art Of The Start - Nghệ thuật của sự KHỞI NGHIỆP 4- Cùng học tiếng anh qua câu nói của Warren Buffett
By Santiago
#79226 1 - HANOI: WARNING! clubs Seed Leadership 2-A couple hours with Bill Gates and Warren Buffett 3 - Guy Kawasaki: The Art Of The Start - The Art of the Start-up businesses 4 - the same school english speech by Warren Buffett.

It's Vietnamese.

By Floyd
#79277 This is Vietnamese....not Chinese. Sorry but I can't read Vietnamese but at least it's a step in the right direction.
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement