Chia sẻ đồ án tài liệu các môn đại cương
CNXH Khoa Học Kinh Tế Chính Trị Tư Tưởng HCM Lịch Sử Đảng Xác Suất Thống Kê Giải Tích - Đại Số Vật Lý - Hóa Học
Nội quy chuyên mục: Chia sẻ tài liệu Các môn học đại cương
CNXH Khoa Học
Kinh Tế Chính Trị
Tư Tưởng HCM
Lịch Sử Đảng
Xác Suất Thống Kê
Giải Tích - Đại Số
Vật Lý - Hóa Học
Pháp Luật Đại Cương
Triết Học Mác - Lênin
Môn Đại Cương Khác
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1014171 Tổng hợp 1 số tài liệu về thi trắc nghiệm GDCD cho ae sắp thi tốt nghiệp

BỘ 500 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM
MÔN GDCD BẬC THPT
Câu 1. Hoạt động nào sau đây là trung tâm, cơ bản nhất của xã hội loài người?
a. Hoạt động sản xuất của cải vật chất. b. Hoạt động chính trị- xã hội.
c. Hoạt động thực nghiệm khoa học. d. Hoạt động giáo dục.
Câu 2. Em đồng ý với quan điểm nào sau đây?
a. Sản xuất vật chất là cơ sở tồn tại, phát triển của con người và xã hội loài người.
b. Dân số của mỗi nước là cơ sở tồn tại, phát triển của con người và cơ sở của mỗi nước.
Câu 3. Điền vào chỗ trống lựa chọn các số thứ tự cho phù hợp.
Sản xuất vật chất là sự …………. của con người vào tự nhiên, biến đổi các vật thể của tự nhiên để tạo ra các…………. Phù hợp với………….
của mình.
1. Nhu cầu 2. Tác động 3. Sản phẩm
Câu 4: Sức lao động gồm các yếu tố: thể lực, trí lực, thói quen làm việc Đ- S
Câu 5. Em đồng ý với ý kiến nào sau đay khi nói về sức lao động
a. Sức lao động là yếu tố quan trọng b. Sức lao động là yếu tố quyết định.
c. Cả 2 ý kiến trên.
Câu 6: Sắp xếp các đối tượng lao động sau đây cho phù hợp (Đánh dấu x vào cột tương ứng )
Yếu tố của giới tự nhiên Loại có sẵn Loại đã có sự tác động của lao động
- Gỗ trong rừng
- Quặng trong lòng đất
- Đất đai
- Muông thú trong rừng
- Xi măng
- Bông để kéo sợi
Câu 7: Em đồng ý với ý kiến nào sau đây:
a. Sự khác nhau giữa đối tượng lao động và tư liệu lao động là tuyệt đối.
b. Sự khác nhau giữa đối tượng lao động và tư liệu lao động là tương đối.
c. Cả 2 ý kiến trên điều sai.
Câu 8: Nối cột bên trái với cột bên phải sao cho đúng.
1. Đối tượng lao động. a. Cày cuốc
2. Tư liệu sản xuất b. Gỗ trong rừng
3. Tư liệu lao động. c. Người lao động
4. Sức sản xuất. d. Bến cảng
Câu 9: Em đồng ý với ý kiến nào sau đây.
a. Sự phát triển kinh tế là biểu hiện sự tăng trưởng kinh tế.
b. Sự phát triển kinh tế là dựa trên cơ cấu kinh tế hợp lí.
c. Cả 2 ý kiến trên điều đúng.
Câu 10: Điền vào chỗ trống một trong những từ sau đây:Ngân hàng đề trác nghiệm môn GDCD 2015-2016
Câu 1: Tài nguyên thiên nhiên thường chia làm mấy loại?
a. Ba loại; không thể phục hồi, có thể phục hồi và vô tận
b. Ba loại: khoáng sản, đất đai, động thực vật
c. Ba loại: không thể phục hồi, có thể phục hồi và khoáng sản.
d. Ba loại: đất đai, động vật, thực vật
Câu 2: Vấn đề nào dưới đây cần tất cả các nước cùng cam kết thực hiện thì mới có thể được giải quyết triệt để?
a. Phát hiện sự sống ngoài vũ trụ b. Vấn đề dân số trẻ
c. Chống ô nhiễm môi trường d. Đô thị hóa và việc làm
Câu 2: Cách xử lí rác nào sau đây có thể đỡ gây ô nhiễm môi trường nhất?
a. Đốt và xả khí lên cao b. Chôn sâu
c. Đổ tập trung vào bãi rác d. Phân loại và tái chế
Câu 4: Vấn đề nào dưới đây được đặc biệt chú ý ở nước ta do tác động lâu dài của nó đối với chất lượng cuộc sống và phát triển bền vững?
a. Phát triển đô thị b. Phát triển chăn nuôi gia đình
c. Giáo dục môi trường cho thế hệ trẻ d. Giáo dục và rèn luyện thể chất cho thế hệ trẻ
Câu 5: Theo pháp luật về bảo vệ môi trường thì mọi tài nguyên đưa vào sử dụng điều phải?
a. Nộp thuế hay trả tiền thuê b. Khai thác triệt để, mạnh mẽ
c. Giao cho chủ đầu tư nước ngoài. d. Do nhân dân khai thác và sử dụng
Câu 6: Hiện nay tài nguyên đất đang bị xói mòn nghiêm trọng là do đâu?
a. Mưa lũ, hạn hán b. Thiếu tính toán khi xây dựng các khu kinh tế mới
c. Chặt phá rừng, khai hoang bừa bãi, thiếu tính toán khi xây dựng các khu kinh tế mới
d. Câu a, b đúng
Câu 7: Mục tiêu của chính sách tài nguyên và bảo vệ môi trường nước ta hiện nay là gì?
a. Khai thác nhanh, nhiều tài nguyên để đẩy mạnh phát triển kinh tế
b. Ngăn chặn tình trạng hủy hoại đang diễn ra nghiêm trọng
c. Cải thiện môi trường, tránh xu hướng chạy theo lợi ích trước mắt để gây hại cho môi trường
d. Sử dụng hợp lí tài nguyên, bảo vệ môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học, từng bước nâng cao chất lượng môi trường, góp phần phất triển kinh tế - xã hội bền vững.
Câu 8: Làm gì để bảo vệ tài nguyên, môi trường nước ta hiện nay?
a. Giữ nguyên hiện trạng
b. Không khai thác và sử dụng tài nguyên; chỉ làm cho môi trường tốt hơn
c. Nghiêm cấm tất cả các ngành sản xuất có thể ảnh hưởng xấu đến môi trường
d. Sử dụng hợp lí tài nguyên, cải thiện môi trường, ngăn chặn tình trạng hủy hoại đang diễn ra nghiêm trọng
Câu 9: Để thực hiện mục tiêu của chính sách tài nguyên và bảo vệ môi trường chúng ta cần có những biện pháp nào?
a. Quy định quyền sở hữu, trách nhiệm sử dụng tài nguyên b. Gắn lợi ích và quyền lợi
c. Gắn trách nhiệm và nghĩa vụ d. Xử lí kịp thời
Câu 10: Để thực hiện chính sách tài nguyên và bảo vệ môi trường nước ta sẽ kết hợp chặt chẽ hợp lý và hài hòa giữa?
a. Phát triển KH-CN với bảo vệ TN&MT b. Phát triển KT-XH với bảo vệ TN&MT
c. Phát triển du lịch với bảo vệ TN&MT d. Phát triển GD&ĐT với bảo vệ TN&MT
Câu 11: Để thực hiện mục tiêu của chính sách tài nguyên và bảo vệ môi trường chúng ta cần có những biện pháp nào?
a. Gắn lợi ích và quyền b. Gắn trách nhiệm và nghĩa vụ
c. Khai thác đi đôi với bảo vệ, tái tạo; có biện pháp bảo vệ môi trường d. Xử lí kịp thời
Câu 12: Mọi tài nguyên đưa vào sử dụng đều phải nộp thuế và trả tiền thuê nhằm mục đích gì?
a. Ngăn chặn tình trạng hủy hoại đang diễn ra nghiêm trọng
b. Sử dụng tiết kiệm tài nguyên
c. Hạn chế việc sử dụng để cho phát triển bền vững
d. Sử dụng hợp lí, ngăn chặn khai thác bừa bãi, chống xu hướng chạy theo lợi ích trước mắt.
Câu 13: Chính sách đối với tài nguyên không thể phục hồi là gì?
a. Không được khai thác b. Khai thác một cách tiết kiệm để phát triển lâu dài
c. Khai thác bao nhiêu cũng được, miễn là nộp thuế, trả tiền thuê một cách đầy đủLink Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Advertisement