Chia sẻ đồ án tài liệu các môn đại cương
CNXH Khoa Học Kinh Tế Chính Trị Tư Tưởng HCM Lịch Sử Đảng Xác Suất Thống Kê Giải Tích - Đại Số Vật Lý - Hóa Học
Nội quy chuyên mục: Chia sẻ tài liệu Các môn học đại cương
CNXH Khoa Học
Kinh Tế Chính Trị
Tư Tưởng HCM
Lịch Sử Đảng
Xác Suất Thống Kê
Giải Tích - Đại Số
Vật Lý - Hóa Học
Pháp Luật Đại Cương
Triết Học Mác - Lênin
Môn Đại Cương Khác
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#991820 Đ B. NỘI DUNG BÀI GIẢNG
BÀI 2
PHÒNG CHỐNG CHIẾN LƯỢC “DIỄN BIẾN HOÀ BÌNH” BẠO LOẠN LẬT ĐỔ CỦA CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH ĐỐI VỚI CÁCH MẠNG VIỆT NAM
Đ I. CHIẾN LƯỢC " DIỄN BIẾN HOÀ BÌNH” BẠO LOẠN LẬT ĐỔ CỦA CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH ĐỐI VỚI CÁCH MẠNG VIỆT NAM
( 2 tiết)

+ Theo các em hiểu “DBHB” là như thế nào?.
Đ 1. NHỮNG HIỂU BIẾT CHUNG VỀ “DIỄN BIẾN HOÀ BÌNH” - BẠO LOẠN LẬT ĐỔ.
Đ Khái niệm:
Đ Diễn biến hoà bình “DBHB” là chiến lược cơ bản của chủ nghĩa đế quốc (CNĐQ) và các thế lực ..., đứng đầu là Mĩ,
Đ nhằm lật đổ chế độ chính trị
- xã hội của các nước tiến bộ, trước hết là các nước XHCN từ bên trong, chủ yếu bằng biện pháp phi quân sự.

+ Nội dung chính của “DBHB”: sử dụng mọi thủ đoạn phi quân sự, kết hợp với răn đe quân sự để nhằm phá từ bên trong tạo ra các lực lượng chính trị đối lập núp dưới các "chiêu bài" tự do, dân chủ, nhân quyền. Kích động các mâu thuẩn Tôn giáo, Dân tộc, Sắc tộc.

Đ Khai thác, lợi dụng khó khăn, sai sót của Nhà nước, tạo sức ép, buộc Nhà nước từng bước chuyển hoá, thay đổi đường lối chính trị, nhường quyền lãnh đạo cho phe đối lập, lập ra những chính sách có lợi và phục vụ cho lợi ích của chúng.

Đ Khái niệm về “DBHB” như chúng ta đã nghiên cứu ở trên, vậy các em hiểu như thế nào gọi là Bạo loạn lật đổ?
Đ - Bạo loạn lật đổ “BLLĐ”.
Đ “Bạo loạn lật đổ ” là hành động chống phá bằng bạo lực có tổ chức của lực lượng ..., gây rối loạn trật tự an ninh xã hội, nhằm lật đổ chính quyền tiến bộ (cách mạng) thiết lập chính quyền phản
Đ BLLĐ là một thủ đoạn của CNĐQ và các thế lực ... trong chiến lược “DBHB” để xoá bỏ CNXH ở Việt Nam.
+ Đặc trưng chủ yếu của BLLĐ: Hoạt động BLLĐ bằng bạo lực có tổ chức của Chủ nghĩa đế quốc và lực lượng ....
Đ để chống phá các nước tiến bộ trước hết là các nước xã hội chủ nghĩa (XHCN). Mục đích của BLLĐ nhằm lật đổ chính quyền tiến bộ thiết lập chính quyền ... ở địa phương hay Trung ương.

Đ Em hãy cho biết “DBHB và BLLĐ” có mối quan hệ với nhau hay không?
Đ + Quan hệ “DBHB” và BLLĐ”: “DBHB” là quá trình tạo nên những điều kiện, thời cơ cho “BLLĐ”. BLLĐ cũng là bản chất phản cách mạng trong âm mưu chống phá các nước tiến bộ, trước hết là các nước XHCN. Có mối quan hệ hửu cơ tác động qua lại với nhau với nhau.

Đ Các em hiểu hành động như thế nào gọi là gây rối?

Đ + Gây rối: là hành động quá kích của một số người làm mất ổn định trật tự, an toàn xã hội ở một khu vực ( thường là địa bàn nhỏ, hẹp) trong một thời gian nhất định ( thường thời gian ngắn). Thường là đồi quyền lợi, khiếu kiện v.v..
Đ + Đặc điểm gây rối: Thường diễn ra tự phát do các phần tử chống đối trong xã hội kích động. Có khi lôi kéo được một bộ phận quần chúng quần chúng (quá khích, hiếu kỳ) tham gia . Nếu chúng ta không ngăn chặn kịp thời sẽ kẻ địch bị lợi dụng, mua chuộc thành đợt tập duyệt hay mở màn cho BLLĐ.

Đ Qua các khái niệm chúng ta đã biết ở trên các em hãy cho biết sự giống nhau và khác nhau giữa “DBHB”-“BLLĐ" và Gây rối như thế nào?.
Đ - Giống nhau ở chổ đều làm rối loạn an ninh trật tự xã hội.
Đ Khác nhau về bản chất, mục đích, phạm vi, quy mô, thời gian và cách thức tổ chức..

Đ b, Quá trình hình thành phát triển chiến lược “DBHB”.

Các em suy nghĩ xem các thế lực thù địch và chủ nghĩa đế quốc hình thành và phát triển “ DBHB” như thế nào?


Đ “DBHB” được hình thành và phát triển theo một trình tự, từ thấp lên cao, từ chưa hoàn thiện, đến hoàn thiện. Quá trình đó luôn luôn gắn bó và hỗ trợ cho chiến lược quân sự của chủ nghĩa đế quốc đứng đầu là Mĩ.
Đ Lúc đầu nó được sử dụng như một phương tiện, một thủ đoạn, dần phát triển thành chiến lược hoàn chỉnh trong chiến lược phản cách mạng toàn cầu của đế quốc Mĩ. Quá trình đó được thể hiện khái quát qua hai giai đoạn.
Đ Từ sau chiến tranh thế giới lần thứ 2 năm 1945 đến cuối những năm 70 của thế kỷ XX.
+ Sau chiến tranh thế lần thứ hai, CNXH phát triển thành hệ thống các nước XHCN là chổ dựa vững chắc của phong trào đấu tranh vì hoà bình,

độc lập dân tộc dân chủ và tiến bộ xã hội của nhân dân thế giới. Sự phát triển của hệ thống XHCN và phong trào giải phóng dân tộc đã làm thay đổi căn bản tình hình sách lược lực lượng trên thế giới.

Đ Hệ thống CNXH phát triển rộng ở Đông Âu, như: Ban Lan, Ru Ma Ni, An Ba Ni, Liên Xô. Châu á như: Trung Quốc, Việt Nam, Triều Tiên. Châu Mỹ có: Cu Ba.v.v.
Đ + Đế quốc Mĩ thực thi chiến lược toàn cầu “ngăn chặn” nhằm ngăn chặn Cộng sản, làm suy yếu, thu hẹp ảnh hưởng của Liên Xô và các nước XHCN với chiến lược này,

chúng sử dụng biện pháp quân sự là chủ yếu, nhưng cũng rất coi trọng thủ đoạn “DBHB”. Ngày 22/12/1946 người thay mặt của Mĩ ở Liên Xô đã trình lên chính phủ Mĩ kế hoạch chống Liên Xô toàn diện:

Đ Bao vây quân sự, phong toả kinh tế; lật đổ chính trị, có thể dùng vũ lực can thiệp. Kế hoạch đó gọi là “ngăn chặn phi vũ trang” và được các học giả tư sản, tập đoàn thống trị Mĩ hoan nghênh, bổ sung.

Đ Đalet, giám đốc CIA cho rằng “ngăn chặn và giải phóng” là phương pháp hoà bình có nghĩa là: lấy uy hiếp quân sự làm hậu thuẩn để tập trung xâm nhập về chính trị, kinh tế, tư tưởng, văn hoá đối với các nước XHCN, khiến các nước này tan rã từ bên trong “rút ngắn tuổi thọ của chế độ cộng sản”.
Đ + Những năm 60 của thế kỷ XX, Tổng thống Mĩ, Ken-Nơ-Đi đưa ra chiến lược hoà bình với chính sách “ mũi tên và cành ô liu” từ đây biến “DBHB” trở thành một biện pháp không thể thiếu được của CNĐQ và luôn đi bên cạnh với các sức mạnh quân sự.

Đ CÁNH CHIM HÒA BÌNH VÀ CÀNH OLIVE


Đ Biểu tượng của thuật ngữ “ Mũi tên và cành Olive” của nguyên tổng thống Mĩ Kenerdy.
Đ + Những năm 70 của thế kỷ XX, Tổng thống Nich Sơn với chính sách “cây gậy với củ cà rốt”, vừa đe doạ sức mạnh quân sự nhưng cũng vừa mua chuộc về kinh tế nhằm khuất phục các nước, nhất là các nước chậm phát triển.

Đ Biểu tượng của thuật ngữ
“ Cây gậy với củ Carot”
của nguyên tổng thống Mĩ
Nichson

Đ Chúng chủ trương tăng cường tiếp xúc, hoà hoãn với các nước XHCN, tiến hành thẩm thấu tư tưởng, văn hoá, gieo rắc nhân tố chống phá từ bên trong, thúc đẩy tiến trình “DBHB” đối với các nước XHCN. Đàm phán trên thế mạnh là một phương sách của Nich-Sơn để thực hiện “DBHB” trong giai đoạn này.
Đ Từ những năm 80 của thế kỷ XX đến nay:
+ Những năm 80, các nước XHCN thực hiện cải tổ, cải cách đổi mới đây là một chủ trương đúng đắn, nhằm làm cho CNXH phát triển,
Đ nhưng trong quá trình thực hiện và phương pháp cải tổ có một số sai lầm, lợi dụng tình hình đó đế quốc Mỹ đã điều chỉnh chiến lược chống phá các nước XHCN và phong trào cách mạng thế giới.
Đ + Vào những năm 80 đầu những năm 90 (thế kỷ XX) Thổng thống G. Bu - sơ ( cha đẻ của tổng thống Góc sơ Bush hiện nay) đã xúc tiến nhanh chiến lược toàn cầu “ vượt trên ngăn chặn”, dùng biện pháp “phi quân sự” là chủ yếu tiến công làm cho Liên Xô và các nước XHCN ở Đông Âu sụp đổ.
Đ + Như vậy “DBHB” là một biện pháp, thủ đoạn trong chiến lược toàn cầu “ ngăn chặn”, đã phát thành chiến lược “DBHB” trong chiến lược toàn cầu “vượt trên ngăn chặn”, của chủ nghĩa đế quốc đứng đầu là Mĩ.
Đ + Ngày nay đế quốc Mĩ vẫn nuôi tham vọng thống trị thế giới, mưu đồ xoá bỏ các nước XHCN còn lại. Chúng đã điều chỉnh chiến lược toàn cầu thành “dính líu”, “khuếch trương”, “chủ động”, “can dự sớm”

coi chiến lược “DBHB” là một bộ phận trọng yếu trong chiến lược toàn cầu. Chúng ta phải luôn luôn cảnh giác chuẩn bị mọi điều kiện của đất nước, chủ động đánh bại chiến lược “DBHB” của CNĐQ.
Đ NỘI DUNG CHÍNH
CỦA BÀI HỌC HÔM NAY ĐẾN ĐÂY LÀ HẾT

III. LÀM THỦ TỤC XUỐNG LỚP
CŨNG CỐ BÀI.
Đ Thưa các em bài học này chúng ta học trong 6 tiết, vậy qua 2 tiết học đầu tiên này tui cùng với các em đã tìm hiểu được những vấn đề cơ bản như thế nào là “DBHB” – BLLD. Của các thế lực thù địch chúng phá cách mạnh Việt Nam, qua nôi dung của bài có chỗ nào các em chưa rõ thì cho ý kiến để chúng ta nghiên cứu lại!
Đ Buổi học hôm nay đên đây là kết thúc xin chúc các thầy giáo cùng các em mạnh khỏe, hạnh phúc và thành đạt xin chân thành cám ơn!

Đ Mời các thầy các em chúng ta nghỉ!
Đ 2) Chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch thực hiện “diễn biến hào bình”, bạo loạn lật đổ chống phá cách mạng Việt Nam.Đ Các em cho biết, vì sao các thế lực thù địch luôn chống phá Việt Nam ?.

Đ a) Các thế lực thù địch luôn chống phá Việt Nam.
Đ - Việt Nam là ngọn cờ đấu tranh cho độc lập dân tộc, đang kiên quyết nhất trong việc chống CNĐQ xâm lược.
Đ - Nếu xoá bỏ được CNXH Việt Nam, sẽ có nhiều thuận lợi xoá CNXH ở các nước còn lại, uy hiếp độc lập dân tộc của các nước.
Đ b) Chúng đánh giá Việt Nam
- Việt Nam có một Đảng Cộng sản lãnh đạo và giàu truyền thống, có đội ngũ đảng viên kế cận vững vàng.
Đ - Đảng Cộng sản Việt Nam nắm rất chắc ngọ cờ dân tộc. Như lời của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói :
Đ "Nước Việt Nam là một, Dân tộc Việt Nam là một Sông có thể cạn, núi có thể mòn, song chân lý đó không bao giờ thay đổi"
Đ - CNXH ở Việt Nam vững vàng và tiến lên.
- Lòng tin của nhân dân vào Đảng và CNXH ngày càng được cũng cố.
Đ 2. CHỦ NGHĨA ĐẾ VÀ CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH THỰC HIỆN “DBHB” BẠO LOẠN LẬT ĐỔ ĐỂ CHỐNG PHÁ CÁCH MẠNG VIỆT NAM.
Các em cho biết: Tại sao Chủ nghĩa đế và các thế lực thù địch thực hiện “DBHB” bạo loạn lật đổ để chống phá cách mạng Việt Nam?.

- Việt Nam là ngọn cờ đấu tranh cho độc lập dân tộc, đang kiên quyết nhất trong việc chống CNĐQ xâm lược.
- Nếu xoá bỏ được CNXH Việt Nam, sẽ có nhiều thuận lợi xoá CNXH ở các nước còn lại, uy hiếp độc lập dân tộc của các nước.


b) Chúng đánh giá Việt Nam
- Việt Nam có một Đảng Cộng sản lãnh đạo và giàu truyền thống, có đội ngũ đảng viên kế cận vững vàng.
- Đảng Cộng sản Việt Nam nắm rất chắc ngọ cờ dân tộc.Đ - CNXH ở Việt Nam vững vàng và tiến lên.
Đ - Lòng tin của nhân dân vào Đảng và CNXH ngày càng được cũng cố.III. Làm thủ tục xuống lớp
Cũng cố bài.
Thưa các em bài học này chúng ta học trong 6 tiết, vậy qua 2 tiết học đuầ tiên này tui cùng với các em đã tìm hiểu được những vấn đề cơ bản như thế nào là “DBHB” – BLLD. Của các thế lực thù địch chúng phá cách mạnh Việt Nam, qua nôi dung của bài có chổ nào các em chưa rõ thì chúng ta nghiên cứu lại
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:


Mời các bạn tải bài giảng về đề xem
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement