Chia sẻ đồ án tài liệu các môn đại cương
CNXH Khoa Học Kinh Tế Chính Trị Tư Tưởng HCM Lịch Sử Đảng Xác Suất Thống Kê Giải Tích - Đại Số Vật Lý - Hóa Học
Nội quy chuyên mục: Chia sẻ tài liệu Các môn học đại cương
CNXH Khoa Học
Kinh Tế Chính Trị
Tư Tưởng HCM
Lịch Sử Đảng
Xác Suất Thống Kê
Giải Tích - Đại Số
Vật Lý - Hóa Học
Pháp Luật Đại Cương
Triết Học Mác - Lênin
Môn Đại Cương Khác
Hình đại diện của thành viên
By tctuvan
#990918 Link tải luận văn miễn phí cho ae

Tư Tưởng Hồ Chí Minh
A - câu hỏi trắc nghiệm
Câu 1. Thân phụ Hồ Chí Minh là Nguyễn Sinh Sắc. Ông sinh năm nào?

a. 1860
b. 1862

c. 1863
d. 1883

Câu 2. Thân mẫu Hồ Chí Minh là Hoàng Thị Loan. Bà sinh năm nào?
a. 1865
b. 1866

c. 1868
d. 1870
Câu 3. Nguyễn Sinh Cung (Hồ Chí Minh) đến Huế lần thứ nhất vào năm nào?

a. 1895
b. 1896

c 1898
d. 1901
Câu 4. Nguyễn Tất Thành đến Huế lần thứ 2 năm nào?

a. 1904
b. 1905

c. 1906
d. 1908

Câu 5. Ngừời thầy giáo đầu tiên của Nguyễn Tất Thành là ai?

a. Vương Thúc Quí
b. Nguyễn Sinh Sắc

c. Trần Tấn
d. Phan Bội Châu

Câu 6. Nguyễn Tất Thành vào học trường Pháp-Việt Đông Ba năm nào?

a. 9/1905
b. 9/1906

c. 9/1907
d. 9/1908

Câu 7. Nguyễn Tất Thành học tại trường Quốc học Huế năm học nào?
a. Năm học 1905-1906
b. Năm học 1906-1907

c. Năm học 1907-1908
d. Năm học 1911-1912
Câu 8. Nguyễn Tất Thành lần đầu tiên tiếp xúc với khẩu hiệu: “Tự do-
Bình đẳng-Bác ái” vào năm nào?
a. 1904
b. 1905

c. 1908
d. 1917

Câu 9. Nguyễn Tất Thành đã tham gia cuộc biểu tình chống thuế của nông
dân tỉnh Thừa Thiên vào thời gian nào?

a. 5/1905
b. 5/1906
c. 5/1908
d. 5/1911


Câu 10. Nguyễn Tất Thành dạy học ở trường Dục Thanh thời gian nào?

a. 9/1908 đến 9/1909
b. 9/1910 đến 2/1911

c. 9/1910 đến 4/1911
d. 9/1910 đến 5/1911

Câu 11. Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước tại bến cảng Nhà Rồng
Sài Gòn vào thời gian nào?

a. 6/5/1911
b. 2/6/1911

c. 4/6/1911
d. 5/6/1911
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement