Chia sẻ đồ án tài liệu các môn đại cương
CNXH Khoa Học Kinh Tế Chính Trị Tư Tưởng HCM Lịch Sử Đảng Xác Suất Thống Kê Giải Tích - Đại Số Vật Lý - Hóa Học
Nội quy chuyên mục: Chia sẻ tài liệu Các môn học đại cương
CNXH Khoa Học
Kinh Tế Chính Trị
Tư Tưởng HCM
Lịch Sử Đảng
Xác Suất Thống Kê
Giải Tích - Đại Số
Vật Lý - Hóa Học
Pháp Luật Đại Cương
Triết Học Mác - Lênin
Môn Đại Cương Khác
Hình đại diện của thành viên
By tctuvan
#979906 Link tải miễn phí sác pdf Phương pháp luận nghiên cứu khoa học - Vũ Cao Đàm (2005)

LỜI NÓI ĐẦU
Chúng ta đang sống trong một thời đại má nhiều thành tựư khoa học và công nghệ xuất hiện một cách hết sức bất ngờ và cũng được đối mới một cách cực kỳ nhanh chóng.

Hệ thống giáo dục từ chương, thi thố tài năng băng sự thuộc lònG. những hiểu biết “uyên thâm” thách thức đối đáp thông thạo trước những câu đỏi chứa đựng các điển tích và những luật chơi chữ hóc búa; chuẩn mực người tài là người “thòng kim bác cổ”, hiểu biết “thiên kinh vạn quyển’' đang dần bị thay the bời nàng lực ra nhữna quvết dịnh sániẶ tạo trong các tình huống không ngừng biển động cùa hoàn cành.

Có lẽ không phải ngẫu nhiên, nhà tương lai học Thierry Gaudin <13 dưa ra tliông điệp khẩn thiết: “Hãy học phương pháp chứ đừny học dữ liệu!’-. Riêng đối với những gì liêu Cịiian đen công nghệ, Gaudin cho rang từ cuổi thế ký 20. một nừa kiến thức về cõng nghệ bị lỗi thời trong vòng 5 năm. Đó là lý do vì sao, Caudill có khuyến nghị rang, mỗi người lao động trong iliế giới đương đại cần học cách thườns xuyên đặt lại vẩn để vế vốn hiểu biet ban dẳu của mình.

Cách ớ đây được hiểu lã những kiến thức về pliương pháp. Theo Gaudin. chúng ta không'thể bang lòng với von kiến thức quá hạn hep thu nhận được trong những năm nszoi trên ghe nhà trường, mà phải học suốt đời, phái có đu vốn kiến thức về phương plìáp để tự minh học tập suốt đời.
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement