Chia sẻ đồ án tài liệu các môn đại cương
CNXH Khoa Học Kinh Tế Chính Trị Tư Tưởng HCM Lịch Sử Đảng Xác Suất Thống Kê Giải Tích - Đại Số Vật Lý - Hóa Học
Nội quy chuyên mục: Chia sẻ tài liệu Các môn học đại cương
CNXH Khoa Học
Kinh Tế Chính Trị
Tư Tưởng HCM
Lịch Sử Đảng
Xác Suất Thống Kê
Giải Tích - Đại Số
Vật Lý - Hóa Học
Pháp Luật Đại Cương
Triết Học Mác - Lênin
Môn Đại Cương Khác
Hình đại diện của thành viên
By tctuvan
#977792 Link tải cuốn sách pdf


LÒI NÓI ĐẦU
Cuốn sách "Bài tập hình học họa hình" được biên soạn theo chương
trình C'C'GD của Bộ Giáo dục Uờ Đào tạo, phù hợp nới nội dung của
gióo trình “Hình học học: hình" (Tập 1) do các tác giả Nguyễn Đình Điện
UỜ Đỗ Mạnh Môn biên soạn UÒL Clo Nhà xuất bản Giáo dục tái bản là
thứ 7 năm 1999. '
Cnón àâch này được dùng làm tài liệu học tập môn học "Hình học
học hình" cho sinh niên các trường đại học hi thuật.ý
Nội dung của cuốn sách gồm nhữngr bài tạp của phân "Phép chiếu",
phân "Phương pháp hot" hình chiếu thàng góc" Đờ phản "Hình chiến
trụcdo".
Để giúp bạn đọc giải các bời toán hình hoo được để dừng hơn, trong
phân một ngoài các đề bùi tập, ở đầu mối chương chúng tui có nên
một số th:r dụ hèm bài giải oà một số điểm mà. bạn dọc căn lưu ý.
Chong phân hoi có lời hướng dặn cách giải một số bài tập để tắt-ạn đọc
thom khảo. Các hướng dân này có tính chất gợi ý, không nên xem đó là
hướng giải quyết duy nhốt của bài tập. 'Hong phân bo chúng tui giới thiệu
một số bài toán tổng hợp UEE hệ thống các bot tập lớn nhàm giúp các bạn
đọc hệ thống hóa tại các kiến thức cảo từng chương cũng như các toàn
bộ 'chương trình. Các bài toán tổng hợp có thể giải băng bát hì phương
pháp nào đã được trình bày trong giáo trình "Hình học họa hình". ,
Việc biên soạn cuốn sách được phân công như sau :
Nguyễn Quang Cụ : soon các chương 1, 2, 3 DÒ phân hướng dân
tương ứng. I
Nguyễn Mạnh Dũng: soạn các chương 4, 5, 6, 8, 9 Đà phân hướng
dân tương ứng.
Vũ “Hoảng Thái: soạn các chương 7, 10, 11, 12 DÒ phần hướng dân
`tưong ứng. " `
Phản bo do các tác giả soạn chung.
Chủ biên .' Nguyễn Quang Cự. .
Thong quá trình biên soạn chúng tui đã nhận được nhiều ý kiến
đóng góp của bác đồng nghiệp. Chúng tỏi xin chân thành Thank uù
mong nhận được nhiều ý hiển phê bình của bạn đọc để cuốn sách được
hoàn thiện hơn-trong lăn tái 'bản son. “
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

bài tập hình học họa hình - NXBGDVN
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Thuê xe du lịch
Advertisement