Chia sẻ đồ án tài liệu các môn đại cương
CNXH Khoa Học Kinh Tế Chính Trị Tư Tưởng HCM Lịch Sử Đảng Xác Suất Thống Kê Giải Tích - Đại Số Vật Lý - Hóa Học
Nội quy chuyên mục: Chia sẻ tài liệu Các môn học đại cương
CNXH Khoa Học
Kinh Tế Chính Trị
Tư Tưởng HCM
Lịch Sử Đảng
Xác Suất Thống Kê
Giải Tích - Đại Số
Vật Lý - Hóa Học
Pháp Luật Đại Cương
Triết Học Mác - Lênin
Môn Đại Cương Khác
By hugyou_kissyou_donot_loveyou
#972984 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối

Luận văn:Sử dụng mô hình Mike 21 đánh giá quá trình lan truyền nhiệt vùng cửa sông Trà Lý dưới ảnh hưởng của nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2 : Luận án PTS. Hải dương học: 60 44 02 28

Đã mô phỏng được quá trình lan truyền nhiệt vùng cửa sông Trà Lý dưới ảnh hưởng của nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2 vào hai mùa khô và mưa trong năm. Kết quả cho thấy trường dòng chảy và mực nước được mô phỏng tốt bằng mô hình Mike 21. Bức tranh lan truyền nhiệt theo 12 phương án mô phỏng xu hướng truyền nhiệt từ cửa xả của nhà máy ra môi trường là hợp lý. Kết quả tính toán lan truyền nhiệt vào mùa khô cho kết quả, khi nhà máy xả thải trên 60m3/s trong trường gió Đông sẽ gây ra những vùng có chênh lệch nhiệt độ cao với môi trường xung quanh, ảnh hưởng tới hệ sinh thái khu vực. Tuy nhiên bức tranh truyền nhiệt vào mùa mưa cho thấy khối nước xả của nhà máy hầu như không ảnh hưởng tới môi trường xung quanh khu vực.Qua quá trình tính toán thấy được: Về thủy động lực học: Modul Mike 21/3 cho kết quả về trường vận tốc và trường mực nước tốt, các quy luật của sóng đứng vùng cửa sông ổn định; qúa trình lan truyền nhiệt: Mike 21/3 đáp ứng tốt quá trình mô phỏng lan truyền nhiệt, đưa ra bức tranh đầy đủ về cả xu hướng và quá trình lan truyền nhiệt khu vực nghiên cứu. Trong nước biển, lan truyền và khuếch tán nhiệt phụ thuộc chủ yếu vào các yếu tố khí tượng, hải văn như gió, nhiệt độ mặt nước, triều, dòng chảy.Vào mùa khô lưu lượng dòng chảy nhỏ hơn nhiều so với mùa mưa vì thế khi mô phỏng quá trình truyền nhiệt của khu vực vào mùa này sẽ xuất hiện những vùng có chênh lệch nhiệt độ với môi trường tương đối cao trên 4oC (tương ứng 22oC). Đặc biệt trong phương án 5 ở cả 4 pha triều những vùng nhiệt độ nước khu vực nghiên cứu trên 22oC khá cao.Vào mùa mưa kết quả mô phỏng cho thấy khối nước xả của nhà máy gần như không gây ra sự chênh lệch nhiệt độ với nhiệt độ nước của môi trường. Những vùng lớn hơn 2oC (tương ứng 30oC) là rất nhỏ và hầu hết chỉ xảy ra trong các phương án có lưu lượng xả 60m3/s.Hướng sóng trong mùa khô ảnh hưởng khá rõ rệt tới quá trình lan truyền nhiệt, tuy nhiên trong mùa mưa nó hầu như không thể hiện. Nghiên cứu tài liệu Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng nước ven bờ: QCVN 10: 2008/BTNMT áp dụng cho giới hạn của các thông số nước ven bờ cho thấy: Những vùng nước ven biển trong khoảng 30oC là an toàn đối với sinh vật và hệ sinh thái trong khu vực đó. Quá trình tính toán lan truyền nhiệt vùng cửa sông Trà Lý dưới ảnh hưởng của nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2 cho kết quả đều nhỏ hơn hay bằng 30oC thỏa mãn quy chuẩn chất lượng nước nói trên, vì thế không gây ảnh hưởng tới môi trường. Để có thể đánh giá chính xác hơn việc lan truyền khuếch tán nhiệt tại khu vực nhà máy điện. Cần thiết phải thực hiện nghiên cứu thực nghiệm và khảo sát để có kết quả so sánh và kiểm chứng..
Luận án ThS. khoa học Địa lý - Địa chất Hải dương học -- Đại học Khoa học tự nhiên, 2013
năm sau), lấn át hẳn hệ thống tín phong. Trong mùa gió đông bắc với các hướng
thịnh hành là Bắc, Đông Bắc vận tốc gió trung bình thường đạt 3.2-3.7 m/s. Hàng
tháng trung bình có 3 - 4 đợt gió mùa đông bắc, kéo dài từ 5 - 7 ngày, gây ra mưa
nhỏ, vận tốc gió những ngày đầu đạt đến cấp 5 - 6 (tương đương 8 - 13 m/s), vận
tốc gió lớn nhất ở các đảo có thể đạt tới 25 – 30 m/s, sau đó giảm dần.
Thời kỳ mùa hè luôn có sự tranh chấp ảnh hưởng giữa gió mùa tây nam và
các khối khí lạnh yếu từ phía bắc. Tốc độ gió trung bình đạt 3.5 – 4.0 m/s, cực đại
đạt 20-25 m/s. Trong thời kỳ chuyển tiếp khí hậu (tháng 4 và tháng 10), sự ảnh
hưởng của gió mùa giảm, thường xuất hiện gió biển-đất liền với vận tốc khoảng cấp
3 - cấp 4, ban ngày có gió thổi từ biển vào đất liền, ban đêm có gió thổi ngược lại từ
đất liền ra biển.
Các kết quả phân tích thống kê dựa trên số liệu quan trắc gió tại Hòn Dáu
(1960-2011) cho thấy trung bình trong nhiều năm các hướng gió có tần suất xuất
hiện lớn là E, SE, NE và S. Vận tốc gió ở khu vực này với giá trị nhỏ hơn 3m/s
chiếm tần suất tới trên 50%. Tần suần xuất hiện gió có vận tốc từ 3-5m/s chiếm
khoảng 26.3%, tần suất xuất hiện gió trên 5m/s chỉ chiếm khoảng 6.5% . Chính sự
thay đổi của gió mùa dẫn đến sự thay đổi đa dạng về độ lớn và hướng sóng của khu
vực Thái Bình nói chung cũng như cửa sông Trà Lý nói riêng.
Vì thế trong mùa đông hướng sóng thịnh hành là E và NE. Độ cao sóng trung
bình đạt 0.5 – 0.6 m. Độ cao sóng lớn nhất khoảng 2.0 – 2.5. Về mùa hè sóng gió có
hướng thịnh hành là SE và S với tần suất xuất hiện cao. Đặc biệt trong các tháng VI,
VII sóng gió hướng N độ cao sóng trung bình đạt 0.6 – 0.8 m. Trong thời kỳ này
thường có bão và áp thấp nhiệt đới đổ bộ vào khu vực gây sóng to, gió lớn.
Kết quả phân tích thống kê số liệu quan trắc sóng trong nhiều năm (1970-
2011) cho thấy các hướng sóng chủ yếu tác động vào khu vực này là E, SE, S và NE
với tần suất xuất hiện lần lượt là 25.2, 14.7, 6.5 và 5%. Cũng theo kết quả phân tích
CHƯƠNG 2
TÀI LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP
2.1 TÀI LIỆU
Để thực hiện các nội dung nghiên cứu của luận văn, các tài liệu cần thiết đã
được thu thập và xử lý. Đây là những tài liệu đã được tổng hợp từ các kết quả
nghiên cứu có liên quan đến đối tượng và nội dung nghiên cứu của luận văn.
2.1.1 Địa hình vùng nghiên cứu
Địa hình là một trong những yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến các điều kiện
thủy động lực của mỗi khu vực nghiên cứu. Số liệu đường bờ và số liệu độ sâu phần
trên sông được lấy từ số liệu thực đo từ đề tài “Tính toán lan truyền nhiệt trên hệ
thống sông Trà Lý- tỉnh Thái Bình khi trung tâm điện lực Thái Bình lấy nước làm
mát.”[2], số liệu địa hình vùng biển sử dụng trong mô hình lấy từ chuỗi số liệu địa
hình Vịnh Bắc Bộ.
Hình 8: Địa hình vùng nghiên cứu
2.1.2 Số liệu khí tượng, thủy văn
Các đặc trưng khí tượng có ảnh hưởng nhất định đến điều kiện động lực của
khu vực nghiên cứu. Đây cũng là một trong những yếu tố góp phần quan trọng hình
Trạm
Định Cư
Trạm
Thái Bình
th
Đ
Nhà máy
nhiệt điện MIKE tích hợp các module thuỷ lực (HD) và modul sóng (Wave spectrum),
bao gồm: thuỷ lực, sóng, truyền tải - khuếch tán. MIKE là một mô hình với nhiều
chức năng mạnh, khả năng ứng dụng rộng rãi cho nhiều dạng thuỷ vực khác nhau.
Bộ công cụ MIKE bao gồm các mô đun sau:
- Mô đun tính toán thủy lực (MIKE 21/3 HD)
- Các mô đun tính sóng (MIKE 21 SW, NSW,PMS,EMS, BW)
- Các mô đun tính biến đổi đường bờ (LITPACK)
- Các mô đun tính biến đổi bùn cát (MIKE 21/3 ST, MT)
- Các mô đun tính tràn dầu, mô hình sinh thái (MIKE 3 OS, EcoLab)
- Các mô đun tính lan truyền vật chất, truyền nhiệt (MIKE 3 AD)
Với các bộ công cụ như trên, có thể nói bộ phần mềm MIKE có thể áp dụng
để mô hình hóa hầu hết các vấn đề liên quan đến động lực dòng chảy biển. Ngoài
việc chạy riêng lẻ các mô đun như trên còn có thể chạy tích hợp các mô đun trên để
mô phỏng biến đổi hình thái (MIKE 21/3 Coupled model, MIKE Coastal
area mophological shell).
Luận văn đã sử dụng modul MIKE 21/3 HD để tính toán thủy lực kết hợp với
sóng. Phương trình cơ bản trong MIKE 21/3 là phương trình 2/3 chiều áp dụng
cho chất lỏng không nén được, trung bình Reynolds của phương trình Navier
Stokes cùng với các giả thiết Boussinesq và áp lực thủy tĩnh.
Phương pháp rời rạc hóa mô hình: Miền tính toán được rời rạc hóa sử dụng
phương pháp thể tích hữu hạn (Finite volume method). Theo chiều mặt phẳng các
phần tử có thể chia thành phần tam giác hay phần tử tứ giác hay kết hợp cả hai lại
phần tử (lưới phi cấu trúc- unstructured mesh). Theo chiều đứng các phần tử được
chia có cấu trúc dựa theo cao trình, địa hình hay kết hợp cả hai.

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By giangsanria3
#1029276 link không thể download được...vui lòng cho xin link mới. Có tài liệu về hướng dẫn sử dung mô hình MIKE 21 thì cho mình xin link download. Thanks.
Hình đại diện của thành viên
By rica17
#1029287 Link mới update, mời bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement