Chia sẻ đồ án tài liệu các môn đại cương
CNXH Khoa Học Kinh Tế Chính Trị Tư Tưởng HCM Lịch Sử Đảng Xác Suất Thống Kê Giải Tích - Đại Số Vật Lý - Hóa Học
Nội quy chuyên mục: Chia sẻ tài liệu Các môn học đại cương
CNXH Khoa Học
Kinh Tế Chính Trị
Tư Tưởng HCM
Lịch Sử Đảng
Xác Suất Thống Kê
Giải Tích - Đại Số
Vật Lý - Hóa Học
Pháp Luật Đại Cương
Triết Học Mác - Lênin
Môn Đại Cương Khác
#972871 Link tải luận văn miễn phí cho ae
Tổng quan một số vấn đề chung về môi trường nước mặt và các yếu tố tự nhiên ảnh hưởng đến môi trường nước nói chung. Nghiên cứu đánh giá chất lượng nước sông Ngũ Huyện Khê, sông Cầu đoạn chảy qua Bắc Ninh; xác định, thống kê các nguồn gây ô nhiễm chính, phân tích tác nhân gây ô nhiễm, tính toán lưu lượng nước thải. Đánh giá thải lượng ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt, nước thải làng nghề. Dự báo xu hướng diễn biễn chất lượng nước. Đề xuất các biện pháp quản lý tài nguyên nước mặt, các giải pháp kỹ thuật và công nghệ bảo vệ nguồn nước sông Ngũ Huyện Khê, sông Cầu
Luận văn ThS. Môi trường trong phát triển bền vững -- Trung tâm Nghiên cứu Tài nguyên và Môi trường. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2007

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By tctuvan
#990513 link mới cập nhật, mời các bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement