Chia sẻ đồ án tài liệu các môn đại cương
CNXH Khoa Học Kinh Tế Chính Trị Tư Tưởng HCM Lịch Sử Đảng Xác Suất Thống Kê Giải Tích - Đại Số Vật Lý - Hóa Học
Nội quy chuyên mục: Chia sẻ tài liệu Các môn học đại cương
CNXH Khoa Học
Kinh Tế Chính Trị
Tư Tưởng HCM
Lịch Sử Đảng
Xác Suất Thống Kê
Giải Tích - Đại Số
Vật Lý - Hóa Học
Pháp Luật Đại Cương
Triết Học Mác - Lênin
Môn Đại Cương Khác
By our_lov3_will_never_away
#972750 Link tải luận văn miễn phí cho ae
Luận văn ThS. Khoa học môi trường -- Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2014
Dân số thế giới sẽ đҥt đến ngưỡng 9 tỉ ngươi vào giữa thế kỉ tới và khoạng
hơn 40 năm tiếp theo nhu cầu lương thực để cung cҩp cho dân số sẽ tăng 70% so
với nhu cầu lương thực hiện nay (FAO, 2009; GIZ, 2013). Ngành nông nghiệp hiện
tҥi đư dần trӣ nên thiếu bền vững dưới tác động cӫa áp lực dân số, sự mҩt cân bằng
trong phân bổ giá trị nông nghiệp, bên cҥnh các tác động cӫa sự thay đổi khí hậu,
suy thoái tài nguyên đặc biệt là tài nguyên đҩt và nước, tài nguyên đa dҥng sinh
học... Vì vậy, vҩn đề phát triển nông nghiệp bền vững được đặt ra trên toàn thế giới
và mỗi quốc gia với mөc tiêu hướng tới sự bền vững về ba mặt kinh tế, xã hội và
môi trương.
Nông nghiệp đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển cӫa Việt Nam.
Ngoài việc cung cҩp thực phẩm và nguyên liệu, nông nghiệp cũng cung cҩp cơ hội
việc làm với tỷ lệ lớn dân số với diện tích đҩt nông nghiệp chiếm 26,3 triệu ha,
tương đương với 79,4% tổng diện tích Việt Nam (Tổng cөc Thống kê, 2012), đóng
góp 21% GDP, sử dөng hơn 47% lực lượng lao động cӫa quốc gia (World Bank,
2013). Giá trị thặng dư thương mҥi cӫa ngành nông nghiệp lên tới 10,6 tỷ USD với
7 mặt hàng xuҩt khẩu chӫ lực đҥt giá trị trên 1 tỉ USD (lúa gҥo, cà phê, cao su, điều,
gỗ, thӫy sạn, sắn). Ngành sạn xuҩt lúa gҥo năm 2012 đư đҥt mức xuҩt khẩu khoạng
7,7 triệu tҩn gҥo và đҥt CIF 3,5 tỷ USD (Trung tâm Tin học Thống kê, 2012).
Tuy nhiên tính bền vững và cân bằng trong sạn xuҩt nông nghiệp ӣ Việt Nam
lҥi chưa đҥt được, sự mҩt bền vững này được biểu hiện qua chính sự mҩt cân bằng
kinh tế cӫa ngươi nông dân, sự thiếu sót trong chuỗi giá trị sạn phẩm nông nghiệp,
sự mҩt cân bằng môi trương sinh thái, sự thiếu sót trong việc xử lý và tận dөng phө
phẩm nông nghiệp... Theo thống kê từ Tổ chức phát triển Hà Lan - SNV (2012)
lượng rơm rҥ trong sạn xuҩt nông nghiệp tҥi Việt Nam lên tới 23 triệu tҩn/năm,
trong đó có tới hơn 42% bị mang đốt, điều này gây ra sự lãng phí không nhỏ các
chҩt dinh dưỡng có sẵn trong rơm rҥ, giạm thiểu khạ năng hoàn lҥi chҩt dinh dưỡng
sau khi thu hoҥch cho đҩt, đồng thơi gây ra các tác động ô nhiễm bộ tới khu vực
nông thôn và các khu vực lân cận khi đốt rơm rҥ.
Khoai tây vừa là cây lương thực đồng thơi vừa là cây thực phẩm có giá trị.
Ngoài hàm lượng dinh dưỡng chính và tinh bột, khoai tây còn chứa nhiều các axit
amin và vitamin. Ӣ châu Âu, châu Mỹ ngươi ta coi khoai tây như một loҥi lương
thực chính sau lúa mì và ngô. Ӣ Việt Nam, trong những năm gần đây diện tích trồng
khoai tây có xu hướng ổn định trong phҥm vi trên dưới 25.000ha, năng suҩt có tăng
nhưng chậm, dao động trong phҥm vi 10 - 12 tҩn/ha. Khoai tây là cây vө đông lý
tưӣng ӣ vùng đồng bằng sông Hồng. Với thơi vө trồng khoai tây có thể kéo dài từ
tháng 10 đến cuối tháng 12. Sạn phẩm thu hoҥch dễ tiêu thө và dễ thương mҥi hoá.
Tuy nhiên thực trҥng sạn xuҩt khoai tây ӣ đồng bằng sông Hồng không tương xứng
với tiềm năng cӫa nó. Ngoài nguyên nhân sử dөng nguồn giống không có chҩt
lượng, cӫ giống đư thoái hoá làm giạm năng suҩt, khoai tây là loҥi cây dễ bị nhiều
loҥi dịch bệnh tҩn công trong đó chӫ yếu là các bệnh vùng rễ gây ra ạnh hưӣng đến
chҩt lượng cũng như năng suҩt cӫa khoai tây. Đầu tư sạn xuҩt khoai tây lҥi cao đặc
biệt là chi phí giống và phân bón khoáng, phân chuồng dẫn đến hiệu quạ thҩp và sạn
xuҩt khoai tây không thể phát triển.
Nhìn nhận phө phẩm nông nghiệp là nguồn cung cҩp dinh dưỡng cho cây
trồng, nguồn cung cҩp chҩt hữu cơ cho đҩt (Flore Guntzer và cs, 2011). Rơm rҥ đư
được sử dөng như một loҥi phân bón trong nông nghiệp (Washington State
University, 2003). cách sử dөng rơm rҥ lót gốc thay thế phân chuồng trong
canh tác khoai tây đư được áp dөng lần đầu ӣ Mỹ vào những năm 1970 và mang lҥi
các hiệu quạ đáng kể trong việc giạm thiểu lãng phí trong canh tác nông nghiệp,
nâng cao năng suҩt khoai tây. Sau đó cách canh tác này liên tөc mang lҥi
những thành công khi áp dөng ӣ các quốc gia khác như Newzealand, Bỉ, Đức,
Canada, Hàn Quốc... Tҥi Việt Nam, sử dөng rơm rҥ lót gốc thay thế phân chuồng
lần đầu tiên được nông dân huyện Thương Tín sử dөng từ năm 1995. Để tăng hiệu
quạ cӫa việc tái tuần hoàn nông nghiệp này, các chế phẩm hữu cơ đư bắt đầu được
sử dөng ngày càng nhiều nhưng vẫn chưa có số liệu thống kê rõ ràng.
Thông qua việc phân tích hiệu quạ kinh tế, môi trương, chҩt lượng đҩt và
năng suҩt khoai tây trong vө đông tҥi Quế Võ, Bắc Ninh, đề tài mong muốn sẽ tìm
được những luận cứ khoa học để chứng minh cho tính hiệu quạ cӫa cách
canh tác này, với sự nhҩn mҥnh vào chu trình cacbon, phốt pho và silic trong đҩt.

Mөc tiêu cӫa đề tài là:
 Đánh giá tình hình quạn lỦ rơm rҥ tҥi huyện Quế Võ, Bắc Ninh
 Đánh giá ạnh hưӣng cӫa rơm rҥ tới tính chҩt đҩt, năng suҩt khoai tây
 Đánh giá hiệu quạ kinh tế cӫa việc sử dөng phө phẩm nông nghiệp và hiệu
quạ sạn xuҩt nông nghiệp.
CHưѪNG 1. TӘNG QUAN TÀI LIӊU
1.1. Nông nghiӋp bӅn vững và các vҩn đӅ phát triển nông nghiӋp bӅn
vững
1.1.1. Nông nghiệp bền vững
Khái niệm phát triển bền vững đư được đưa ra từ những năm 1987 trong báo
cáo Brundtland: “Phát triển bền vững là sự phát triển nhằm đáp ứng nhu cầu cӫa thế
hệ hiện tҥi mà không làm tổn hại đến khạ năng đáp ứng nhu cầu cӫa các thế hệ
tương lai” (John Drexhage và Deborah Murphy, 2010).
Là một trong những ngành đóng vai trò rҩt quan trọng cho sự phát triển cӫa
xã hội loài ngươi vҩn đề phát triển nông nghiệp bền vững rҩt được quan tâm.Từ
khoạng 10.000 năm trước đây, khi loài ngươi chuyển từ lối sống săn bắn hái lượm
truyền thống sang sạn xuҩt thực phẩm theo cách trồng trọt và chăn nuôi. Ngày nay
sạn xuҩt nông nghiệp không những cung cҩp lương thực, thực phẩm cho con ngươi,
đạm bạo nguồn nguyên liệu cho các ngành công nghiệp sạn xuҩt hàng tiêu dùng và
công nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm mà còn sạn xuҩt ra những mặt hàng có
giá trị xuҩt khẩu, tăng thêm nguồn thu ngoҥi tệ. Hiện tҥi cũng như trong tương lai,
nông nghiệp vẫn đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển cӫa xã hội loài ngươi,
không có ngành nào có thể thay thế được. Cho dù, nền kinh tế càng phát triển thì tỷ
trọng đóng góp cӫa ngành nông nghiệp cho nền kinh tế quốc dân càng giạm. Tuy
nhiên ӣ các nước đang phát triển thì nông nghiệp vẫn là một trong những ngành sạn
xuҩt chӫ đҥo.
Các vҩn đề thách thức cӫa thế kỉ XXI đang đặt con ngươi phại đối mặt là
chọn khi các nguồn tài nguyên tưӣng như vẫn sẵn có cho hoҥt động sạn xuҩt và
canh tác nông nghiệp như nước, đҩt... đang bị những tác động nặng nề do hoҥt động
cӫa con ngươi. Theo báo cáo cӫa FAO (2014) trong giai đoҥn 2012 - 2014 trên thế
giới có hơn 805 triệu ngươi trên thế giới còn sống trong tình trҥng thiếu dinh dưỡng
và lương thực. Đồng thơi theo dự báo cӫa FAO (2014) tới năm 2030 và 2050 số
ngươi sống trong tình trҥng bị thiếu lương thực vẫn còn khoạng 543 triệu ngươi và
318 triệu ngươi (Alexandratos và Bruinsma, 2012).
Việc thâm canh nông nghiệp có thể làm tăng năng sạn lượng cây trồng cần
thiết để đáp ứng nhu cầu con ngươi, tuy nhiên nó lҥi gây ra những tác động tới môi
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By thuydungsf21
#993808 Em muôn tải bài này về nhưng không được. Ad có thể fix đường link giúp em với a.
Em Thank Ad nhiều ạ
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#993825 link mới cập nhật, mời các bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement