Chia sẻ đồ án tài liệu các môn đại cương
CNXH Khoa Học Kinh Tế Chính Trị Tư Tưởng HCM Lịch Sử Đảng Xác Suất Thống Kê Giải Tích - Đại Số Vật Lý - Hóa Học
Nội quy chuyên mục: Chia sẻ tài liệu Các môn học đại cương
CNXH Khoa Học
Kinh Tế Chính Trị
Tư Tưởng HCM
Lịch Sử Đảng
Xác Suất Thống Kê
Giải Tích - Đại Số
Vật Lý - Hóa Học
Pháp Luật Đại Cương
Triết Học Mác - Lênin
Môn Đại Cương Khác
By peheo_078
#972509 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối
Luận văn ThS. Khoa học môi trường -- Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Đại học Quốc gia Hà Nội, 201
Nghiên cứu khả năng xử lý chất thải rắn và khả năng ứng dụng của phương pháp chôn lấp bán hiếu khí trên các khía cạnh: (1) giảm thời gian ổn định của bãi chôn lấp; (2) giảm thiểu nhu cầu sử dụng đất và mở rộng bãi chôn lấp; (3) tăng chất lượng nước rác và khí thải bãi rác ra môi trường góp phần giảm thiểu khí nhà kính.So sánh, phân tích khả năng xử lý chất thải rắn của phương pháp chôn lấp yếm khí và bán hiếu khí trên cơ sở triển khai thí nghiệm.Đánh giá khả năng xử lý chất thải của công nghệ chôn lấp bán hiếu khí qua kết quả thí nghiệm.
1. Tính cấp thiết của đề tài
Song song với sự phát triển kinh tế - xã hội của các đô thị là việc tạo ra một lượng
chất thải lớn đã và đang thách thức các cấp chính quyền cũng như các nhà
khoa học. Hiện nay có rất nhiều phương pháp xử lý chất thải đô thị như phương
pháp nhiệt và nhiệt - hóa, phương pháp MBT (Mechanical Biological Treatment) -
thu hồi - tái chế, phương pháp làm phân Compost, phương pháp ổn định chất thải
bằng ép kiện, phương pháp chôn lấp. Ở Việt Nam, đã và đang áp dụng một số
phương pháp trên, nhưng không đem lại hiệu quả như mong đợi, nên hiện nay phân
lớn chất thải vẫn được xử lý bằng phương pháp chôn lấp (chôn lấp yếm khí), có thể
là bãi chôn lấp tự phát hay các bãi chôn lấp hợp vệ sinh, nhờ kĩ thuật đơn giản và
đặc biệt là chi phí thấp. Tuy là bãi chôn lấp hợp vệ sinh nhưng hầu hết các bãi chôn
lấp của Việt Nam hiện nay chưa đạt tiêu chuẩn bãi chôn lấp hợp vệ sinh, nước rác
rò rỉ xử lý rất kém hay với chi phí rất cao mà vẫn không đạt các tiêu chuẩn xả thải.
Theo “Dự báo dân số Việt Nam 2009 - 2049 của Tổng cục Thống kê”, đến năm
2041 dân số đô thị là 56,58 triệu người chiếm 52,79% tổng dân số, với tốc độ phát
sinh rác ước tính là 1kg/người/ngày thì tổng lượng rác vào năm 2041 khoảng 473
triệu tấn, cần diện tích chôn lấp khoảng 54 triệu m2. Đây là một con số khổng lồ
về chi phí đất với giá đất đô thị hiện nay và diện tích này thường không sử dụng
được vào các mục đích khác vì lý do không đảm bảo về mặt môi trường và có thể
gây cháy nổ. Do vậy, ngoài các vấn đề khó xử như nước rác, mùi-khí thải, lãng phí
tài nguyên có thể tái tạo thì kĩ thuật chôn lấp yếm khí luôn đòi hỏi thời gian ổn định
kéo dài tới hàng 20 - 30 năm, chiếm đất kéo dài nên mặc dù là giải pháp kĩ thuật
đơn giản, chi phí đầu tư thấp nhất vẫn đòi hỏi có những công nghệ thay thế phù
hợp. Đó là chưa nói tới mục tiêu giảm thiểu chôn lấp của Quyết định số 2149/QĐ-
TTg(17/12/2009) về “Chiến lược quốc gia về quản lí tổng hợp chất thải rắn tới
2025, định hướng tới 2050” theo đó tới 2015 chỉ được phép chôn lấp 40%, tới 2020
và 2025 con số tương ứng là 15 và 10%!!!
Vấn đề đặt ra là có phương pháp xử lý chất thải thay thế vừa phải giảm thiểu nhu
cầu sử dụng quỹ đất làm bãi chôn lấp vừa đảm bảo chi phí không quá cao và đảm
bảo các tiêu chí bảo vệ môi trường.
Xuất phát từ quan điểm đó, đề tài “Nghiên cứu xử lý chất thải đô thị bằng phương
pháp chôn lấp hợp vệ sinh bán hiếu khí” với mong muốn đưa ra phương pháp xử
lý chất thải rắn phù hợp về mặt môi trường cũng như kinh tế cho các quốc gia đang
phát triển cũng như các quốc gia kém phát triển.
2. Mục tiêu của đề tài
 Nghiên cứu khả năng xử lý chất thải rắn và khả năng ứng dụng của phương pháp
chôn lấp bán hiếu khí trên các khía cạnh: (1) giảm thời gian ổn định của bãi
chôn lấp; (2) giảm thiểu nhu cầu sử dụng đất và mở rộng bãi chôn lấp; (3) tăng
chất lượng nước rác và khí thải bãi rác ra môi trường góp phần giảm thiểu khí
nhà kính.
 So sánh, phân tích khả năng xử lý chất thải rắn của phương pháp chôn lấp yếm
khí và bán hiếu khí trên cơ sở triển khai thí nghiệm.
 Đánh giá khả năng xử lý chất thải của công nghệ chôn lấp bán hiếu khí qua kết
quả thí nghiệm.
3. Địa điểm, đối tương, phương pháp nghiên cứu
3.1. Địa điểm nghiên cứu
Đề tài được thực hiện tại Trung tâm Nghiên cứu Công nghệ Môi trường và Phát
triển bền vững, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên – Đại học Quốc Gia Hà Nội.
3.2. Đối tượng nghiên cứu
 Chất thải rắn đô thị.
 Công nghệ chôn lấp bán hiếu khí.
3.3. Phương pháp nghiên cứu
- Phương pháp thu thập tài liệu
- Phương pháp thực nghiệm
- Phương pháp phân tích trong phòng thí nghiệm
- Phương pháp thống kê và phân tích
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By phucndo2o
#1010866 bạn ơi, link tài liệu này die rồi. Bạn xem lại giúp mình với nhé. Many thanks!
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1010877 Link mới update, mời bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement