Chia sẻ đồ án tài liệu các môn đại cương
CNXH Khoa Học Kinh Tế Chính Trị Tư Tưởng HCM Lịch Sử Đảng Xác Suất Thống Kê Giải Tích - Đại Số Vật Lý - Hóa Học
Nội quy chuyên mục: Chia sẻ tài liệu Các môn học đại cương
CNXH Khoa Học
Kinh Tế Chính Trị
Tư Tưởng HCM
Lịch Sử Đảng
Xác Suất Thống Kê
Giải Tích - Đại Số
Vật Lý - Hóa Học
Pháp Luật Đại Cương
Triết Học Mác - Lênin
Môn Đại Cương Khác
By Kanan
#972503 Link tải luận văn miễn phí cho ae
Luận văn ThS. Quang học -- Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2015
MỞ ĐẦU
Công nghiệp hóa nhanh và hiện đại đã đem lại cho người dân mức sống cao
hơn nhưng mặt trái của nó là môi trường sống bị tàn phá, hủy hoại nghiêm trọng.
Ngày nay, Thế giới đang phải đối mặt với hàng hoạt các vấn đề về môi trường như:
như biến đổi khí hậu gây hiện tượng nóng lên của Trái đất, dâng cao mực nước biển,
ô nhiễm nghiêm trọng các nguồn đất, nước, không khí…
Một trong những nguyên nhân quan trọng gây nên sự hủy hoại môi trường là việc
thải các chất thải từ các công ty/doanh nghiệp sản suất với quy mô lớn.
Để quản lý và kiểm soát các vấn đề môi trường cũng như các rủi ro môi trường của
một công ty/doanh nghiệp, có thể có nhiều cách tiếp cận khác nhau nhưng phương
pháp hiện đại và phổ biến nhất hiện nay là tiếp cận theo hệ thống. Trong đó, Hệ
thống là “Tập hợp các phần tử có quan hệ hữu cơ với nhau, tác động chi phối lẫn
nhau theo các quy luật nhất định để trở thành một chỉnh thể” (Theo định nghĩa từ
điển Bách khoa), hay theo một định nghĩa khác “Hệ thống là một tổng thể, duy trì
sự tồn tại bằng sự tương tác giữa các tổ phần tạo nên nó” (L.v.Bertalallffy, 1956).
Hệ quả của tiếp cận theo hệ thống trong quản lý môi trường chính là Hệ thống quản
lý môi trường- Theo định định nghĩa của Hiệp hội tiêu chuẩn quốc tế (ISO) thì: “Hệ
thống quản lý môi trường là một phần trong hệ thống quản lý chung của một tổ
chức, được sử dụng để triển khai và áp dụng chính sách môi trường, quản lý các
khía cạnh môi trường của tổ chức”.
Trong ngành công nghiệp dầu khí, với tính chất đặc thù là rủi ro sự cố môi
trường cao, quy trình công nghệ phức tạp, hơn nữa các công ty dầu khí đặc biệt là
các công ty hoạt động trong lĩnh vực thượng nguồn thường là những công ty lớn,
phạm vi hoạt động có thể trên nhiều khu vực, lãnh thổ khác nhau. Tại mỗi quốc gia
khác nhau thì hệ thống luật pháp về môi trường, đầu tư và văn hóa cũng khác nhau,
do vậy việc thiết lập một hệ thống quản lý môi trường chung nhằm đảm bảo chủ
đầu tư có thể kiểm soát tại tất cả các dự án theo một cách thức thống nhất là vô cùng
cần thiết nhưng đồng thời cũng rất thách thức đối với việc thiết lập và vận hành hệ
thống này một cách có hiệu quả, đặc biệt là những công ty đang trong giai đoạn
phát triển mạnh.
Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP) là đơn vị giữ vai trò chủ
lực của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam trong lĩnh vực tìm kiếm thăm dò khai
thác dầu khí (lĩnh vực thượng nguồn) và là một trong những công ty dầu khí hàng
đầu khu vực Đông Nam Á. Trong những năm gần đây, PVEP đã phát triển vượt bậc
và gặt hái được nhiều thành công trong lĩnh vực thăm dò khai thác dầu khí. Tính
đến năm 2013, PVEP quản lý, điều hành và tham gia góp vốn tại hơn 60 dự án trong
và ngoài nước tại 15 quốc gia khác nhau, trong đó số lượng dự án và trữ lượng dầu
khí được gia tăng theo từng năm. Mỗi dự án đều có những đặc thù khác nhau về
công tác quản lý môi trường chẳng hạn như tại mỗi quốc gia khác nhau, hệ thống
luật pháp sẽ khác nhau, dự án ở những giai đoạn khác nhau công tác môi trường sẽ
khác nhau hay loại hợp đồng của dự án khác nhau thì mức độ chi phối đến công tác
quản lý, giám sát công tác môi trường cũng sẽ khác nhau. Điều đó tạo ra những
thách thức rất lớn trong công tác quản lý môi trường của Tổng Công ty.
Để giải quyết những khó khăn trên thì Tổng Công ty cần có những công cụ quản lý
hiệu quả và khoa học đối với các vấn đề môi trường. Một trong những công cụ quản
lý được sử dụng phổ biến tại hầu hết các quốc gia trên Thế giới đó là tiêu chuẩn ISO
14001. Ngoài việc là công cụ quản lý hiệu quả và khoa học, ISO 14001 còn tạo hình
ảnh tốt đối với các đối tác, nhà thầu trong nước và quốc tế. Do vậy, việc xây dựng
và áp dụng Hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001 là rất quan
trọng và cần thiết đối với PVEP vào thời điểm hiện nay.
Với lý do trên, tui chọn đề tài nghiên cứu là “Nghiên cứu xây dựng hệ
thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001 tại Tổng Công ty Thăm dò
Khai thác Dầu khí (PVEP)”.
Mục tiêu của đề tài là:
- Có được mô hình hệ thống quản ký môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001 cho
PVEP.
- Phác thảo được các thuận lợi, khó khăn và lộ trình xây dựng Hệ thống ISO
14001 cho PVEP.

Nhiệm vụ của đề tài:
- Phân tích các yêu cầu của một hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO
14001.
- Nghiên cứu mô hình hệ thống quản lý môi trường của các công ty dầu khí trong
nước và quốc tế có hoạt động tương tự PVEP.
- Phân tích các thuận lợi, khó khăn khi áp dụng tiêu chuẩn ISO 14001 tại PVEP.
- Đưa ra đề xuất kiểu mô hình hệ thống quản lý môi trường cho PVEP.
- Đưa ra lộ trình xây dựng và áp dụng theo tiêu chuẩn ISO 14001 tại PVEP.
Kết cấu của luận văn
Luận văn bao gồm 3 chương như sau:
- Chương 1: Tổng quan vấn đề nghiên cứu.
- Chương 2: Đối tượng và phương pháp nghiên cứu.
- Chương 3: Kết quả nghiên cứu và thảo luận.

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By thuydungsf21
#994196 Anh ơi em tải về nhưng không được.


Ads có thể giúp em fix link với ạ.

Em Thank ad nhiều ạ
Hình đại diện của thành viên
By thuydungsf21
#994277 Em dang làm khóa luận bài cần cập nhật luật mới mà không tìm được nên em down về để tổng hợp ạ.
Em Thank anh nhiều lắm lắm ạ :*
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement