Chia sẻ đồ án tài liệu các môn đại cương
CNXH Khoa Học Kinh Tế Chính Trị Tư Tưởng HCM Lịch Sử Đảng Xác Suất Thống Kê Giải Tích - Đại Số Vật Lý - Hóa Học
Nội quy chuyên mục: Chia sẻ tài liệu Các môn học đại cương
CNXH Khoa Học
Kinh Tế Chính Trị
Tư Tưởng HCM
Lịch Sử Đảng
Xác Suất Thống Kê
Giải Tích - Đại Số
Vật Lý - Hóa Học
Pháp Luật Đại Cương
Triết Học Mác - Lênin
Môn Đại Cương Khác
By nhok_rin
#972482 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối
MỞ ĐẦU
Vịnh Tiên Yên (còn gọi là vịnh Tiên Yên - Hà Cối) nằm ở phía Đông Bắc
nước ta, thuộc địa phận tỉnh Quảng Ninh. Vịnh không những có vị trí địa lý đặc biệt,
có giá trị vị thế và nhiều tiềm năng để phát triển kinh tế của tỉnh Quảng Ninh và khu
vực Đông Bắc nước ta mà còn là nơi có giá trị đa dạng sinh học cao với nhiều hệ
sinh thái quan trọng. Tuy nhiên, cùng với các quá trình tự nhiên thì hoạt động khai
thác, sử dụng tài nguyên từ con người đã và đang gây những tác động xấu đến vịnh,
khiến cho một số hệ sinh thái bị đe dọa và đứng trước nguy cơ suy thoái. Do vậy,
nhằm bảo tồn đa dạng sinh học và bảo vệ môi trường vịnh Tiên Yên thì quan trắc
chất lượng nước thường xuyên là việc vô cùng quan trọng.
Độ đục là một chỉ tiêu thiết yếu để đánh giá chất lượng nước, mặt khác một
phần giúp xác định được chu trình vận chuyển trầm tích và các chất ô nhiễm trong
môi trường nước. Tuy nhiên, các phương pháp truyền thống để quan trắc độ đục
nước một vùng biển ven bờ rộng lớn như vịnh Tiên Yên thường gây tốn kém về mặt
thời gian và kinh phí. Trong khi đó trên thế giới việc sử dụng viễn thám, cụ thể như
ảnh MODIS để quan trắc chất lượng môi trường nước đã trở nên phổ biến và mang
lại hiệu quả cao. Xuất phát từ thực tiễn trên, đề tài “Tích hợp viễn thám và GIS trong
quan trắc độ đục nước vịnh Tiên Yên, Quảng Ninh” đã được học viên đề xuất thực
hiện nhằm góp phần đưa những ứng dụng của công nghệ viễn thám phục vụ hiệu quả
công tác bảo vệ môi trường của khu vực.
Đối tượng nghiên cứu trực tiếp của luận văn là các yếu tố ảnh hưởng đến chất
lượng nước vịnh Tiên Yên, độ độ đục nước vịnh Tiên Yên vào tháng 7 (hay tháng 8)
hàng năm từ năm 2006 đến năm 2011 và sự phân bố theo không gian của thông số
này. Mục tiêu:
+ Xác định mối quan hệ giữa độ đục của nước và phổ phản xạ của kênh 1 ảnh
MODIS
+ Tính toán độ đục sử dụng mối quan hệ trên
+ Thành lập bản đồ phân bố độ đục của nước vịnh trong không gian
+ Nghiên cứu xu hướng phân bố của độ đục nước vịnh trong tháng 7 hàng
năm thông qua kết quả của tháng 7 từ năm 2006 - 2011
Các phương pháp được sử dụng trong luận văn bao gồm: phương pháp kế
thừa và tổng hợp các tài liệu thứ cấp, phương pháp khảo sát thực địa, phương pháp
phỏng vấn, phương pháp xử lý ảnh viễn thám (hiệu chỉnh hình học, hiệu chỉnh khí
quyển), phương pháp lập bản đồ sử dụng mô hình địa thống kê trong ARCGIS,
phương pháp đánh giá độ chính xác. Các phần mềm ứng dụng là ENVI 4.8 và
ARCGIS 10.

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By kinhdien
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1008279 Link mới update, mời bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement