Chia sẻ đồ án tài liệu các môn đại cương
CNXH Khoa Học Kinh Tế Chính Trị Tư Tưởng HCM Lịch Sử Đảng Xác Suất Thống Kê Giải Tích - Đại Số Vật Lý - Hóa Học
Nội quy chuyên mục: Chia sẻ tài liệu Các môn học đại cương
CNXH Khoa Học
Kinh Tế Chính Trị
Tư Tưởng HCM
Lịch Sử Đảng
Xác Suất Thống Kê
Giải Tích - Đại Số
Vật Lý - Hóa Học
Pháp Luật Đại Cương
Triết Học Mác - Lênin
Môn Đại Cương Khác
By t_rex
#972231 Link tải luận văn miễn phí cho ae
Luận văn ThS. Lý thuyết xác suất và thống kê toán học -- Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011
Chương 1. Kiến thức chuẩn bị: martingale, martingale liên tục, martingale liên tục phải, martingale địa phương, martingale liên tục phải địa phương. Chương 2. Tích ngẫu nhiên: nghiên cứu các tập hợp và quá trình đoán được, khoảng thời gian ngẫu nhiên, độ đo trên các tập đoán được, mở rộng phép lấy tích phân và hàm lấy tích phân địa phương. Chương 3. Công thức Ito: tìm hiểu về biến phân bậc hai và tính chất của biến phân bậc hai, công thức Ito và ứng dụng của công thức Ito
LỜI NÓI ĐẦU
Giải tích ngẫu nhiên ngày nay đóng một vai trò hết sức quan trọng trong
lý thuyết xác suất - thống kê hiện đại, nó có ứng dụng rộng rãi ở tất cả
các lĩnh vực khác nhau như trong công nghệ thông tin, công nghệ viễn
thông, kinh tế, thị trường chứng khoán, bảo hiểm, dự báo rủi ro, trong
nông nghiệp.Và hiện đang được giảng dạy ở hầu hết các trường đại học
trong và ngoài nước, nó thu hút rất nhiều nhà khoa học không ngừng
nghiên cứu và phát triển về nó.
Trong đó tích phân ngẫu nhiên là một trong những khái niệm quan
trọng của giải tích ngẫu nhiên. Từ khái niệm đó người ta đã xây dựng
nên một loại tích phân ngẫu nhiên đối với Martingale,mở rộng tích phân
Ito, chúng rất có ý nghĩa về mặt lý thuyết cũng như ứng dụng. Do đó
đã được các nhà toán học và các nhà kinh tế nghiên cứu và phát triển.
Phạm vi của luận văn này là hệ thống lại một số kết quả đã có và tìm
hiểu thêm các tính chất của tích phân ngẫu nhiên, xem xét một số ứng
dụng của tích phân ngẫu nhiên, khái quát lại những kiến thức cơ bản
của giải tích ngẫu nhiên và trên cơ sở đó bước đầu tìm hiểu về tích phân
ngẫu nhiên đối với Martingale
Luận văn được chia làm 3 chương cụ thể như sau:
Chương 1: Kiến thức chuẩn bị. Chương này trình bày các kiến thức cơ
sở cần cho các chương tiếp theo.Trọng tâm là: Martingale, martingale
liên tục, martingale liên tục phải, martingale địa phương, martingale
liên tục phải địa phương
Chương 2: Tích phân ngẫu nhiên. Nghiên cứu các tập hợp và quá trình
đoán được, khoảng thời gian ngẫu nhiên, độ đo trên các tập dự
đoán được, mở rộng phép lấy tích phân và hàm lấy tích phân địa
phương
Chương 3: Công thức Ito. Tìm hiểu về biến phân bậc hai và tính chất
của biến phân bậc hai, công thức Ito và ứng dụng của công thức Ito
Tuy đã có nhiều cố gắng nhưng do thời gian và khả năng có hạn nên
các vấn đề trong luận văn vẫn chưa được trình bày sâu sắc và không thể
tránh khỏi có những sai sót trong cách trình bày. Mong được sự chỉ bảo
của thầy cô và sự góp ý xây dựng của bạn bè cũng như đồng nghiệp .
Em xin chân thành cảm ơn!

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement