Chia sẻ đồ án tài liệu các môn đại cương
CNXH Khoa Học Kinh Tế Chính Trị Tư Tưởng HCM Lịch Sử Đảng Xác Suất Thống Kê Giải Tích - Đại Số Vật Lý - Hóa Học
Nội quy chuyên mục: Chia sẻ tài liệu Các môn học đại cương
CNXH Khoa Học
Kinh Tế Chính Trị
Tư Tưởng HCM
Lịch Sử Đảng
Xác Suất Thống Kê
Giải Tích - Đại Số
Vật Lý - Hóa Học
Pháp Luật Đại Cương
Triết Học Mác - Lênin
Môn Đại Cương Khác
By thucle77
#972214 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối
LỜI NÓI ĐẦU
Quản lý sinh viên là một một bài toán quan trọng không thể thiếu trong mỗi
trường học ở nước ta. Mỗi trường đại học, cao đẳng hay học nghề đều có một bộ
phận thống kê số liệu về sinh viên bắt đầu từ khi các em nộp hồ sơ vào trường đến
khi các em chính thức trở thành sinh viên của trường và trong suốt quá trình các em
học tập trong trường tới khi các em nhận bằng tốt nghiệp của mình.Và ngày nay,
nhờ vào việc tin học hóa đã giúp cho công việc này trở nên dễ dàng, chính xác, có
tính chuyên nghiệp và mang tính bảo mật cao đối với mỗi người sử dụng khác nhau.
Tuy nhiên nhà trường mới chỉ quản lý sinh viên ở mặt nổi, ví dụ như: họ và tên, nơi
sinh, mã sinh viên, …những điều này mang tính hồ sơ. Cái sâu hơn mà chúng ta
quan tâm đó là dựa trên những thông tin ban đầu này, liệu rằng ta có thể sử dụng
các phương pháp phân tích thống kê phù hợp kết hợp với các phần mềm toán học để
phân tích số liệu đó và đưa ra các kết quả như: hàng năm lượng sinh viên ở đâu vào
trường nhiều nhất?, sau một khóa học thì số sinh viên tốt nghiệp ra trường được bao
nhiêu phần trăm so với lượng sinh viên ban đầu vào trường? Nguyên nhân ảnh
hưởng tới số lượng sinh viên ra trường? Yếu tố nào quyết định nhiều tới lượng sinh
viên ra trường. Đó cũng chính là vấn đề mà trường Đại học Thủy Lợi đặt mục tiêu
và muốn giải quyết.
Để làm sáng tỏ điều đó, trong phạm vi của bản luận văn này, tui đã thu thập
số liệu sinh viên trường Đại học Thủy Lợi Hà Nội do phòng Quản lý và Công tác
sinh viên cung cấp và sử dụng “phương pháp phân tích sự kiện dùng đánh giá các
biến động trong quá trình học tập của sinh viên trường Đại học Thủy Lợi Hà Nội”.
Luận văn trình bày bốn nội dung cơ bản:
1. Trình bày về phân tích sống sót, hàm sống sót, hàm nguy cơ và mối liên
hệ giữa chúng.
2. Xây dựng mô hình Cox
3. Sử dụng phần mềm R vào các mô hình tham số, phi tham số của phân tích
sống sót.
4. Phân tích số liệu về sinh viên trường Đại học Thủy Lợi Hà Nội.
Để thể hiện nội dung đó, luận văn được chia thành ba chương:
Chương 1 (Phân tích sống sót): Trong chương này, tác giả sẽ đưa ra những
vấn đề trong phân tích sống sót, cách ước lượng cho mô hình tham số, phi tham số
của phân tích sống sót.
Chương 2 (Mô hình Cox): Đối với chương này, tác giả trình bày mô hình
Cox, tìm hệ số của mô hình bằng phương pháp hợp lý từng phần và kiểm định lại
mô hình.
Chương 3 (Thực nghiệm phân tích dữ liệu sinh viên trường Đại học Thủy
Lợi Hà Nội bằng phương pháp phân tích sống sót): Chương này, tác giả ứng dụng
các mô hình tham số, phi tham số của phân tích sống sót dựa trên phần mềm thống
kê R vào số liệu sinh viên Đại học Thủy Lợi để đưa ra kết quả của bản luận văn.

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1009374 Link mới update, mời bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Advertisement