Chia sẻ đồ án tài liệu các môn đại cương
CNXH Khoa Học Kinh Tế Chính Trị Tư Tưởng HCM Lịch Sử Đảng Xác Suất Thống Kê Giải Tích - Đại Số Vật Lý - Hóa Học
Nội quy chuyên mục: Chia sẻ tài liệu Các môn học đại cương
CNXH Khoa Học
Kinh Tế Chính Trị
Tư Tưởng HCM
Lịch Sử Đảng
Xác Suất Thống Kê
Giải Tích - Đại Số
Vật Lý - Hóa Học
Pháp Luật Đại Cương
Triết Học Mác - Lênin
Môn Đại Cương Khác
Hình đại diện của thành viên
By tctuvan
#970833 Chia sẻ cuốn sách Đại học Quốc gia Hà Nội pdf
CHƯƠNG I PHẦN MỞ ĐẦU
CHƯƠNG II CÁC GIÁ TRỊ TRUNG BÌNH SƠ CẤP
CHƯƠNG III NHỮNG GIÁ TRỊ TRUNG BÌNH VỚI HÀM TÙY Ý VÀ LÝ THUYẾT HÀM LỒI
CHƯƠNG IV NHỮNG ÁP DỤNG KHÁC CỦA GIẢI TÍCH
CHƯƠNG V CHUỖI VÔ HẠN
CHƯƠNG VI TÍCH PHÂN
CHƯƠNG VII MỘT VÀI ỨNG DỤNG CỦA PHÉP TÍNH BIẾN PHÂN
CHƯƠNG VIII NHỮNG ĐỊNH LÝ VỀ CÁC DẠNG SONG TUYẾN TÍNH VÀ ĐA TUYẾN TÍNH
CHƯƠNG IX BẤT ĐẲNG THỨC HIBLERT, CÁC DẠNG TƯƠNG TỰ VÀ MỞ RỘNG CỦA NÓ
CHƯƠNG X HOÁN VỊ

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement