Chia sẻ đồ án tài liệu các môn đại cương
CNXH Khoa Học Kinh Tế Chính Trị Tư Tưởng HCM Lịch Sử Đảng Xác Suất Thống Kê Giải Tích - Đại Số Vật Lý - Hóa Học
Nội quy chuyên mục: Chia sẻ tài liệu Các môn học đại cương
CNXH Khoa Học
Kinh Tế Chính Trị
Tư Tưởng HCM
Lịch Sử Đảng
Xác Suất Thống Kê
Giải Tích - Đại Số
Vật Lý - Hóa Học
Pháp Luật Đại Cương
Triết Học Mác - Lênin
Môn Đại Cương Khác
Hình đại diện của thành viên
By tctuvan
#970830 Chia sẻ cho các bạn giáo trình....

CHƯƠNG XIV: 'TÍCH PHÂN TRÊN CÁC NHÓM COMPẲC ĐỊA PHƯƠNG
1. Sự tồn tại và tính duy nhất của toạ độ đo HA
2. Các trường hợp riêng và ví dụ
3. Hàm mô đun trên một nhóm, mô đun của một tự đẳng cấu
4. Độ đo HA trên một nhóm thương
5. Phép chập những độ đo trên một không gian compac địa phương
6. Những ví dụ và những trường hợp riêng của phép chập độ đo
7. Những tính chất đại số của phép chập
8. Phép chập của một độ đo và một hàm
9. Những ví dụ về phép chập của độ đo và hàm
10. Phép chập hai hàm
11. Chính quy hoá
CHƯƠNG XV: ĐẠI SỐ ĐỊNH CHUẨ N VÀ LÝ THUYẾT PHỔ
1. Đại số định chuẩn
2. Phổ của phần tử của một đại số định chuẩn
3. Đặc trưng và phổ của các đại số Banac giao hoán phép biến đổi ghenphan
4. Các đại số banac đối hợp và các đại số sao
5. Biểu diễn các đại số đối hợp
6. Dạng tuyến tính dương, dạng Hinbe dương và phép biểu diễn
7. Vết, song vết và đại số Hinbe
8. Đại số Hinbe đầy đủ
9. Định lý Plawngssoren - Gôdomang
10. Biểu diễn đại số các hàm liên tục
11. Lý thuyết phổ của Hinbe
12. Toán tử chuẩn tắc không bị chặn
13. Suy rộng các toán tử Hecmit

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement