Chia sẻ đồ án tài liệu các môn đại cương
CNXH Khoa Học Kinh Tế Chính Trị Tư Tưởng HCM Lịch Sử Đảng Xác Suất Thống Kê Giải Tích - Đại Số Vật Lý - Hóa Học
Nội quy chuyên mục: Chia sẻ tài liệu Các môn học đại cương
CNXH Khoa Học
Kinh Tế Chính Trị
Tư Tưởng HCM
Lịch Sử Đảng
Xác Suất Thống Kê
Giải Tích - Đại Số
Vật Lý - Hóa Học
Pháp Luật Đại Cương
Triết Học Mác - Lênin
Môn Đại Cương Khác
Hình đại diện của thành viên
By tctuvan
#970828 Chia sẻ cho các bạn bộ giáo trình đại số và số học tập 1,2,3,4 (nxb giáo dục 1987) - ngô thúc lanh
đại số và số học tập 2 (nxb giáo dục 1987) - ngô thúc lanh
Đại Số Và Số Học Tập 3 (NXB Giáo Dục 1987) - Ngô Thúc Lanh
CỞ SỞ Lí THUYẾT MÔĐUN TRÊN MỘT VÀNH GIAO HOÁN
1. Định nghĩa và các thí dụ về mô đun
1. Định nghĩa và các thí dụ về mô đun
3. Đồng cấu mô đun
4. Mô đun các V-Đồng cấu. Hàm tử Hom
5. Tích trực tiếp và tổng trực tiếp
6. Mô đun tự do
7. Tích Tenxo
8. Dãy khớp
9. Đại số hữu hạn trên một trường

Đại Số Và Số Học Tập 4 (NXB Giáo Dục 1988) - Ngô Thúc Lanh


Link của pingping chia sẻ
Tap 2
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Tap 4
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Tap 3
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By doanone
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Các dòng xe BMW
Các dòng xe Cadillac
Advertisement