Chia sẻ đồ án tài liệu các môn đại cương
CNXH Khoa Học Kinh Tế Chính Trị Tư Tưởng HCM Lịch Sử Đảng Xác Suất Thống Kê Giải Tích - Đại Số Vật Lý - Hóa Học
Nội quy chuyên mục: Chia sẻ tài liệu Các môn học đại cương
CNXH Khoa Học
Kinh Tế Chính Trị
Tư Tưởng HCM
Lịch Sử Đảng
Xác Suất Thống Kê
Giải Tích - Đại Số
Vật Lý - Hóa Học
Pháp Luật Đại Cương
Triết Học Mác - Lênin
Môn Đại Cương Khác
Hình đại diện của thành viên
By tctuvan
#970781 Chia sẻ cho các bạn cuốn sách

CHƯONG I: PHÂN LOẠI CÁC PHƯONG TRÌNH ĐẠO HÀM RIÊNG TUYỂN TÍNH
CHƯƠNG II: ĐẶT CÁC BÀI TOÁN BIÊN CƠ BẢN ĐỐI VỚI PHƯƠNG TRÌNH ĐẠO HÀM RIÊNG TUYẾN TÍNH CẤP HAI. TÍCH PHÂN TỔNG QUÁT CỦA PHƯƠNG TRÌNH
CHƯƠNG III: KHÔNG GIAN CÁC PHIẾM HÀM
CHƯƠNG IV: PHƯƠNG TRÌNH ELLIPTIC
CHƯƠNG V: PHƯƠNG TRÌNH HYPECBOLIC
CHƯƠNG VI: PHƯƠNG TRÌNH PARABOLICLink Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement