Chia sẻ đồ án tài liệu các môn đại cương
CNXH Khoa Học Kinh Tế Chính Trị Tư Tưởng HCM Lịch Sử Đảng Xác Suất Thống Kê Giải Tích - Đại Số Vật Lý - Hóa Học
Nội quy chuyên mục: Chia sẻ tài liệu Các môn học đại cương
CNXH Khoa Học
Kinh Tế Chính Trị
Tư Tưởng HCM
Lịch Sử Đảng
Xác Suất Thống Kê
Giải Tích - Đại Số
Vật Lý - Hóa Học
Pháp Luật Đại Cương
Triết Học Mác - Lênin
Môn Đại Cương Khác
Hình đại diện của thành viên
By tctuvan
#970780 Cuốn sách này được soạn theo chương trình chính thức (đã được bộ giáo dục duyệt, dùng cho sinh viên khoa Vật lí các trường ĐHSP. Sách gồm ba phần: Cơ học vectơ, cơ học giải tích và cơ học tương đối tính.

Mục đích Của cuốn sách là: một mặt làm cho sinh viên hiểu sâu thêm phần Cơ học đại cương nhằm phục vụ lốt cho việc giảng dlạy phần Cơ học ở các trường THPT, mặt khác làm cơ sở để sinh viên học tiếp các môn Vật lí lí thuyết khác như: Điện động lực học, Vật lí thông kê. Cơ học lượng tử và Lí t.huyết. chất rắn.

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement