Chia sẻ đồ án tài liệu các môn đại cương
CNXH Khoa Học Kinh Tế Chính Trị Tư Tưởng HCM Lịch Sử Đảng Xác Suất Thống Kê Giải Tích - Đại Số Vật Lý - Hóa Học
Nội quy chuyên mục: Chia sẻ tài liệu Các môn học đại cương
CNXH Khoa Học
Kinh Tế Chính Trị
Tư Tưởng HCM
Lịch Sử Đảng
Xác Suất Thống Kê
Giải Tích - Đại Số
Vật Lý - Hóa Học
Pháp Luật Đại Cương
Triết Học Mác - Lênin
Môn Đại Cương Khác
#938705 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi:
Lời mở đầu
Sau hai cuộc kháng chiến trường kỳ chống giặc ngoại xâm và giành độc lập , đất nước ta tiếp tục con đường mình đã lựa chọn đó là tiến lên chế độ chủ nghĩa xã hội bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa. Chúng ta bước vào thỊ kû mới với những khó khăn và thách thức trên con đường mà chúng ta đã chọn, nhưng không vì thế mà chúng ta chịu lùi bước , chịu khuất phục trước những khó khăn ấy. Chúng ta sẽ tiếp tục đi theo con đường mà chúng ta đã chọn. Đảng và nhà nước là những người tiên phong đã đề ra những nhiệm vụ và phương hướng để dẫn chúng ta tới những thắng lợi trên con đường mà chúng ta đã chọn. Tuy nhiên để tiến lên được CNXH chúng ta còn phải trải qua nhiều chặng đường đầy gian lao và những thử thách , đó là những bước quá độ để Tổ quốc Việt Nam có thể sánh vai với các cường quốc trên thế giới , đó là bước quá độ để chúng ta tiến lên chế độ mới , chế độ Cộng sản chủ nghĩa, chế độ mà mọi người đều được hưởng hạnh phúc , ấm no. Tuy nhiên từ đó đến giờ chúng ta còn bao nhiêu công việc phải làm, bao nhiêu nhiệm vụ phải hoàn tất. Con đường mà chúng ta đi đầy chông gai , đòi hỏi chúng ta phải có những giải pháp, bước đi đúng đắn. Phải nêu rõ nhiệm vụ cơ bản mà chúng ta phải làm trong từng giai đoạn , thời kỳ phát triển của đất nước. Và để có thể thực hiện được điều đó thì chúng ta phải có những nhận thức đúng đắn về , cơ sở lý luận về con đường mà chúng ta đã chọn . Đặc biệt thế hệ trẻ chúng em thì nhiệm vụ đó càng nhiều và càng thêm phần nặng gánh, đòi hỏi chúng ta phải cố gắng nỗ lực hết sức để góp phần cùng đất nước tiến lên chế độ chủ nghĩa. Đó là lý do vì sao em chọn đề tài này : “ Qóa độ lên chế độ chủ nghĩa xã hội bỏ qua chế độ chủ nghĩa tư bản, Cơ sở lý luận, thục trạng . giải pháp thực hiện thắng lợi ”.
Qua đề tài này em xin gửi lời Thank tới cơ giỏo Đào Phương Liân, người đã giơp em hiểu sâu sắc hơn con đường mà đất nước mỡnh đã chọn. Những bài giảng của cơ đã giơp em hiểu hơn về thực trạng đất nước mỡnh trong quá trình quá độ lờn chế độ xó hội chủ nghĩa.

I.Cơ sở lý luận
1. Thời kỳ quá độ
a. Những định nghĩa về thời kỳ quá độ
Thời kỳ quá độ lờn CNXH là thời kỳ chuyển biến cỏch mạng sâu sắc , từ xó hội cũ sang xó hội mới xó hội xó hội chủ nghĩa. Nỉ diễn ra trong toàn bộ mọi lĩnh vực của đời sống xó hội, tạo ra cỏc tiền đề vật chất và tinh thần cần thiết để hỡnh thành một xó hội mà trong đó cỏc nguyân tắc căn bản của xó hội xó hội chủ nghĩa từng bước được thực hiện.
Thời kỳ quá độ chia thành nhiều bước quấ độ nhỏ , bao nhiâu bước là tuỳ từng trường hợp điều kiện cụ thể của từng nước. Song cỏc nước càng lạc hậu đi lờn CNXH thì thời kỳ quá độ càng kéo dài và càng chia làm nhiều bước nhỏ. Thời kỳ quá độ lờn chủ nghĩa xó hội bắt đầu từ khi giai cấp vĩ sản giành được chớnh quyền và kết thơc khi cơ bản xây dựng cơ bản xong cơ sơ vật chất kỹ thuật của xó hội. Đấu tranh giai cấp quyết liệt với những nội dung và phương pháp mới, nhằm cải tạo triệt để toàn diện xó hội cũ, xây dựng xó hội xó hội mới về căn bản trong tất cả cỏc lĩnh vực. Do đó thời kỳ quá độ lờn chế độ CNXH đương nhiân gặp nhiều khỉ khăn và đòi hỏi phải lõu dài. Tuy vậy khỉ khăn trong thời kỳ quá độ là khỉ khăn trong sự trưởng thành, khỉ khăn nhất định sẽ vượt qua được, vỡ sự ra đời của CNTB là hoàn toàn với sự phát triển khỏch quan của lịch sử xó hội.
Thời kỳ quá độ lờn chủ nghĩa xó hội thể hiện rị nhất đặc điểm của cỏc loại nước và mỗi nước. Do sự khỏc nhau về điểm xuất phát , trình độ phát triển, điều kiện thế giới cũng khỏc nhau trong mỗi giai đoạn lịch sử, truyền thống lịch sử văn hoá của mỗi dân tộc là khỏc nhau... Điều đó cho phộp sự đa dạng phong phơ của mơ hỡnh CNXH, sự phong phơ về hỡnh thức, phương pháp trong tiến trình xây dựng CNXH trong thời kỳ quá độ lờn CNXH.


Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement