Chia sẻ đồ án tài liệu các môn đại cương
CNXH Khoa Học Kinh Tế Chính Trị Tư Tưởng HCM Lịch Sử Đảng Xác Suất Thống Kê Giải Tích - Đại Số Vật Lý - Hóa Học
Nội quy chuyên mục: Chia sẻ tài liệu Các môn học đại cương
CNXH Khoa Học
Kinh Tế Chính Trị
Tư Tưởng HCM
Lịch Sử Đảng
Xác Suất Thống Kê
Giải Tích - Đại Số
Vật Lý - Hóa Học
Pháp Luật Đại Cương
Triết Học Mác - Lênin
Môn Đại Cương Khác
By miumiu_iucun_92bg
#914531

Download miễn phí Chuyên đề Giải pháp phát triển hoạt động môi giới tại công ty chứng khoán Biển Việt

MỤC LỤC

Trang

LỜI MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG 1 4

HOẠT ĐỘNG MÔI GIỚI CỦA CÔNG TY CHỨNG KHOÁN 4

1.1. Các vấn đề cơ bản về Công ty chứng khoán 4

1.1.1. Khái niệm, đặc điểm công ty chứng khoán. 4

1.1.2. Các hoạt động cơ bản của công ty chứng khoán. 9

1.1.3.Vai trò hoạt động môi giới của công ty chứng khoán. 13

1.2. Phát triển hoạt động môi giới chứng khoán của công ty chứng khoán. 17

1.2.1. Khái niệm môi giới chứng khoán 17

1.2.2. Hoạt động môi giới chứng khoán 20

1.2.2.1.Môi giới trên sàn giao dịch chứng khoán 20

1.2.2.2.Môi giới trên thị trường OTC 22

1.2.2.3.Quy trình nghiệp vụ môi giới chứng khoán 23

1.2.3. Các chỉ tiêu đánh giá mức độ phát triển hoạt động môi giới của công ty chứng khoán. 25

1.2.3.1. Các chỉ tiêu định lượng 25

1.2.3.2. Các chỉ tiêu định tính 27

1.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển hoạt động môi giới của công ty chứng khoán 28

1.3.1. Các nhân tố chủ quan 28

1.3.2. Các nhân tố khách quan 31

CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG MÔI GIỚI CỦA 35

CÔNG TY CHỨNG KHOÁN BIỂN VIỆT 35

2.1. Khái quát về công ty chứng khoán Biển Việt. 35

2.1.1. Sơ lược về quá trình phát triển 35

2.1.2. Các dịch vụ cung cấp 36

2.1.2.1. Về dịch vụ đầu tư 37

2.1.2.2.Về dịch vụ nghiên cứu phân tích 38

2.1.3. Cơ cấu tổ chức – nhân sự 38

2.1.4. Kết quả hoạt động kinh doanh chủ yếu 39

2.1.4.1. Hoạt động môi giới 42

2.1.4.2. Hoạt động tự doanh 42

2.1.4.3. Các hoạt động khác 45

2.2. Thực trạng hoạt động môi giới của công ty chứng khoán Biển Việt 45

2.2.1. Quy trình môi giới của công ty chứng khoán Biển Việt 45

2.2.1.1. Quy trình môi giới chứng khoán niêm yết tại Công ty chứng khoán Biển Việt. 47

Bước 3 : Duyệt lệnh 47

2.2.1.2. Quy trình môi giới chứng khoán chưa niêm yết tại Công ty chứng khoán Biển Việt. 48

2.2.2. Hoạt động môi giới tại Trung tâm giao dịch chứng khoán. 48

2.3. Đánh giá thực trạng hoạt động môi giới của Công ty chứng khoán Biển Việt. 49

2.3.1. Kết quả 49

2.3.1.1. Doanh thu từ hoạt động môi giới 50

2.3.1.2. Tài khoản giao dịch chứng khoán 51

2.3.1.3. Tổng giá trị giao dịch của CTCK Biển Việt 52

2.3.2. Hạn chế và nguyên nhân 54

2.3.2.1. Hạn chế 54

2.3.2.2. Nguyên nhân 56

CHƯƠNG 3. GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG MÔI GIỚI TẠI CÔNG TY CHỨNG KHOÁN BIỂN VIỆT 59

3.1. Định hướng phát triển của công ty chứng khoán Biển Việt 59

3.2. Giải pháp 60

3.2.1. Nâng cao chất lượng, đa dạng hóa các dịch vụ cung cấp. 60

3.2.2. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của công ty. 61

3.2.3. Xây dựng chính sách phí giao dịch hấp dẫn. 62

3.2.4. Tăng cường hoạt động marketing, tiếp thị, đẩy mạnh quảng bá hình ảnh công ty. 62

3.2.5. Hiện đại hóa cơ sở vật chất – kỹ thuật 63

3.2.6. Phát triển mạng lưới, mở rộng chi nhánh hoạt động. 64

3.3. Kiến nghị 64

3.3.1. Kiến nghị với Ủy ban chứng khoán Nhà nước. 64

3.3.2.1. Phát triển nguồn nhân lực cho công ty chứng khoán Biển Việt 66

3.3.2.2. Nâng cao cơ sở vật chất kỹ thuật, chất lượng hệ thống công nghệ phần mềm tại công ty chứng khoán Biển Việt. 66

3.3.2.3. Tăng quy mô vốn điều lệ cho công ty chứng khoán. 67

3.3.2.4. Đẩy nhanh kế hoạch phát triển thêm các chi nhánh cho Biển Việt trên địa bàn Hà nội và các tỉnh, thành phố khác. 67

KẾT LUẬN 68

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 70

 

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


ình quân
Khi nhiều nhà đầu tư đến giao dịch tại công ty, đặc biệt khi thực hiện các giao dịch lớn sẽ làm giá trị giao dịch tại công ty tăng lên. Giá trị khớp lệnh hay giá trị giao dịch tại công ty là yếu tố góp phần khẳng định quy mô, chỗ đứng của công ty. Phí giao dịch được tính dựa trên giá trị giao dịch của công ty, bởi vậy giá trị giao dịch lớn sẽ nâng tổng phí giao dịch, nâng doanh thu từ hoạt động môi giới lên cao hơn.
Mạng lưới khách hàng, số tài khoản được mở, số lượng chứng khoán lưu ký.
Mạng lưới khách hàng, số lượng tài khoản được mở, số lượng chứng khoán lưu ký cũng là chỉ tiêu quan trọng dể xác định hiệu quả của hoạt động môi giới của một CTCK. Nó thể hiện quy mô khách hàng, quy mô giao dịch tại công ty và uy tín của công ty trên thị trường.
1.2.3.2. Các chỉ tiêu định tính
Đây là nhóm chỉ tiêu rất khó lượng hóa thành các con số cụ thể, thông thường người ta thường đánh giá nó gián tiếp thông qua các chỉ tiêu định lượng.
Mức độ chuyên nghiệp của nhà môi giới
Mức độ chuyên nghiệp của nhà môi giới được thể hiện ở rất nhiều khía cạnh. Một trong những khía cạnh để đánh giá mức độ chuyên nghiệp của nhà môi giới là thông qua cách tiếp cận tâm lý khách hàng, phong cách phục vụ, tác phong của họ… Một nhà môi giới chuyên nghiệp giàu kinh nghiệm sẽ tạo cho mình một tác phong làm việc năng động và khoa học. Xây dựng cho riêng mình một quy trình môi giới chuẩn cũng khẳng định mức độ chuyên nghiệp của một nhà môi giới chứng khoán. Mức độ thành công của CTCK phụ thuộc rất nhiều vào đội ngũ nhân viên môi giới, do đó xây dựng được một đội ngũ những nhà môi giới chứng khoán chuyên nghiệp là một yếu tố chiến lược trong quá trình hoạt động của các CTCK.
Mức độ hài lòng của khách hàng.
Mức độ hài lòng của khách hàng đối với các dịch vụ mà công ty cung cấp thể hiện ở thái độ, phản ứng của khách hàng đối với công ty. Sẽ là không tốt đối với công ty nếu liên tục có những xung đột, hiểu nhầm từ phía khách hàng của công ty. Nếu khách hàng thường xuyên phàn nàn về thái độ, tác phong phục vụ của nhân viên môi giới, thường xuyên xảy ra các xung đột lợi ích giữa môi giới với khách hàng, giữa công ty với nhà đầu tư, điều đó sẽ gây khó khăn rất lớn cho hoạt động của công ty, không chỉ đối với hoạt động môi giới.
Sự tin tưởng và trung thành của khách hàng
Khách hàng chính là một kênh marketing hữu hiệu nhất đối với công ty. Một khi đã giành được sự tin tưởng từ phía khách hàng, họ sẽ là một kênh thu hút khách hàng hiệu quả, hình thức marketing truyền miệng chính là một hình thức đắc lực và lâu dài. Sự giới thiệu, truyền bá từ những người thân quen, bạn bè là một nguồn thông tin khá tin cậy đối với tâm lý ngứời Việt Nam. Vì vậy, giành đựợc niềm tin từ phía khách hàng là một yếu tố sống còn đối với sự tồn tại của các CTCK.
Những chỉ tiêu nêu trên chỉ là một số trong số rất nhiều chỉ tiêu dùng để đánh giá mức độ phát triển hoạt động môi giới.
1.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển hoạt động môi giới của công ty chứng khoán
1.3.1. Các nhân tố chủ quan
Đây là những nhân tố ảnh hưởng trực tiếp tới hiệu quả hoạt động môi giới của CTCK. Những nhân tố này xuất phát từ chính bản thân công ty, nó đóng vai trò quyết định đến sự phát triển của mỗi CTCK.
Đội ngũ nhân sự của công ty.
Nhân sự là yếu tố quan trọng ảnh hưởng tới chất lượng của các CTCK nói chung và nghiệp vụ môi giới chứng khoán nói riêng. Đặc biệt với hoạt động môi giới chứng khoán, đòi hỏi về yếu tố con người lại càng cao hơn.
Người môi giới chứng khoán không chỉ nắm vững kiến thức chuyên môn, kiến thức xã hội mà cả những kỹ năng làm việc, phải chịu áp lực công việc rất lớn. Thái độ với công việc, với khách hàng, sự chân thành vì lợi ích của khách hàng, khả năng truyền đạt thông tin, khai thác thông tin từ phía khách hàng…đóng vai trò rất lớn trong thành công của người môi giới.
CTCK có đội ngũ nhân lực mạnh tất yếu sẽ góp phần không nhỏ tạo nên thành công lớn của công ty. Vì vậy các CTCK muốn giành thắng lợi trong cạnh tranh thì họ phải không ngừng đào tạo đội ngũ nhân viên môi giới trở thành các nhà môi giới chưyên nghiệp, có kỹ năng, có đạo đức nghề nghiệp để chiếm được lòng tin từ phía khách hàng, góp phần làm tăng hiệu quả của hoạt động môi giới chứng khoán.Từ đó nâng cao uy tín, khẳng định vị trí của công ty trên thị trường.
Chiến lược kinh doanh và định hướng phát triển của công ty.
Mỗi chính sách, định hướng phát triển khác nhau sẽ ảnh hưởng tới hoạt động môi giới của CTCK là khác nhau. Nhận thức của lãnh đạo công ty về tầm quan trọng của hoạt động môi giới đóng vai trò hết sức quan trọng trong sự phát triển của một CTCK. Một CTCK mà hoạt động môi giới không mạnh thì công ty sẽ khó tạo được chỗ đứng, danh tiếng và uy tín trên thị trường cho dù công ty kinh doanh có lãi từ nhiều nguồn khác. Chính vì vậy, ban lãnh đạo công ty cần xác định rõ được vai trò đó của hoạt động môi giới. Từ đó, Ban lãnh đạo công ty xây dựng chiến lược phát triển, có được các chính sách phù hợp với yêu cầu của thị trường như cung cấp dịch vụ giá rẻ hay chất lượng cao; đào tạo, tuyển dụng, lương thưởng cho nhân viên, tăng cường hoạt động kiểm soát…
Nguồn lực về vốn của công ty.
Vốn là yếu tố không thể thiếu đối với bất kỳ doanh nghiệp nào khi tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh. Kinh doanh chứng khoán là ngành nghề kinh doanh đòi hỏi ngoài các điều kiện về chuyên môn, giấy phép hành nghề, còn đòi hỏi các yêu cầu về tài chính. Ở Việt Nam quy định phải có vốn tối thiểu bằng vốn pháp định. Đối với hoạt động môi giới, nghị định 14/2007/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật chứng khoán quy định mức vốn pháp định là 25 tỷ đồng. Tuy nhiên đây chỉ là mức vốn tối thiểu, hoạt động môi giới đòi hỏi phải có một lượng vốn không nhỏ để có thể phát triển tốt các dịch vụ thu hút và giữ chân các khách hàng. Nó bao gồm nhiều chi phí như: chi phí cho máy móc thiết bị để thực hiện giao dịch hay tìm kiếm, phân tích thông tin, chi phí để nghiên cứu thị trường, tìm hiểu khách hàng để xây dựng, cung cấp các dịch vụ phù hợp, có tính cạnh tranh cao, thu hút khách hàng, chi phí cho hoạt động marketing, quảng cáo, tìm kiếm mở rộng và giữ chân khách hàng….
Bên cạnh đó, qui mô vốn lớn cũng là một yếu tố làm tăng thêm niềm tin ở phía khách hàng đối với công ty. Một quy mô vốn dồi dào, mạng lưới rộng khắp với các dịch vụ tiện ích đa dạng luôn luôn là một trong những yếu tố cạnh tranh mạnh mẽ của các CTCK.
Biểu phí và các dịch vụ cung cấp
Một chính sách phí cạnh tranh với các dịch vụ cung cấp đa dạng là một trong những yếu tố tác động không nhỏ đến sự phát triển của hoạt động môi giới chứng khoán nói riêng và sự phát triển của CTCK nói chung. Một CTCK với một biểu phí ưu đãi, hợp lý, dịch vụ cung cấp nhanh gọn, đa dạng sẽ thu hút được khách hàng đến với họ. Từ đó mở rộng được mạng lưới khách hàng, nâng cao được doanh số, góp phần qua...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement