Chia sẻ đồ án tài liệu các môn đại cương
CNXH Khoa Học Kinh Tế Chính Trị Tư Tưởng HCM Lịch Sử Đảng Xác Suất Thống Kê Giải Tích - Đại Số Vật Lý - Hóa Học
Nội quy chuyên mục: Chia sẻ tài liệu Các môn học đại cương
CNXH Khoa Học
Kinh Tế Chính Trị
Tư Tưởng HCM
Lịch Sử Đảng
Xác Suất Thống Kê
Giải Tích - Đại Số
Vật Lý - Hóa Học
Pháp Luật Đại Cương
Triết Học Mác - Lênin
Môn Đại Cương Khác
By quang_gio
#914525 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối
LỜI NÓI ĐẦU . . . 1
PHẦN NỘI DUNG
Chương 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TRONG CÁC DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI . . . 3
1.1 ĐẶC ĐIỂM, NHIỆM VỤ CỦA KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TRONG CÁC DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI . . 3
1.1.1 Đặc điểm của quá trình bán hàng và xác định kết quả bán hàng trong các doanh nghiệp thương mại . . 3
1.1.2 Nhiệm vụ của quá trình bán hàng và xác định kết quả bán hàng trong các doanh nghiệp thương mại . . . 11
1.2 PHƯƠNG PHÁP KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TRONG CÁC DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI . 13
1.2.1 Phương pháp kế toán bán hàng. . . 13
1.2.2 Phương pháp kế toán xác định kết quả bán hàng 29
Chương 2: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ TỔNG HỢP HÀ TÂY . . 35
2.1 ĐẶC ĐIỂM CHUNG VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ TỔNG HỢP HÀ TÂY . 35
2.1.1 Đặc điểm tổ chức kinh doanh tại Công ty . 35
2.1.2 Đặc điểm tổ chức công tác kế toán tại Công ty . 44
2.2 THỰC TRẠNG KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ TỔNG HỢP HÀ TÂY 49
2.2.1 Đặc điểm về quá trình bán hàng tại Công ty . 49
2.2.2 Thực trạng kế toán bán hàng tại Công ty . 51
2.2.3 Thực trạng kế toán xác định kết quả bán hàng tại Công ty . 82
Chương 3: MỘT SỐ HẠN CHẾ VÀ ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ TỔNG HỢP HÀ TÂY . 90
3.1 SỰ CẦN THIẾT VÀ MỘT SỐ NGUYÊN TẮC ĐỂ HOÀN THIỆN KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ TỔNG HỢP HÀ TÂY 90
3.1.1 Sự cần thiết phải hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty . 90
3.1.2 Nguyên tắc hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty . . 91
3.2 NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ VỀ THỰC TRẠNG KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ TỔNG HỢP HÀ TÂY . 92
3.3 MỘT SỐ Ý KIẾN ĐÓNG GÓP NHẰM HOÀN THIỆN KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ TỔNG HỢP HÀ TÂY . 97
KẾT LUẬN . . 104
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 106
LỜI NÓI ĐẦU

Ngày nay, xu thế giao lưu mở rộng nền kinh tế toàn cầu hóa đang diễn ra mạnh mẽ, sự hội nhập các hiệp hội các tổ chức kinh tế, tự do hóa nền kinh tế giữa các quốc gia các châu lục đã và đang trở thành tất yếu. Trong vài năm trở lại đây với nhiều nỗ lực và cố gắng cuối cùng thì hi vọng và ước mơ của Việt Nam đã trở thành sự thật đó là việc gia nhập vào tổ chức Thương mại thế giới (WTO). Việt Nam đã chính thức trở thành thành viên thứ 150 của WTO kể từ ngày 11/1/2007 mở rộng cánh cửa hơn nữa cho ngành Thương mại, tạo đà thuận lợi hơn cho dòng chảy đầu tư nước ngoài thậm chí thúc đẩy tăng trưởng kinh tế Việt Nam. Đây là cơ hội giúp các doanh nghiệp nâng cao vị thế, phát huy được thế mạnh kinh doanh không chỉ trong phạm vi quốc gia mà còn ở trên trường quốc tế đồng thời là thách thức rủi ro tạo ra sự cạnh tranh rất gay gắt nếu doanh nghiệp nào không có đủ năng lực và bản lĩnh kinh doanh thực sự doanh nghiệp đó sẽ rơi vào bờ vực sự phá sản và giải thể nhanh chóng.
Đối với các doanh nghiệp thương mại mục tiêu hàng đầu luôn là tối đa hóa lợi nhuận vì lợi nhuận chính là mục tiêu sống còn, là thước đo để so sánh tính hiệu quả trong kinh doanh, là cơ sở giúp doanh nghiệp có thể tồn tại và đứng vững thì việc tổ chức hợp lý quá trình bán hàng, xác định kết quả bán hàng chính là điều kiện quan trọng nhất của quá trình kinh doanh làm tăng nhanh vòng quay của vốn và giảm bớt chi phí vay vốn từ bên ngoài. Các chu kỳ kinh doanh có thể diễn ra liên tục nhịp nhàng khi việc kinh doanh thực hiện tốt khâu bán hàng tiêu thụ sản phẩm, hàng hóa. Là mắt xích có tính chất quyết định đến sự thành công hay thất bại của doanh nghiệp chỉ khi nào giải quyết tốt được khâu này thì doanh nghiệp mới thực sự thực hiện hết chức năng của mình là cầu nối giữa sản xuất và tiêu dùng.
Thông qua bán hàng, giá trị và giá trị sử dụng của hàng hóa được thực hiện vốn của doanh nghiệp được chuyển từ hình thái hiện vật sang hình thái tiền tệ khi đó doanh nghiệp thu hồi vốn bỏ ra ban đầu, bù đắp được chi phí và có thêm nguồn tích lũy để mở rộng kinh doanh. Để có được kết quả kinh doanh như mong muốn đòi hỏi doanh nghiệp phải không ngừng tìm tòi đổi mới hoàn thiện công tác kế toán, tính toán chính xác trong tất cả các khâu từ sản xuất đến tiêu dùng trên thị trường đồng thời cần thực hiện hàng loạt các biện pháp về tổ chức kỹ thuật quản lý trong việc tổ chức kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng. Việc tổ chức tốt công tác bán hàng và xác định kết quả bán hàng có ý nghĩa rất quan trọng được xem là phần hạch toán trọng yếu trong hệ thống hạch toán kế toán của doanh nghiệp, là cơ sở để cung cấp thông tin nhanh nhất kịp thời nhất cho các nhà quản trị doanh nghiệp phân tích đánh giá lựa chọn phương án kinh doanh tối ưu nhất, nắm bắt được tình hình hoạt động hiện tại và đoán xu hướng phát triển tương lai.
Nhận thức được tầm quan trọng của kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng trong doanh nghiệp thương mại và được đi sâu tìm hiểu thực tế tại Công ty Cổ phần Vật Tư Tổng Hợp Hà Tây dưới sự hướng dẫn chỉ bảo tận tình của thầy giáo Tiến sĩ - Nguyễn Viết Tiến và các anh chị phòng kế toán trong Công ty Cổ phần Vật Tư Tổng Hợp Hà Tây em đã đi sâu nghiên cứu lựa chọn đề tài “Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty Cổ phần Vật Tư Tổng Hợp Hà Tây”. làm khóa luận tốt nghiệp.
Nội dung của khóa luận gồm 3 chương:
Chương 1 : Một số vấn đề lý luận cơ bản về kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng trong các doanh nghiệp thương mại.
Chương 2: Thực trạng kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty Cổ Phần Vật Tư Tổng Hợp Hà Tây .
Chương 3: Một số hạn chế và đề xuất nhằm hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty Cổ Phần Vật Tư Tổng Hợp Hà Tây.

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1015520 Link mới update, mời bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement