Chia sẻ đồ án tài liệu các môn đại cương
CNXH Khoa Học Kinh Tế Chính Trị Tư Tưởng HCM Lịch Sử Đảng Xác Suất Thống Kê Giải Tích - Đại Số Vật Lý - Hóa Học
Nội quy chuyên mục: Chia sẻ tài liệu Các môn học đại cương
CNXH Khoa Học
Kinh Tế Chính Trị
Tư Tưởng HCM
Lịch Sử Đảng
Xác Suất Thống Kê
Giải Tích - Đại Số
Vật Lý - Hóa Học
Pháp Luật Đại Cương
Triết Học Mác - Lênin
Môn Đại Cương Khác
By quang_gio
#914525

Download miễn phí Khóa luận Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty Cổ phần Vật Tư Tổng Hợp Hà Tây

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU . . . 1

PHẦN NỘI DUNG

Chương 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TRONG CÁC DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI . . . 3

1.1 ĐẶC ĐIỂM, NHIỆM VỤ CỦA KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TRONG CÁC DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI . . 3

1.1.1 Đặc điểm của quá trình bán hàng và xác định kết quả bán hàng trong các doanh nghiệp thương mại . . 3

1.1.2 Nhiệm vụ của quá trình bán hàng và xác định kết quả bán hàng trong các doanh nghiệp thương mại . . . 11

1.2 PHƯƠNG PHÁP KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TRONG CÁC DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI . 13

1.2.1 Phương pháp kế toán bán hàng. . . 13

1.2.2 Phương pháp kế toán xác định kết quả bán hàng 29

Chương 2: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ TỔNG HỢP HÀ TÂY . . 35

2.1 ĐẶC ĐIỂM CHUNG VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ TỔNG HỢP HÀ TÂY . 35

2.1.1 Đặc điểm tổ chức kinh doanh tại Công ty . 35

2.1.2 Đặc điểm tổ chức công tác kế toán tại Công ty . 44

2.2 THỰC TRẠNG KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ TỔNG HỢP HÀ TÂY 49

2.2.1 Đặc điểm về quá trình bán hàng tại Công ty . 49

2.2.2 Thực trạng kế toán bán hàng tại Công ty . 51

2.2.3 Thực trạng kế toán xác định kết quả bán hàng tại Công ty . 82

Chương 3: MỘT SỐ HẠN CHẾ VÀ ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ TỔNG HỢP HÀ TÂY . 90

3.1 SỰ CẦN THIẾT VÀ MỘT SỐ NGUYÊN TẮC ĐỂ HOÀN THIỆN KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ TỔNG HỢP HÀ TÂY 90

3.1.1 Sự cần thiết phải hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty . 90

3.1.2 Nguyên tắc hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty . . 91

3.2 NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ VỀ THỰC TRẠNG KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ TỔNG HỢP HÀ TÂY . 92

3.3 MỘT SỐ Ý KIẾN ĐÓNG GÓP NHẰM HOÀN THIỆN KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ TỔNG HỢP HÀ TÂY . 97

KẾT LUẬN . . 104

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 106

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


trong kinh doanh những mặt hàng chủ đạo: kim khí, xăng dầu, hóa chất. Thương hiệu của Công ty trên thương trường ngày càng được củng cố nhiều bạn hàng đã ủng hộ. Nếu mỗi Cán bộ CNV đều nâng cao tinh thần đoàn kết tính đồng thuận trong thực hiện nhiệm vụ chắc chắn gánh nặng trong cơ chế thị trường sẽ được chia sẻ khi thắng lợi cùng nhau hưởng thụ khi gian khó cùng nhau tháo gỡ đó là lương tâm và trách nhiệm của người lao động. Từ khi cổ phần đến nay doanh số của công ty liên tục tăng nhanh mặc dù thị trường có nhiều biến động lớn giá cả không ngừng tăng mạnh, lạm phát cao…Nhưng do có được sự đáp ứng kịp thời về vốn của ngân hàng khiến việc kinh doanh của Công ty không bị đình trệ, giữ được chữ tín với khách hàng tạo thêm nhiều cơ hội trong kinh doanh. Đặc biệt sự nhạy bén và quyết đoán kịp thời của lãnh đạo Công ty khi nhập khẩu trực tiếp, khi khai thác trong nước những lô hàng có khối lượng vừa phải khi giá lên không bị thiếu hàng. Năm 2007 là năm thu được nhiều thành công, đáng mừng là thu nhập người lao động đã được nâng cao rất nhiều thu nhập bình quân là 2,7 triệu đồng/người/tháng.
Cũng như nhiều công ty thương mại khác, Công ty luôn nỗ lực hết mình vì mục tiêu chung của đất nước: phấn đấu đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành một nước công nghiệp và theo chiến lược phát triển kinh tế xã hội từ năm 2001 đến năm 2010 công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước theo định hướng XHCN. Hiện tại Công ty đang tiếp tục xây dựng và lập ra các phương án kinh doanh mới: Năm 2008 tăng vốn điều lệ thêm 2 tỷ, cải tạo và xây dựng nhà cao tầng ở khu văn phòng để liên doanh mở siêu thị bán hàng và cho thuê văn phòng mở rộng quy mô kinh doanh, tìm kiếm bạn hàng mới không chỉ trong nước mà còn ở nước ngoài. Nền kinh tế nước ta hiện nay đang hòa nhập với thị trường thế giới và thị trường khu vực, gia nhập vào Tổ chức Thương mại thế giới (WTO), điều này giúp Công ty sẽ có thêm nhiều điều kiện để mở rộng thị trường xuất nhập khẩu, mở rộng mặt hàng kinh doanh và phát triển thêm các lĩnh vực mới không chỉ kinh doanh dịch vụ mà còn cả liên kết sản xuất, sản xuất để theo kịp tình hình phát triển chung của đất nước.
2.1.2 Đặc điểm tổ chức công tác kế toán tại Công ty Cổ Phần Vật Tư Tổng Hợp Hà Tây:
Tổ chức bộ máy kế toán:
Sơ đồ bộ máy kế toán tại Công ty
Kế toán trưởng
Kế toán ngân hàng
Thủ quỹ
Kế toán tiền lương
Kế toán tổng hợp
Kế toán thanh toán công nợ bán hàng
Kế toán các phòng kinh doanh
Kế toán các cửa hàng
Đặc điểm của bộ máy kế toán
Căn cứ vào quy mô, đặc điểm kinh doanh Công ty đã lựa chọn tổ chức bộ máy kế toán theo mô hình vừa tập trung vừa phân tán nghĩa là toàn bộ công tác kế toán của Công ty được thực hiện tập trung và duy nhất tại phòng kế toán tài chính. Ở các bộ phận trực thuộc (các phòng kinh doanh, các cửa hàng) đều có một nhân viên kế toán riêng theo dõi kết quả hoạt động kinh doanh của bộ phận mình thực hiện toàn bộ công tác kế toán từ việc phân loại xử lý hạch toán ban đầu đến ghi sổ lập báo cáo tài chính cuối kỳ chuyển báo cáo tài chính về cho phòng kế toán trung tâm của Công ty.
Bộ máy kế toán là một mắt xích quan trọng của hệ thống quản lý và kinh doanh trong Công ty. Vì vậy để nâng cao tính hiệu quả trong công tác kế toán mỗi nhân viên kế toán đều được phân công một nhiệm vụ riêng biệt theo các phần hành cụ thể dựa vào trình độ và năng lực chuyên môn của từng người.
Nhiệm vụ của từng bộ phận trong bộ máy kế toán :
Phòng kế toán tài chính gồm có 6 người dưới sự chỉ đạo tập trung của Giám đốc và kế toán trưởng trực tiếp điều hành, bao gồm:
Kế toán trưởng : Phụ trách toàn bộ công tác kế toán của Công ty trực tiếp chỉ đạo phòng kế toán tài chính tham mưu cho Giám đốc công tác quản lý và ra các văn bản thực hiện cơ chế quản lý, lập và duyệt báo cáo tài chính của toàn Công ty chịu trách nhiệm trước Giám đốc, Nhà nước về tính trung thực của các con số, thông tin kinh tế mà mình cung cấp.
Kế toán ngân hàng : Theo dõi khoản vốn bằng tiền thu chi bằng tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, tiền vay tại ngân hàng trực tiếp mở LC giao dịch với ngân hàng theo dõi chênh lệch tỷ giá thông qua giấy báo nợ, giấy báo có ủy nhiệm thu, ủy nhiệm chi…
Kế toán thanh toán công nợ bán hàng : Theo dõi sự biến động của từng lô hàng, từng mặt hàng, công tác mua và bán hàng, quản lý hóa đơn GTGT, theo dõi khoản phải thu, khoản phải trả các khoản nợ khó đòi lập dự phòng tài chính.
Kế toán tổng hợp : là người giúp việc chính cho kế toán trưởng theo dõi sự biến động của tài sản cố định (tăng, giảm, trích khấu hao hàng năm), tổng hợp các tài liệu của các bộ phận gửi về đưa ra các thông tin cuối cùng trên cơ sở số liệu, sổ sách kế toán các phần hành khác cung cấp, kiểm tra và lập báo cáo tài chính, lập tờ khai thuế GTGT theo đúng chế độ hiện hành.
Kế toán tiền lương : Theo dõi tình hình thanh toán tiền lương, chế độ chính sách cho CBCNV (Bảo hiểm xã hội, Bào hiểm y tế, Kinh phí Công đoàn).
Thủ quỹ : Thực hiện thu chi tiền mặt nhập xuất tiền mặt theo các phiếu thu phiếu chi tiền mặt, mở sổ quỹ tiền mặt cập nhật và xác định số tiền tồn quỹ hàng ngày của Công ty.
Ngoài ra mỗi phòng kinh doanh, mỗi cửa hàng đều bố trí một nhân viên kế toán theo dõi quá trình mua bán vật tư hàng hóa tồn kho xác định kết quả kinh doanh của đơn vị đó hàng tháng gửi về cho phòng kế toán Công ty.
Tổ chức công tác kế toán:
V Hệ thống sổ kế toán :
Xuất phát từ đặc điểm tổ chức kinh doanh và tổ chức quản lý phù hợp với trình độ nghiệp vụ chuyên môn của đội ngũ nhân viên kế toán nên hiện nay Công ty Cổ phần Vật Tư Tổng Hợp Hà Tây áp dụng hình thức sổ kế toán là “Nhật ký - chứng từ”.
Đặc trưng cơ bản của hình thức kế toán Nhật ký - chứng từ :
- Tập hợp và hệ thống hóa các nghiệp vụ kinh tế phát sinh theo bên Có của các tài khoản để ghi sổ đổng thời là tiêu thức phân loại các nghiệp vụ kinh tế tài chính theo các tài khoản đối ứng bên Nợ để ghi vào Nhật ký - chứng từ. Việc ghi có của các tài khoản vào Nhật ký - chứng từ đảm bảo cho việc ghi sổ rõ ràng không bị trùng lắp ngăn chặn những vụ việc tiêu cực có thể xảy ra do đó việc ghi Có vào Nhật ký - chứng từ là một đặc điểm nổi bật của hình thức Nhật ký - chứng từ.
- Kết hợp chặt chẽ việc ghi chép các nghiệp vụ kinh tế phát sinh theo trình tự thời gian với việc hệ thống hóa các nghiệp vụ theo nội dung kinh tế.
- Kết hợp rộng rãi việc hạch toán tổng hợp với hạch toán chi tiết trên cùng một sổ kế toán và trong cùng một quá trình ghi chép.
- Sử dụng các mẫu sổ in sẵn các quan hệ đối ứng tài khoản chỉ tiêu quản lý kinh tế tài chính và lập báo cáo tài chính.
* Theo hình thức kế toán Nhật ký - chứng từ ở Công ty đang sử dụng các loại sổ kế toán:
+ Nhật ký - chứng từ, Bảng kê, Sổ cái, Sổ hay thẻ kế toán chi tiết
* Trình tự ghi sổ tại Công ty theo hình thức Nhật ký - chứng từ:
Sổ hay thẻ kế toán chi tiết
NHẬT KÝ CHỨNG TỪ
Bảng kê
Chứng từ gốc và các bảng phân bổ
Sổ C
Kết nối đề xuất:
Đọc Truyện online