Chia sẻ đồ án tài liệu các môn đại cương
CNXH Khoa Học Kinh Tế Chính Trị Tư Tưởng HCM Lịch Sử Đảng Xác Suất Thống Kê Giải Tích - Đại Số Vật Lý - Hóa Học
Nội quy chuyên mục: Chia sẻ tài liệu Các môn học đại cương
CNXH Khoa Học
Kinh Tế Chính Trị
Tư Tưởng HCM
Lịch Sử Đảng
Xác Suất Thống Kê
Giải Tích - Đại Số
Vật Lý - Hóa Học
Pháp Luật Đại Cương
Triết Học Mác - Lênin
Môn Đại Cương Khác
By tinahanaivy
#914524 Download miễn phí Khóa luận Vận dụng thủ tục phân tích trong kiểm toán báo cáo tài chính tại Công ty TNHH Kiểm Toán và Tư Vấn NEXIA ACPA

MỤC LỤC

TrangDANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT

DANH MỤC BẢNG BIỂU

LỜI NÓI ĐẦU

CHƯƠNG I: LÝ LUẬN CHUNG VỀ VẬN DỤNG THỦ TỤC PHÂN TÍCH TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH 1

1.1. Kiểm toán tài chính và vai trò của thủ tục phân tích trong kiểm toán báo cáo tài chính 1

1.1.1. Khái niệm, đối tượng kiểm toán báo cáo tài chính 1

1.1.2. Phương pháp kiểm toán trong kiểm toán báo cáo tài chính và mối quan hệ với thủ tục phân tích 3

1.2. Lý luận chung về thủ tục phân tích trong kiểm toán báo cáo tài chính 5

1.2.1. Khái niệm về thủ tục phân tích 5

1.2.2. Phân loại thủ tục phân tích 7

1.2.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến việc vận dụng thủ tục phân tích trong kiểm toán báo cáo tài chính 9

1.2.4. Mục đích, ý nghĩa của thủ tục phân tích trong kiểm toán báo cáo tài chính 10

1.3.Vận dụng thủ tục phân tích trong các giai đoạn của kiểm toán báo cáo tài chính 11

1.3.1. Lập kế hoạch kiểm toán 11

1.3.2.Thực hiện kế hoạch kiểm toán 17

1.3.3. Kết thúc kiểm toán 20

CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG VẬN DỤNG THỦ TỤC PHÂN TÍCH TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN NEXIA ACPA 22

2.1. Tổng quan về công ty TNHH Kiểm Toán và Tư Vấn Nexia ACPA 22

2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty TNHH Kiểm Toán và Tư Vấn NEXIA ACPA 22

2.1.2. Đặc điểm hoạt động kinh doanh của công ty: 24

2.1.2.1. Ngành nghề kinh doanh và thị trường của Công ty TNHH Kiểm Toán và Tư Vấn NEXIA ACPA: 24

2.1.2.2. Khái quát tình hình kinh doanh của công ty những năm gần đây: 25

2.1.3. Tổ chức bộ máy quản lý, chức năng, nhiệm vụ của các phòng ban 26

2.1.3.1. Cơ cấu tổ chức của công ty: 26

2.1.3.2. Tổ chức kế toán: 29

2.1.4. Quy trình kiểm toán báo cáo tài chính tại công ty TNHH kiểm toán và tư vấn NEXIA ACPA 30

2.1.4.1 Tìm hiểu qui trình hoạt động kinh doanh của khách hàng 32

2.1.4.2. Thực hiện các thử nghiệm kiểm soát 34

2.1.4.3.Thực hiện các thử nghiệm cơ bản 36

2.1.4.4 Thực hiện các thủ tục kiểm toán bổ trợ 36

2.2. Vận dụng thủ tục phân tích trong kiểm toán báo cáo tài chính tại các khách hàng do công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn NEXIA ACPA thực hiện 37

2.2.1. Vận dụng thủ tục phân tích trong kiểm toán báo cáo tài chính tại khách hàng A 37

2.2.1.1. Lập kế hoạch kiểm toán 37

2.2.1.2. Thực hiện kế hoạch kiểm toán 42

2.2.1.3. Kết thúc kiểm toán 51

2.2.2. Vận dụng thủ tục phân tích trong kiểm toán báo cáo tài chính của khách hàng B 54

2.2.2.1. Lập kế hoạch kiểm toán 54

2.2.2.2. Thực hiện kế hoạch kiểm toán 58

2.2.3. Khái quát việc vận dụng thủ tục phân tích trong kiểm toán báo cáo tài chính tại công ty TNHH Kiểm Toán và Tư Vấn NEXIA ACPA 68

2.2.4.1. Lập kế hoạch kiểm toán 68

2.2.4.2. Thực hiện kế hoạch kiểm toán 70

2.2.4.3. Kết thúc kiểm toán 71

2.3. Đánh giá chung về việc vận dụng thủ tục phân tích trong kiểm toán báo cáo tài chính tại công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn NEXIA ACPA 72

2.3.1. Ưu điểm 72

2.3.1.1. Về đội ngũ nhân viên 72

2.3.1.2. Về giấy tờ làm việc 73

2.3.1.3. Vận dụng linh hoạt thủ tục phân tích 73

2.3.1.4. Về việc phân công công việc giữa các kiểm toán viên 74

2.3.1.5. Về hệ thống kiểm soát chất lượng 74

2.3.2. Nhược điểm 75

2.3.2.1. Trong giai đoạn lập kế hoạch kiểm toán 75

2.3.2.2 Trong giai đoạn thực hiện kiểm toán 76

2.3.2.3. Trong giai đoạn kết thúc kiểm toán 76

CHƯƠNG III: PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN VIỆC VẬN DỤNG THỦ TỤC PHÂN TÍCH TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN NEXIA ACPA 78

3.1. Tính tất yếu phải hoàn thiện việc vận dụng thủ tục phân tích trong kiểm toán báo cáo tài chính tại công ty NEXIA ACPA 78

3.2. Phương hướng hoàn thiện việc vận dụng thủ tục phân tích trong kiểm toán báo cáo tài chính 79

3.3. Giải pháp hoàn thiện việc vận dụng thủ tục phân tích trong kiểm toán BCTC tại công ty NEXIA ACPA 81

3.3.1. Trong giai đoạn lập kế hoạch kiểm toán 81

3.3.2. Trong giai đoạn thực hiện kiểm toán: 84

3.3.3. Trong giai đoạn kết thúc kiểm toán 86

3.4. Kiến nghị thực hiện giải pháp hoàn thiện vận dụng thủ tục phân tích trong kiểm toán báo cáo tài chính 87

3.4.1. Kiến nghị đối với công ty TNHH kiểm toán và tư vấn NEXIA ACPA 87

3.4.2. Kiến nghị đối với cơ quan chức năng 89

3.4.3. Kiến nghị đối với khách hàng kiểm toán 92

KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤCLỜI NÓI ĐẦU

Đất nước ta sau khi chuyển đổi từ nền kinh tế tập trung quan liêu bao cấp sang nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa đã có những bước chuyển biến đáng kể về chất. Các doanh nghiệp dù ở loại hình nào cũng đều có quyền bình đẳng như nhau và phải đối mặt với sự cạnh tranh hết sức khốc liệt. Để cạnh tồn tại và phát triển các doanh nghiệp phải tìm mọi cách thu hút các nhà đầu tư, nhà cung cấp, khách hàng…và vấn đề minh bạch về tài chính trở nên bức thiết hơn bao giờ hết. Do vậy kiểm toán ra đời như một nhu cầu tất yếu. Đặc biệt sau khi Việt Nam gia nhập WTO đã mở ra một trang mới cho thị trường kiểm toán Việt Nam.
Sau Nghị Định 105/2004/NĐ-CP về kiểm toán độc lập thì hàng loạt công ty kiểm toán ra đời. Tuy nhiên một câu hỏi lớn đặt ra là liệu chất lượng của các công ty kiểm toán có thực sự đáp ứng được yêu cầu của thị trường? Làm thế nào để nâng cao chất lượng kiểm toán? Và việc xây dựng một quy trình kiểm toán phù hợp, có hiệu qủa là mối quan tâm hàng đầu của mỗi công ty kiểm toán
Thủ tục phân tích với ưu điểm là tiết kiệm thời gian, chi phí mà vẫn hiệu quả cao, nó là một công cụ hữu ích giúp KTV thu thập bằng chứng cũng như đưa ra các kết luận kiểm toán, giảm thiểu rủi ro cho các công ty kiểm toán.
Nhận thức được ý nghĩa của việc áp dụng thủ tục phân tích trong kiểm toán tài chính. Sau thời gian thực tập tại công ty TNHH Kiểm Toán và Tư Vấn NEXIA ACPA - một công ty tuy mới thành lập hơn 3 năm nhưng đạt được những thành quả đáng kể, em đã được các anh chị trong công ty tạo điều kiệ để tiếp cận với quy trình kiểm toán của công ty cùng với sự hướng dẫn tận tình của cô giáo Thạc Sỹ Nguyễn Thị Mỹ em mạnh dạn chọn đề tài “ Vận dụng thủ tục phân tích trong kiểm toán báo cáo tài chính tại Công ty TNHH Kiểm Toán và Tư Vấn NEXIA ACPA” trong khoá luận tốt nghiệp của mình. Tuy thời gian tìm hiểu chưa nhiều, vốn kiến thức còn hạn chế nhưng em mong muốn góp một phần nhỏ bé vào việc nâng cao hiệu quả vận dụng thủ tục phân tích trong công ty NEXIA ACPA nói riêng và trong công ty kiểm toán ở Việt Nam hiện nay nói chung.
Khoá luận gồm 3 chương:
Chương I: Lý luận chung về vận dụng thủ tục phân tích trong kiểm toán báo cáo tài chính
Chương II: Thực trạng vận dụng thủ tục phân tích kiểm toán báo cáo tài chính tại công ty TNHH Kiểm Toán và Tư Vấn NEXIA ACPA
Chương III: Phương hướng và giải pháp hoàn thiện việc vận dụng thủ tục phân tích trong kiểm toán BCTC tại công ty TNHH Kiểm Toán và Tư Vấn NEXIA ACPA


Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn
Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Xem thêm: [Free] Vận dụng thủ tục phân tích trong kiểm toán báo cáo tài chính tại công ty TNHH kiểm toán và kế toán AAC
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement