Chia sẻ đồ án tài liệu các môn đại cương
CNXH Khoa Học Kinh Tế Chính Trị Tư Tưởng HCM Lịch Sử Đảng Xác Suất Thống Kê Giải Tích - Đại Số Vật Lý - Hóa Học
Nội quy chuyên mục: Chia sẻ tài liệu Các môn học đại cương
CNXH Khoa Học
Kinh Tế Chính Trị
Tư Tưởng HCM
Lịch Sử Đảng
Xác Suất Thống Kê
Giải Tích - Đại Số
Vật Lý - Hóa Học
Pháp Luật Đại Cương
Triết Học Mác - Lênin
Môn Đại Cương Khác
By kiniem_12
#914522 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối

LỜI MỞ ĐẦU 1
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY XĂNG DẦU QUÂN ĐỘI 2
1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty XD Quân đội 2
1.2. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty xăng dầu Quân đội. 3
1.2.1. Sản phẩm: 3
1.2.2. Thị trường: 4
1.3. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý, chức năng và nhiệm vụ của các phòng ban: 5
1.3. Tình hình tài chính của Công ty 9
1.4. Xu hướng phát triển của công ty trong những năm tới 9
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG TỔ CHỨC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY XĂNG DẦU QUÂN ĐỘI 10
2.1 Đặc điểm tổ chức công tác kế toán tại Công ty xăng dầu Quân đội 10
2.1.1. Tổ chức bộ máy kế toán tại công ty 10
2.1.2. Hình thức kế toán áp dụng tại Công ty 12
2.1.3 ứng dụng tin học vào kế toán tại công ty. 12
2.1.4.Tổ chức hệ thống báo cáo kế toán. 16
2.2. Tìm hiểu chi tiết về các phần hành kế toán chủ yếu của công ty Xăng dầu quân đội 17
2.2.1. Kế toán bán hàng thu tiền 17
2.2.2. Kế toán doanh thu bán hàng và các khoản giảm trừ doanh thu. 22
2.2.3 Kế toán chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp. 30
2.2.4. Kế toán xác định kết quả bán hàng. 31
2.3. Quá trình lập các báo cáo tài chính tại công ty xăng dầu quân đội 33
2.3.1. Bảng cân đối kế toán 35
2.3.2. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh. 43
2.3.3. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ 48
2.3.4. Bản thuyết minh báo cáo tài chính: 66
CHƯƠNG 3: ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY XĂNG DẦU QUÂN ĐỘI VÀ NHẬN XÉT 83
3.1. Những thành tựu đạt được trong công tác kế toán tại Công ty Xăng dầu
Quân đội 84
3.2.Một số hạn chế trong công tác kế toán tại Công ty dầu Quân đội 85
3.3. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác tổ chức kế toán tại Công ty
Xăng dầu Quân đội: 86
KẾT LUẬN 88
DANH MỤC CÁC TÀI LIỆU THAM KHẢO 89
LỜI MỞ ĐẦU
Trong nền kinh tế thị trường như hiện nay ở nước ta, các Doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế cùng tồn tại, cạnh tranh với nhau bình đẳng trước pháp luật. Muốn tồn tại và phát triển các Doanh nghiệp buộc phải năng động và sáng tạo để tổ chức tốt hoạt động kinh doanh, nắm bắt qui luật cơ chế thị trường nhằm đưa ra các quyết định đúng đắn, kịp thời. Vì vậy, để đứng vững trên thị trường thì mỗi Doanh nghiệp phải tổ chức công tác kế toán một cách khoa học, hợp lý nhằm phản ánh và cung cấp thông tin kịp thời cho ban lãnh đạo các Doanh nghiệp đưa ra những quyết định về sản xuất kinh doanh có hiệu quả. Vai trò của quan trọng của kế toán trong mỗi doanh nghiệp là không thể phủ nhận. Mặt khác là sinh viên chuyên ngành Kiểm toán em nhận thấy để làm tốt được công việc Kiểm toán cần hiểu rõ về bản chất của công tác kế toán trong thực tế. Báo cáo kiến tập của em tìm hiểu về công tác kế toán tại Công ty Xăng dầu Quân đội, kết cấu bao gồm 3 phần:
Chương 1: Tổng quan về Công ty Xăng dầu Quân đội.
Chương 2: Thực trạng tổ chức hạch toán kế toán tại Công ty Xăng dầu Quân đội.
Chương 3: Đánh giá thực trạng hạch toán kế toán tại Công ty Xăng dầu Quân đội.
Với sự giúp đỡ tận tình của các anh, chị Phòng Kế toán tài chính Công ty Xăng dầu Quân đội và của Cô giáo PGS, TS Nguyễn Minh Phương cũng như các Thầy, Cô giáo trong Bộ môn Kế toán đã tạo điều kiện giúp em tìm hiểu, nghiên cứu và hoàn thành Báo cáo kiến tập này. Mặc dù đã có nhiều cố gắng nhưng với khả năng có hạn, thời gian tiếp xúc với thực tế chưa nhiều nên bài luận văn của em không thể tránh khỏi những thiếu sót. Em rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến của các Thầy, Cô giáo, các anh chị Phòng Kế toán tài chính và tất cả các bạn đọc quan tâm đến đề tài này để nhận thức của em về vấn đề này ngày càng hoàn thiện hơn.
Em xin chân thành cảm ơn!

CHƯƠNG 1:
TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY XĂNG DẦU QUÂN ĐỘI.

1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty XD Quân đội:
- Tên công ty: Công ty Xăng Dầu Quân Đội.
- Tên giao dịch quốc tế: MIL PETRO COMPANY.
- Tên viết tắt: MIPECO.
Trụ sở giao dịch: 125 – Nguyễn Phong Sắc – Cầu Giấy – Hà Nội.
Công ty khí tài xăng dầu 165 (tiền thân là xí nghiệp khí tài xăng dầu 165) được thành lập theo quyết định số 582/QĐ - QP ngày 6/8/1993 của BQP và quyết định đổi tên số 569/QĐ - QP ngày 22/4/1996. Khi mới thành lập trụ sở giao dịch của Công ty được đặt tại thị trấn Bần - Huyện Mỹ Văn - Tỉnh Hải Hưng. Tháng 4/1997, Công ty khí tài xăng dầu 165 đã chuyển trụ sở về 259 - Đường Giải Phóng - Phương Mai - Quận Đống Đa - Hà nội.
Tháng 5/1999, Công ty khí tài xăng dầu 165 đổi tên thành Công ty xăng dầu Quân đội theo quyết định số 645/1999/QĐ - QP ngày 12/5/1999 của Bộ quốc phòng.
Tháng 3/2005 nhà điều hành công ty đã được đưa vào sử dụng tại số 125 Đường Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội
Công ty xăng dầu Quân đội là một doanh nghiệp công ích nhà nước, một đơn vị kinh tế hạch toán độc lập, tự chủ về tài chính, có tư cách pháp nhân, sản xuất kinh doanh theo pháp luật, có tài khoản riêng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội và Ngân hàng Ngoại thương Việt nam. Công ty được phép sử dụng con dấu riêng, được phép phân cấp quản lý cán bộ và áp dụng các hình thức kế toán tài chính theo chế độ chính sách hiện hành.

1.2. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty xăng dầu Quân đội.
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1009836 Link mới update, mời bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Hanoi private tour
Advertisement
Advertisement