Chia sẻ đồ án tài liệu các môn đại cương
CNXH Khoa Học Kinh Tế Chính Trị Tư Tưởng HCM Lịch Sử Đảng Xác Suất Thống Kê Giải Tích - Đại Số Vật Lý - Hóa Học
Nội quy chuyên mục: Chia sẻ tài liệu Các môn học đại cương
CNXH Khoa Học
Kinh Tế Chính Trị
Tư Tưởng HCM
Lịch Sử Đảng
Xác Suất Thống Kê
Giải Tích - Đại Số
Vật Lý - Hóa Học
Pháp Luật Đại Cương
Triết Học Mác - Lênin
Môn Đại Cương Khác
By Yong
#914511 Download miễn phí Chuyên đề Nâng cao chất lượng phân tích tài chính doanh nghiệp trong hoạt động cho vay của ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội

MỤC LỤCTrang

LỜI NÓI ĐẦU 1

CHƯƠNG 1. NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ CHẤT LƯỢNG PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAY CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 2

1.1 Hoạt động cho vay của ngân hàng 2

1.1.1 Khái quát về ngân hàng thương mại 2

1.1.1.1 Khái niệm 2

1.1.1.2Hoạt động cơ bản của ngân hàng thương mại 3

1.1.2 Hoạt động cho vay của NHTM 4

1.1.2.1Khái niệm và phân loại 4

1.1.2.2 Chu trình cho vay của Ngân hàng thương mại 5

1.2.Phân tích tài chính doanh nghiệp trong hoạt động cho vay của NHTM 7

1.2.1.Khái niệm 7

1.2.2.Quy trình phân tích tài chính doanh nghiệp của ngân hàng trong cho vay 7

1.2.2.1 Thu thập thông tin sử dụng trong phân tích tài chính 7

1.2.3 Phương pháp và nội dung phân tích tài chính 11

1 .2.2.1 Phương pháp phân tích tài chính 11

1.2.2.2 Nội dung phân tích tài chính 12

1.3 Chất lượng phân tích tài chính doanh nghiệp trong hoạt động cho vay của ngân hàng 22

1.3.1Khái niệm : 22

1.3.2 Các chỉ tiêu phản ánh chất lượng phân tích tài chính doanh nghiệp 23

1.4 Các nhân tố ảnh hưởng tới phân tích tài chính doanh trong hoạt động cho vay của ngân hàng 24

1.4.1 Nhân tố chủ quan 24

1.4.1.1Tổ chức phân tích tài chính doanh nghiệp trong hoạt động cho vay của ngân hàng 24

1.4.1.2 Trình độ, phẩm chất của cán bộ tín dụng 25

1.4.2 Nhân tố khách quan 25

1.4.2.1Từ phía doanh nghiệp 25

1.4.2.2 Các nhân tố khác 26

CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAY CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI 28

2.1 Khái quát về ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội 28

2.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển của ngân hàng cổ phần quân đội 28

2.1.2 Cơ cấu bộ máy của ngân hàng TMCP Quân đội 29

2.1.3 Kết quả đạt được 31

2.1.3.1Hoạt động huy động vốn: 31

2.1.3.2 Hoạt động tín dụng 33

2.1.3.3 Hoạt động khác 35

2.1.4 Kết quả hoạt động chung 38

2.2 Thực trạng chất lượng phân tích tài chính doanh nghiệp trong hoạt động cho vay của ngân hàng TMCP Quân đội 41

2.2.1 Thực trạng phân tích tài chính doanh nghiệp cuả Ngân hàng TMCP Quân đội trong thời gian vừa qua 41

2.2.1.1 Quy trình phân tích trước khi cho vay tại ngân hàng TMCP Quân đội 41

2.2.1.2 Ví dụ minh hoạ 45

2.3 Đánh giá chất lượng phân tích tài chính doanh nghiệp trong hoạt động cho vay tại ngân hàng TMCP Quân Đội 51

2.3.1 Đánh giá về thành tựu 51

2.3.2 Hạn chế và nguyên nhân 53

2.3.2.1 Nguyên nhân khách quan 54

2.3.2.2 Nguyên nhân chủ quan 54

CHƯƠNG 3. GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAY TẠI NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI 56

3.1 Định hướng cho vay của ngân hàng TMCP Quân đội 56

3.1.1 Định hướng chung của ngân hàng TMCP Quân đội 56

3.1.2 Định hướng hoạt động cho vay của Ngân hàng TMCP Quân đội trong thời gian tới 58

3.2 Giải pháp nâng cao chất lượng phân tích tài chính doanh nghiệp trong hoạt động cho vay tại ngân hàng TMCP Quân đội 59

3.2.1 Tuân thủ quy trình phân tích tài chính doanh nghiệp 59

3.2.2 Áp dụng thêm một số phương pháp phân tích tài chính 60

3.2.3 Nâng cao chất lượng thông tin phục vụ cho phân tích 62

3.2.4 Nâng cao trình độ chuyên môn của cán bộ phân tích 63

3.2.4 Cải thiện cơ sở vật chất kỹ thuật 65

3.3.Đề xuất, kiến nghị 66

3.3.1 Kiến nghị với Nhà nước 66

3.3.2Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước 68

3.3.3Kiến nghị với các đối tượng có liên quan 68

KẾT LUẬN 70

TÀI LIỆU THAM KHẢO 71


LỜI NÓI ĐẦU

Hoạt động cho vay là hoạt động cơ bản của ngân hàng thương mại.Cho đến nay thu nhập từ hoạt động cho vay vẫn chiếm tỷ trọng lớn trong thu nhập của ngân hàng. Và cũng bởi như vậy nên nếu như tình hình hoạt động cho vay không được khả quan hay ngân hàng có nguy cơ không đòi được gốc và lãi thì ngân hàng sẽ chịu tổn thất. Mục tiêu sinh lời và mục tiêu an toàn là hai mục tiêu lớn nhất của ngân hàng.Lĩnh vực ngân hàng lại vốn là một lĩnh vực hết sức nhạy cảm, nếu một ngân hàng mất khả năng thanh khoản thì việc việc đổ vỡ cả hệ thống là điều khó tránh khỏi. Do đó, việc phân tích tài chính doanh nghiệp trước khi ra quyết định cho vay là vô cùng quan trọng. Kết quả phân tích có chính xác hay không ảnh hưởng lớn đến việc ra quyết định cho vay có đúng đắn hay không nhằm hạn chế rủi ro và tổn thất cho ngân hàng.
Với khoảng thời gian không nhiều thực tập tại phòng Quản lý dự án của ngân hàng TMCP Quân đội, nhận thức được tầm quan trọng của phân tích tài chính doanh nghiệp trong hoạt động cho vay, đề tài “Nâng cao chất lượng phân tích tài chính doanh nghiệp trong hoạt động cho vay của ngân hàng TMCP Quân đội” được lựa chọn là chuyên đề tốt nghiệp. Nội dung chuyên đề này bao gồm những nội dung chính như sau:
Chương 1: Những lý luận chung về nâng cao chất lượng phân tích tài chính doanh nghiệp trong hoạt động cho vay của ngân hàng thương mại
Chương 2: Thực trạng chất lượng phân tích tài chính doanh nghiệp trong hoạt động cho vay của ngân hàng TMCP Quân đội
Chương 3: Giải pháp nâng cao chất lượng phân tích tài chính doanh nghiệp trong hoạt động cho vay tại ngân hàng TMCP Quân đội


CHƯƠNG 1
NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ CHẤT LƯỢNG PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAY CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

1.1 Hoạt động cho vay của ngân hàng
1.1.1 Khái quát về ngân hàng thương mại
1.1.1.1 Khái niệm
Ngân hàng là một loại hình tổ chức quan trọng đối với nền kinh tế.Các ngân hàng có thể được định nghĩa qua chức năng, các dịch vụ hay vai trò mà chúng thực hiện trong nền kinh tế.Tuy nhiên các yếu tố trên lại không ngừng thay đổi.Các công tổ chức tài chính thì cố gắng cung cấp các dịch vụ của ngân hàng, và ngược lại, ngân hàng cũng mở rộng phạm vi hoạt động sang chứng khoán, bảo hiểm và bất động sản…
Nếu xét trên phương diện loại hình dịch vụ mà ngân hàng cung cấp thì: Ngân hàng là các tổ chức tài chính cung cấp một danh mục các dịch vụ tài chính đa dạng nhất - đặc biệt là tín dụng, tiết kiệm, dịch vụ thanh toán và thực hiện nhiều chức năng tài chính nhất so với bất kỳ một tổ chức kinh doanh nào trong nền kinh tế.
Nếu xét trên phương diện hoạt động chủ yếu thì: Ngân hàng là loại hình tổ chức tín dụng được thực hiện toàn bộ hoạt động ngân hàng và các hoạt động khác có liên quan. Theo tính chất và mục tiêu hoạt động, các loại hình ngân hàng gồm có ngân hàng thương mại, ngân hàng phát triển, ngân hàng đầu tư, ngân hàng chính sách, ngân hàng hợp tác và các loại ngân hàng khác.( Theo điều 20, mục 2 của luật tổ chức tín dụng 2004- sửa đổi luật TCTD năm 1997)Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement